Meerburg

De wijkvereniging Meerburg

De Rivierenwijk en het daaraan grenzende gebied Meerburg hebben al sinds de jaren zeventig een wijkvereniging, die er ook voor heeft gezorgd dat er in deze wijk een buurthuis kwam. Na veel drukke jaren is de toenmalige wijkvereniging er in 2006 mee gestopt. In 2008 heeft een nieuw bestuur de zaken weer opgepakt. Het bestuur van de wijkvereniging neemt deel aan het gemeentelijk overleg over voorzieningen in de wijken en spreekt met bewonerscommissies en buurtbewoners over wensen en ideeën. Zo is er jaarlijks een voetbaltoernooi en wordt er met Libertas gewerkt aan activiteiten voor jong en oud, zoals “pittig bakkie”, het sociaal wijkteam en zelfregiegroepen.
Samen met Roomburg maken we de RoMekrant en organiseren we jaarlijks het wijkenfestival in het park Matilo. We maken nu een gezamenlijke wijkenvisie om voor jong en oud meer aanbod te creëren in de wijken.

Het bestuur bestaat uit:

  • Ankie Verlaan, voorzitter, ankie.verlaan@xs4all.nl
  • Hans van Zonneveld, hansvanzon@live.com
  • Tom Leest, tom_leest@hotmail.com
  • Inge Bosch, secretaris, inge.l.bosch@gmail.com
  • Willem Westerhoven, penningmeester, willem.westerhoven@gmail.com

Ankie Verlaan  Hans van Zonneveld  Tom Leest Perikles
         Ankie Verlaan                   Hans van Zonneveld              Tom Leest

inge bosch  willem westerhoven 

       Inge Bosch            Willem Westerhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *