Duurzaam

Warmtevisie gemeente: Meerburg en Roomburg niet genoemd voor komende jaren

De gemeente streeft ernaar dat in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor verwarmen en koken. In de recente gemeentelijke warmtevisie wordt aangegeven wat nu als alternatieven wordt gezien en op welke wijze de gemeente met andere partijen daarmee aan de slag gaat. Ze willen beginnen in kansrijke wijken. Roomburg is al aardgasloos; de visie noemt wel dat de gemeente streeft naar een stadswarmtenet met meerdere aanbieders en dus keuzevrijheid en prijsconcurrentie. Meerburg is niet genoemd als kansrijke wijk en zou volgens deze visie dus pas later aan de beurt komen. In het kader van onze Wijkenvisie streven wij wel naar energieneutrale wijken, dus we gaan met de gemeente bespreken welke stappen in Meerburg wel zijn te zetten de komende jaren. De warmtevisie geeft daarvoor bruikbare handvatten, maar uiteraard zijn ook financiële middelen van de Rijksoverheid nodig.

Raadpleeg hier een heldere infographic en de Warmtevisie zelf.

 

Schoonmaakactie en duurzaamheidsweek maart 2017

De wijkvereniging doet samen met BSO Smallsteps Arcade mee met de nationale schoonmaakactie.
Op vrijdag 24 maart gaan we met buurbewoners, kinderen en begeleiders van BSO Smallsteps Arcade van 16.00 tot 17.00 uur de wijk schoonmaken.

Dit als afsluiting van een duurzaamheidsweek op de BSO.
Maandag gaan we met de oudste kinderen in gesprek over afval en duurzaamheid. De jongste kinderen spelen een spel over afval.
Op dinsdag gaan de kinderen alvast het schoolplein helemaal schoonmaken met prikkers.
Het afval wordt verzameld en daar wordt later een mooi kunstwerk van gemaakt.
De rest van de week wordt ook ingevuld met leuke activiteiten over duurzaamheid.
De gemeente doet mee door prikkers en afvalzakken te brengen.
Verder komen ze op vrijdag met een veegwagen meehelpen de wijk schoon te maken.
Op vrijdagmiddag sluiten we de week af door samen met de kinderen de wijk weer een beetje schoner te maken.
Doet u mee?

Vrijdagmiddag 24 maart van 16.00 tot 17.00 uur.
We verzamelen om kwart voor 4 bij de Arcade
.

Opgeven bij bestuur@wijkroomburg.nl

Stadswarmte nog veel te duur (art. LD)

LEIDEN – De wijkraden van Stevenshof en Roomburg willen af van stadsverwarming. Tenzij de gemeente de kosten ervan aanzienlijk kan laten zakken. Dat schrijven de buurtclubs in een brief aan de gemeenteraad.

Door Loman Leefmans – 12-5-2015, 15:43 (Update 12-5-2015, 15:47)


Roomburg en Stevenshof zijn de twee omvangrijkste Leidse wijken waar woningen zijn aangesloten op het ongeveer vijftien jaar oude stadsverwarmingsnet. Eerder dit jaar werd bekend dat de gemeente de stadsverwarming wil aansluiten op de nog aan te leggen warmterotonde Zuid-Holland. Dat betekent dat restwarmte van allerlei Rotterdamse havenbedrijven – ook die van minder milieuvriendelijke firma’s – onder meer hun weg vindt naar Leidse huizen en flatwoningen. Dat proces moet in 2020 geregeld zijn als de E.On-centrale aan de Langegracht definitief sluit.

Stuk duurder

De twee Leidse stadsdelen vinden dat een goede oplossing, maar kiezen daar vooralsnog niet voor. Stadsverwarming is namelijk een stuk duurder dan een reguliere gasaansluiting en verwarmingssysteem doordat het vastrecht hoog ligt. Volgens landelijke regels mogen gebruik plus vastrecht niet hoger zijn dan een gewone gasaansluiting, maar de ‘wettelijke rekenregels maken dat veel gebruikers wel duurder uit zijn’, zo schrijven de buurtverenigingen.

Wat ook nadelig werkt, is dat klanten van stadsverwarming niet kunnen kiezen voor een aanbieding van een concurrent. Er is namelijk maar één leverancier. Bovendien worden door de hoge vastrechtprijzen de gebruikers niet geprikkeld om zuinig aan te doen. ‘Uitbreiding van de stadsverwarming naar corporatiewoningen is met de huidige tariefstructuur daarom onverstandig’, zo concluderen de wijkinstanties die het betreuren dat zij niet bij de overeenkomst met de ‘Botlekwarmte’ zijn betrokken.

Bovendien wordt door Stevenshof en Roomburg gewezen op serviceflat Schouwenhove nabij de Plesmanlaan. Daar is eerder dit jaar de stadsverwarming vervangen door een eigen warmtesysteem dat aanzienlijk goedkoper blijkt te zijn. Als dat zo is, willen de inwoners van de Leidse wijken ook wel zoiets.

Lokale verwarming

In Leiden zijn in totaal 13.000 huishoudens en 200 bedrijven aangesloten op de lokale stadsverwarming. De ferme, landelijke stijging van het vastrecht was begin in 2014 ook al het onderwerp van een discussie in de Leidse gemeenteraad, die later deze maand het onderwerp opnieuw voorbij ziet komen.

