Extra papierkliko? Reactie wijk op afvalnota

Inspraakreactie Nota Afvalbeleid:

Het bestuur van de wijkvereniging Roomburg heeft de mening gepeild van de wijkbewoners over het voornemen een extra minicontainer voor papier en karton te verstrekken aan bewoners van de laagbouw. De reactie namens onze wijk:

  • Er zijn genoeg containers voor papier en karton in onze wijk.
  • Diverse straten hebben een speciale gebouwde voorziening voor de eigen minicontainers waar er slechts twee in passen, dus waar de derde te laten?
  • Er zijn nu al mensen die hun minicontainers in de openbare ruimte zetten (achterpaden) en dit geeft een slordige aanblik en kan gevaarlijk zijn (sociale veiligheid, maar in geval van papier ook brandveiligheid).
  • Het ophalen van het afval aan huis doet nu al een hoop afbreuk aan de leefbaarheid: minicontainers blokkeren de stoep, staan op parkeerplaatsen en waaien na het legen regelmatig de straat op wat zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook geeft het lang laten staan een verwaarloosde aanblik.
  • Ons voorstel is om, als al wordt gekozen voor het aanbieden van een extra minicontainer, dit alleen te doen op verzoek van de bewoner, of op een wijze dat de bewoner het aanbod mag weigeren (liefst op voorhand, dat scheelt weer het produceren/aanschaffen/distribueren van containers; maar ook achteraf inleveren voor nieuwe bewoners die hem niet hoeven als hij er al staat; we hebben vernomen dat inleveren al kan, maar die informatie staat niet op de gemeentelijke website).
  • Wij hebben geen standpunt ingenomen/gepeild over het nascheiden van plastic afval, maar wel spontaan pleidooien ontvangen voor het plaatsen van extra wijkcontainers voor plastic.