Debat Raadsverkiezing: 7 maart 19.30 uur Zorgcentrum Roomburgh

Op woensdag 7 maart bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom bij het verkiezingsdebat in wijkrestaurant Roomburgh. Dit debat wordt georganiseerd door de wijkverenigingen Roomburg en Meerburg, maar ook bewoners van buiten die wijken zijn van harte welkom.

Half februari hadden reeds bijna alle zittende raadspartijen hun deelname bevestigd. Tijdens het debat leggen wij de kandidaten vragen voor die vanuit de wijken komen. U kunt ter plekke een bijdrage leveren, maar u kunt uw vragen ook eerder per mail aan ons voorleggen (via bestuur@wijkroomburg.nl).

Wij gaan in ieder geval praten over:

1. De communicatie vanuit de gemeente naar de wijken. Wij moeten vaak lang wachten op antwoorden of we worden van het kastje naar de muur gestuurd. Hoe gaat een verantwoordelijke wethouder het vertrouwen weer herstellen?

 2.Het parkeerbeleid. Het lijkt erop dat alleen de binnenstad de zorg van het college heeft. De buitenwijken worden nu volgepropt met auto’s van elders en delen van de stad zijn voor ouderen uit de rand van de stad moeilijk te bereiken. Het gerucht gaat dat de parkeerplaats bij Ins Blau vanwaar mensen die moeilijk kunnen lopen met een busje naar de gewenste plek in de stad gebracht worden, wordt gesloten. Hoe staat u daar tegenover?

3.Er wordt opgeroepen tot mantelzorg en zorg voor elkaar. Deze zorg wordt echter steeds zwaarder doordat opname van mensen met een aandoening steeds moeilijker wordt en ook de thuiszorg wordt beperkt. Hoe gaat u straks de mantelzorgers ondersteunen?

4. Hoe gaat u straks om met de verkeersdichtheid in en om de buitenwijken?