Roomburg

De wijkvereniging Roomburg werkt aan het aantrekkelijker maken en houden van onze wijk. Diverse mensen zetten zich hier vrijwillig voor in, met losse activiteiten of in commissies. We kunnen natuurlijk altijd nog meer enthousiastelingen gebruiken! Er zijn momenteel twee eigen commissies: duurzaamheid en verkeer. Twee commissies hebben we samen met Meerburg: organisatie wijkfeest, redactie ROMEkrant.

Op 4 april vond de jaarvergadering plaats. Zie de pagina documenten  voor een beeldverslag van afgelopen jaar en het activiteitenplan van het komende. Ook is Gijsbert Groenveld gekozen als bestuurslid.

Hieronder treft u de samenstelling van het bestuur, kom gerust een keer langs op een bestuursvergadering (in 2017 nog op 9-5, 20-6, 12-9, 14-11; zie mailadres onderaan om locatie op te vragen). Op aparte subpagina’s vindt u ook verenigingsdocumenten zoals het activiteitenplan van het lopende jaar, en formulieren om lid te worden lid te worden of uw vraag/opmerking door te geven.

Het bestuur bestaat uit:

_MG_5275_MG_5965_MG_5952

  • Voorzitter – Jaap Stokking (Minervalaan)
  • Secretaris – Liesbeth Dijkdrent (Senecastraat)
  • Penningmeester – Reini Hulsker-Bosma (Julius Caesarlaan)

_MG_5328_MG_5327    Gijsbert Groenveld

  • Lid – Lahbib El houari (Vergiliusstraat, contactpersoon sociaal wijkteam)
  • Lid – Gerda Jans (Octavialaan, trekker commissie duurzaamheid)
  • LId – Gijsbert Groenveld (Neptunuskade, thema ouderen)

Contact met het bestuur of één van de commissies? Schiet één van ons aan of mail naar bestuur@wijkroomburg.nl.