Nieuwsbrief

De wijkvereniging informeert U 3x per jaar over het wel en wee in de wijken Roomburg en Meerburg via onze wijkkrant, de ROMEkrant. Deze krant wordt huis aan huis verspreid. Daarnaast houden wij U tussentijds graag op de hoogte van actuele wijkzaken via onze digitale nieuwsbrief. Wilt U ook de gratis nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Uw naam:   *
Uw e-mailadres:   *
 

Nieuwsbrief 16-10-2015

Model spoorbeurs in buurtcentrum Matilo zaterdag 17 oktober

Peter R. Märklin samen met een aantal modelspoor vrienden organiseren een model spoorbeurs in Matilo.  Volop aanbod van HO treinen, Märklin C, K en M-rail, Fleischmann, en verdere accessoires zoals huisjes, miniatuurauto’s. Voor de kleintjes is er Lego Duplo te koop.

Kom allen naar deze model spoorbeurs op deze gezellige locatie! Koffie, broodjes en drankjes verkrijgbaar  De beurs is open van: 10:00 – 15:00  Entree Gratis !

 

 

 

Verkeerssituatie wijk Roomburg en schoolomgeving Arcade, bijeenkomst 27 oktober 

Dit voorjaar heeft de gemeente met bewoners en vertegenwoordigers van de wijk gesproken over de verkeerssituatie in de wijk. Kijk voor het rapport op www.wijkRoomburg.nl Na de herfstvakantie, op dinsdag 27 oktober 2015 vindt een bijeenkomst plaats over de voorgestelde maatregelen, tussen 15.30 – 17.00 uur bij de Arcade. Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

 

 

Halloween en vossenjacht 31 oktober

Zaterdag, 31 oktober is het weer zo ver: Halloween! Op deze avond mogen de kinderen aanbellen voor snoep bij alle huizen waar een lichtje brandt. 

Dit jaar is er ook een vossenjacht! (speurtocht) voor de kinderen. Kinderen die mee willen doen komen die avond naar het schoolplein Basisschool De Arcade.

Aanvang: kinderen van 0 – 10 jaar18.00 uur 

Aanvang: kinderen vanaf 10 jaar  20.00 uur

 

Kom verkleed met je lampje of lantaarn en vang alle vossen tijdens een griezelige tocht. Begeleiding tijdens deze Griezeltochten is verplicht!

 

 

Een idee voor een leefbaarder wijk? Dien het in. 

Vanaf 1 juli heeft de gemeente geld beschikbaar voor wijkinitiatieven op het gebied van leefbaarheid. Wij hebben voor 1 september een aanvraag gedaan om te komen tot een stroomvoorziening en waterpunt in Park Matilo. Hierdoor is het hopelijk volgend jaar niet meer nodig om generatoren te huren voor evenementen zoals het wijkfeest. 

De volgende deadline voor indiening van projecten is 1 januari 2016. Meer informatie, kijk op

 http://www.leiden.nl/subsidieregeling

 

Nieuwsbrief 30 juni 2015:

 Zaterdag, 5 september 2015

PARKFEEST MATILO in het Romeinse park.

De voorbereidingen voor het grote wijkfeest van Roomburg en Meerburg in Park Matilo zijn in volle gang.

Dit jaar wordt het feest gehouden op zaterdag, 5 september, met een dagprogramma van 12.30 tot 17.00 uur en een avondprogramma dat tot 22.00 uur doorloopt.  Er zijn ’s middags veel activiteiten voor de kinderen, zoals de Matilo Run, boogschieten en de touwspelen met de Scouting. Er wordt een heuse klucht opgevoerd en er zijn muziekoptredens. Daarnaast is er een uitgebreide Rommelmarkt/ Braderie, waar zowel bewoners als kleine ondernemers uit de wijk een plekje kunnen vinden. Aandacht zal worden gegeven aan streekmarktproducten.

Er wordt dit jaar een ruim terras aangelegd, waar u elkaar kunt ontmoeten en genieten van de optredens en sportdemonstraties. Na het sluiten van de markt hoeft u nog niet naar huis, want de muziek blijft en er zijn er drankjes en snacks te koop. Het feest wordt afgesloten met een bijzonder avondprogramma ‘Dwaallicht’ , een speurtocht door het park met allerlei onverwachte ontmoetingen.

In de ROME-krant van augustus zal het complete programma gepubliceerd worden. 

Kraam huren op de Braderie?

Wilt u ook een marktkraam (van 3 meter) huren, download dan het formulier van de website, of stuur ons een mail. Het kost u € 12,50. Aanmelden kan tot 1 augustus a.s.  bestuur@wijkroomburg.nl

Een idee voor een leefbaarder wijk? Dien het in!

Vanaf 1 juli heeft de gemeente geld beschikbaar voor wijkinitiatieven op het gebied van leefbaarheid. Kleine en iets grotere projecten komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke subsidiëring. Het bestuur van de wijkvereniging Roomburg roept iedereen op hier ideeën voor in te dienen. Denk aan openbare ruimte, verkeer, welzijn, veiligheid, communicatie en participatie. De eerste deadline voor projecten is 1 september, de volgende 1 januari. De procedure en voorwaarden zijn hier te vinden (vanaf p7). Indiening moet bij de gemeente. Het wijkbestuur hoort ook graag welke ideeën er leven en is van harte bereid om mee te denken: bestuur@wijkroomburg.nl.

U hebt vast ook wel gedachten over wat onze wijk nog aantrekkelijker zou kunnen maken. Allerlei initiatieven zijn denkbaar. Tot €1000,- wordt het gehele bedrag gesubsidieerd. Het wijkbestuur denkt bijvoorbeeld aan kleine verkeerskundige ingrepen, betere informatie over wat er in de wijk allemaal voor bijzonders is te vinden, het organiseren van sportieve of culinaire activiteiten, duurzaamheidsinitiatieven of het verbeteren van de voorzieningen in het park. Zo maken we samen de wijk mooier, leuker en nog meer een prettige samen-leving!

Nieuwsbrief 6 mei 2015