Wijkvisie

Stand van zaken

De wijkenvisie wordt momenteel uitgevoerd, gecoördineerd door een stuurgroep met daarin de wijkverenigingen, gemeente, Libertas, zorgcentrum en Arcade. Op de themapagina’s komt/staat de voortgang per thema.

Over de voortgang in het algemeen verscheen in de ROMEkrant van december 2017 dit artikel.

 

Wat is een wijkenvisie en hoe is deze opgesteld?

Dat we een Wijkenvisie hebben opgesteld, kan je bijna niet zijn ontgaan. Op de aparte themapagina’s staat/komt de voortgang van de acties. Maar wat is die wijkvisie nu eigenlijk en hoe kwam die tot stand?

  • De gemeente vindt wijken belangrijk. Ze heeft een aantal wijken uitgekozen waarvoor het hen verstandig leek een visie op te stellen. Maar dat doen ze niet zelf: de bewoners en professionals die in de wijk werken zijn aan zet. Welke toekomst zien wij voor ons? En welke acties brengen die toekomst dichterbij?
  • Meerburg heeft voorgesteld samen met Roomburg één visie te maken. We hebben immers veel met elkaar te maken en doen al veel dingen samen.
  • De wijkbesturen hebben, ondersteund door SPIN stadsontwikkelaars, een proces opgezet.
  • Vooraf is door SPIN een ´foto´ van de wijken gemaakt: een beschrijving van onze wijken en wat er zoals speelt: de Wijkenfoto.
  • In een eerste bijeenkomst met bewoners is nagedacht over de kernwaarden van onze wijken: wat willen we behouden, wat versterken? Verslag
  • In een tweede bijeenkomst zijn concrete ideeën bedacht om mee te beginnen. Zie de prachtige tekeningen hieronder. Verslag
 • In een derde bijeenkomst zijn deze ideeën wat verder ingevuld. Verslag
 • Ook is een gezamenlijk overleg opgezet tussen de professionals die in de wijk werken: de RoMe-dis. Daar is over de wijkvisie gesproken en zijn nuttige contacten gelegd om activiteiten op elkaar af te stemmen en nieuwe samen op te pakken.
 • Bovendien is in een overleg met ambtenaren van de gemeente gekeken hoe de ideeën aansluiten bij het gemeentelijk beleid en waar zij ons kunnen helpen.
 • Rond 4 juni verscheen een extra editie van de ROMEkrant met alle ideeën tot nu toe. Iedereen kon via de enquête die daarin staat (en via de website) zijn of haar mening geven. Ook was het de uitnodiging voor het wijkdebat op 14 juni (20.00 uur, Zorgcentrum Roomburgh), waar ook raadsleden voor waren uitgenodigd. Is er draagvlak voor de visie? Wie wil waarmee aan de slag?  Verslag
 • Vervolgens maakten we de wijkenvisie af en gaven we op het jaarlijkse Parkfeest (27 augustus) het startschot voor de uitvoering.
 • Hier vindt u de definitieve Wijkenvisie en het Bijlagenrapport.
 • De gemeenteraad zal later in het jaar zich over de wijkvisie buigen. Daarmee kan extra budget beschikbaar komen om de ideeën uit te voeren.

Wijkvisie denk meeWijkvisie tekening marktpleinWijkvisie tekening oud en jongWijkvisie tekening verkeersveilig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *