Wijkenfestival Roomburg – Meerburg 22 september 2018 (tijdschema)

Hele dag, van 10.00 – 17.00 uur:

Braderie op de IJsselkade,  Rommelmarkt BC Matilo, Jeu de boules BC Matilo

Kinderspelen in Park Matilo Scouting, Informatiestands Wijkenvisie

__________________________________________________________________

Draaiorgelmuziek Bert Bezemer                 10.00 – 11.00           IJsselkade

Straatmuzikant Tjebbe Borggreve              11.00 – 12.00           IJsselkade

Demonstratie Gymsport Leiden                  12.00 – 12.15          IJsselkade

PS-theater met verhalen en hapjes           12.00 – 15.00           IJsselkade

Weth. M. Damen opent de Proefbuurt      14.00 uur                   IJsselkade

Rogier de Avonturier                                 12.30 – 13.10           Plein Kinderhaven

Rogier de Avonturier                                 14.00 – 14.40           Plein Kinderhaven

Rogier de Avonturier                                 15.15 – 15.55           Plein Kinderhaven

FIFA-game toernooi (12-18 jr.)                 14.00 – 17.00            BC Matilo (grote zaal)

Demonstratie Gymsport Leiden               13.00 – 13.15           BC Matilo Tent buiten

Withers Avenue (duo)                               13.30 – 14.00           BC Matilo Tent buiten

De Sangria’s (coverband)                         14.15 – 15.15           BC Matilo Tent buite

Gosta van den Burg                                 15.30 – 16.30           BC Matilo Tent buiten

Loterij met mooie prijzen                           16.30 – 17.00           BC Matilo horecapunt

Educatieve route, verzamelen Buurtcentrum om 13.00          in en om Park Matilo

Ponyrijden Stal Magic                                14.00 – 16.00           Park Matilo

Handboogschieten                                    12.00 – 16.00           Park Matilo

Doelschieten                                               12.00 – 16.00           Park Matilo

Hardloopwedstrijd  (8-12 jr.)                       14.30 – 15.00           Park Matilo