De kwestie wordt nu onder meer aangezwengeld door fractieleider Gijs Holla van de PvdA. ,,Wij zijn ook van mening dat de prijzen omlaag moeten. Wie aangesloten is op de Leidse stadsverwarming is 200 tot 300 euro per jaar duurder uit dan gezinnen met een normale aansluiting. En dat is veel geld voor mensen met een laag inkomen.”

Holla wil niet dat Leiden het huidige voorstel voor de restwarmterotonde juichend omarmt, maar slechts haar interesse kenbaar maakt. ,,En dan samen met de wijken en de corporaties optrekken. Dat leidt tot een gunstig resultaat.”

 

 

———————————————————————-

 

Bomenbeleid en fijnstof

Het beleid van boomaanplant in Leiden is de ‘juiste boom op de juiste plaatst’. De nieuwe boom krijgt genoeg boven- en ondergrondse groeiruimte om uit te groeien tot volle wasdom zonder overlast te veroorzaken. Ook eigenschappen als winterhardheid, vochtbehoefte, (strooi)zoutgevoeligheid en lichtbehoefte van de boomsoort speelt hierin mee. Het afvangen van fijnstof is een belangrijke factor, maar voor aanplant van de juiste soorten moet op veel meer eigenschappen worden gelet dan alleen op het afvangen van fijnstof.

zoals:

•      biodiversiteit

•      bodem (elke boom heeft een bepaalde voorkeur)

•      ontwerp (wat is het verhaal. In Matilo wilden we b.v. een relatie leggen met het berkenbroekbos wat hier vroeger lag rondom het castellum en de berken moesten de verschillende onderdelen in het park tot een eenheid maken  of zoals bij het Singelpark de keuze voor

•      een botanische collectie)

•      locatie (in een polderpark plant je andere bomen dan in het Leidse Hout)

•      overlast  zoals pollen, eikenprocessierups, fruit etc.

•      beheerbaarheid, geen vatbare soorten  zoals bepaalde iepen i.v.m. iepzekte, bloederziekte bij kastanje etc.

•      participatie/ wens bewoners

 

Fijn stof afvangende bomen

Bomen in het stedelijk gebied werken als een luchtfilter dat volautomatisch en voor niets fijnstof en andere verontreiniging uit de lucht verwijdert. Weliswaar doet de ene boom dit beter dan de andere, maar alle bomen en overige vormen van groen halen permanent stof en verontreiniging uit de lucht. Kijken we naar de effectiviteit van afvangen van fijnstof dan geeft onderzoek aan: – Naaldbomen zijn effectiever in het verwijderen van fijnstof dan loofbomen vanwege de spitse structuur van de naalden; – Binnen de categorie van loofbomen zijn bomen met ruwe en behaarde bladeren effectiever dan die met gladde en platte bladeren; – Soorten die groenblijvend zijn verwijderen meer fijnstof dan soorten die niet groenblijvend zijn; – Soorten met een groot bladoppervlak vangen meer fijnstof af dan soorten met een klein bladoppervlak. In deze zin zijn bomen dus effectiever dan struiken.

In de volgende lijst staan de boomsoorten die het meest effectief zijn bij het opvangen van fijnstof. Hierbij valt op dat de meeste boomsoorten al veelvuldig voorkomen in Leiden maar dat groenblijvende naaldbomen niet veel voorkomen.

 

Naaldbomen: – Watercypres – Zwarte den – Gewone den – Venijnboom – levensboom (Thuja)

Loofbomen: – Kastanje – IJzerboom – Els – Plataan – Berk – Populier – Haagbeuk – Peer – Es – Kers – Valse Christusdoorn – Wilg – Amberboom – Honingboom – Appel – Iep – Linde

 

Locaties

Op de volgende locaties zijn de volgende bomen geplant in het kader van de A4W4 compensatie

 

•      Matilo

In Archeologisch park Matilo zijn ca.  1200 berken en levensbomen geplant, de berken zijn in zeer hoge dichtheden en in wildverband  geplant (ook tussen de W v/d Madeweg en het park) en op het castellum zijn in een care vorm de  levensbomen geplant (Thuja)

Berk

Op basis van bladkenmerken kan worden verwacht dat loofbomen zoals gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), vogelkers (Prunus padus) en zachte berk (Betulus pubescens) efficiënter zijn dan andere loofbomen.(Bron: Alterra – Wageningen UR).

Thuja

Het komt er op neer dat de Thuja het erg goed doet met het vangen van fjnstof.

 

•      Oostvlietpolder

In de Oostvlietpolder worden veel inheemse bomen (waaronder fruitbomen, wilg, linde vogelkers, Es, berk en populier) en struiken aangeplant.

De watercypressen  (ook goede soort qua fijnstof) blijven staan

 

•      Willem van de Made weg

Langs de Willem van de Madeweg zal de zuidzijde (Zoeterwoudse kant) van de weg worden aangevuld met een rij Populieren.

 

Conclusie

•      Matilo is een ideale stofzuiger door de hoge dichtheid van berken  in wildverband en de levensbomen

•      De Willem van de Madeweg krijgt een extra rij nieuwe bomen die het goed doen als stofzuiger

•      De Oostvlietpolder krijgt 2,4 ha extra hoge begroeiing met voornamelijk bomen die het goed doen als stofzuigers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *