Verkeer en bereikbaarheid

Hier komt de voortgang van de in de Wijkenvisie , pagina 24-25, beschreven activiteiten op het thema Verkeer en bereikbaarheid.