Mensvriendelijke wijk

Hier komt de voortgang van de in de Wijkenvisie , pagina 21, beschreven activiteiten op het thema Mensvriendelijke wijk.