Roomburg

De wijkvereniging Roomburg werkt aan het aantrekkelijker maken en houden van onze wijk. Diverse mensen zetten zich hier vrijwillig voor in, met losse activiteiten of in commissies. We kunnen natuurlijk altijd nog meer enthousiastelingen gebruiken! Er zijn momenteel twee eigen commissies: duurzaamheid en verkeer. Twee commissies hebben we samen met Meerburg: organisatie wijkfeest, redactie ROMEkrant.

Op 24 april 2018 vond de jaarvergadering plaats. Zie de pagina documenten  voor het verslag, de financiële stukken en de gehouden presentatie.

Hieronder treft u de samenstelling van het bestuur, kom gerust een keer langs op een bestuursvergadering. Op aparte subpagina’s vindt u ook verenigingsdocumenten en formulieren om lid te worden lid te worden of uw vraag/opmerking door te geven.

Het bestuur bestaat uit:

_MG_5275_MG_5965_MG_5952Gijsbert Groenveld

  • Voorzitter – Jaap Stokking (Minervalaan)
  • Secretaris – Liesbeth Dijkdrent (Senecastraat)
  • Penningmeester – Reini Hulsker-Bosma (Julius Caesarlaan)
  • Lid – Gijsbert Groenveld (Neptunuskade)

Contact met het bestuur of één van de commissies? Schiet één van ons aan of mail naar bestuur@wijkroomburg.nl.