Auteursarchief: admin

Wat doet het wijkbestuur Roomburg?

De wijkvereniging van Roomburg bestaat al een hele tijd, sinds 15 september 2006 om precies te zijn. Meestal werken wij, de bestuursleden, een beetje op de achtergrond. En dat is niet echt handig hebben we gemerkt. Zeker nu we de app Nextdoor hebben merken we dat er zaken spelen in de wijk waar wij al mee bezig zijn, terwijl wijkbewoners dat niet weten. Soms kunnen vragen aan de gemeente gebundeld beter verlopen, of zijn er dingen waarbij we via de wijkvereniging beter en sneller de juiste persoon binnen de gemeente kunnen aanspreken.

We moeten duidelijker laten weten wat we aan het doen zijn. We zullen dan ook voortaan af en toe een berichtje zetten op Facebook, Nextdoor via één van de bestuursleden, de website van de wijkvereniging en in de  digitale nieuwsbrief aandacht besteden aan onze activiteiten en het in de bestuursvergadering besprokene. We hopen ook op reacties van  wijkbewoners zodat we de wijk actief en levendig kunnen houden.

We willen één punt uitlichten uit het afgelopen overleg van 4 juli. Het bestuur heeft verschillende commissies. Tijdens het overleg hebben we kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de verkeerscommissie, Ronald Peters. Tijdens dit kennismakingsgesprek zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. De donatie van de vroegere kopersvereniging van de Vitruviusstraat is besproken, die is bedoeld voor financiering van verkeersmaatregelen in de wijk. Hier moet  een plan voor  komen. In de wijkenvisie staan ook zaken die te maken hebben met verkeersveiligheid en ook daarvoor is geld beschikbaar. Ten slotte is de gemeente na overleg met bewoners, de school en de wijkvereniging  een tijdje geleden al begonnen met verkeersmaatregelen in de wijk rondom de school. Daar is een apart potje voor. Er zijn dus allerlei mogelijkheden om verkeersverbeteringen voor elkaar te krijgen. De verkeerscommissie heeft genoeg te doen! We hebben een brief gekregen van een wijkbewoner met voorstellen voor het plaatsen van verkeersborden op verschillende plekken in de wijk. Bij de gemeente ligt nog de vraag om op een creatieve manier een oplossing te vinden voor de bussluis. We willen dat de wijken Meerburg en Roomburg meer verbonden zijn met elkaar, zonder dat de straten van onze wijken gebruikt worden voor sluipverkeer naar de A4. We hebben ook vragen over de busroute en willen graag de straten veiliger maken. En dan is er de Julius Caesarbrug die een tijdje openstond. Gelukkig is dat nu opgelost. Maar het was niet helemaal helder wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de communicatie, of het gebrek daaraan, is verlopen.

Andere punten waarover we gesproken hebben, maar die hier niet uitputtend aan de orde zullen komen, zijn onder meer de sportdag van zondag 2 juli, georganiseerd door Roomburg en Meerburg, de organisatie van het wijkenfestival van 9 september a.s., waarbij sprake zal zijn van een apart Vulcanus-plein over het wijkenvisie-thema energie, ook samen met Meerburg, de stand van zaken van de jongerenraad, de mogelijkheid van glasvezel in de wijk, de plannen uit de wijkenvisie en de overlast van jongeren op de Bult en het Matilopark.

Acties genoeg! Mocht iemand zin hebben om mee te doen, een vergadering bij te wonen, of een idee hebben om de wijk te verbeteren, laat het ons dan weten! Onze vergaderdata en locatie zullen ook op Facebook, Nextdoor, website en nieuwsbrief worden bekend gemaakt.

Het bestuur bestaat uit: Jaap Stokking, Liesbeth Dijkdrent, Reini Hulsker, Lahbib El Houari, Gijsbert Groenveld en Gerda Jans

bestuur@wijkroomburg.nl, https://nl-nl.facebook.com/wijkverenigingroomburg/

 

Verleden en toekomst van onze wijken: boeken en lezing 16 mei

Op 16 mei om 19.45 in De Arcade zullen drie inspirerende sprekers vertellen over de achtergronden van de bouw van Roomburg, de sferen in Park Matilo en wat bewoners zelf kunnen doen om de wijk gezond en groen te houden. Eén van de sprekers is auteur van het recente boek Bouwen in Leiden, over nieuwbouw in de afgelopen decennia. Zie het volledige programma.

Ook recent verschenen is het boek W4 2002-2016, over de bouw van de verdiepte A4 en alles wat daaromheen is gebeurd. Een beeldrijk boek dat is in te zien en te bestellen via www.brightinsight.nl/portfolio. Op de jaarvergadering van wijkvereniging Roomburg is met veel belangstelling een preview bekeken.

Wijkagent: “Doe aangifte van auto-inbraak!”

Naar aanleiding van recente inbraken in auto’s in de wijk, doet onze wijkagent, Ruud Gijbels, een oproep om ALTIJD aangifte te doen bij inbraken in auto’s, of in ieder geval diefstallen uit auto’s. Ook al gaat het om onafgesloten auto’s die door de dader overhoop worden gehaald en waarbij de dader alleen maar met een klein beetje geld er vandoor gaat.

De politie probeert er alles aan te doen om als dergelijke dingen aan de hand zijn in een wijk dit op te lossen, dus laat het weten en doe aangifte!

25 oktober Info-avond Energie

Vanaf 19.30 vinden in buurthuis Matilo diverse presentaties plaats over energiebesparing, beschikbare subsidies en lokaal opwekken van duurzame energie. Dit past bij het thema Energieneutrale wijken uit onze Wijkvisie en gebeurt in samenwerking met de wijkambassadeurs van de gemeentelijk GOED-campagne. Zie deze uitgebreidere aankondiging. Komt allen!

Concept Wijkvisie

Bij de wijktafel van 14 juni zijn nuttige opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ideeën voor de wijkvisie zoals die huis aan huis zijn verspreid in de extra RoMe-krant. Hier vindt u het verslag.

Alle input is inmiddels verwerkt in een concept-wijkvisie. De besturen van de wijkverenigingen bespreken dit op 7 juli. Daarna wordt de wijkvisie afgerond en naar de gemeente gestuurd. De gemeenteraad zal het op een later moment bespreken. Ondertussen zullen wij op 27 augustus op het Wijkenfestival een begin maken met de uitvoering. Binnenkort vindt u hier het programma voor die dag.

Als u nog opmerkingen heeft naar aanleiding van de concept-wijkvisie, dan kunt u die sturen naar wijkvisie@roommeerburg.nl. Dat geldt ook als u mee wilt helpen bij de uitvoering van één of meer acties.