Pittig Bakkie

Pittig Bakkie, een sociaal netwerk voor vrouwen in de buurt

Pittig bakkie laat stevig van zich horen!

Pittig Bakkie is na ruim anderhalf jaar onderdeel van de sociale netwerken voor vrouwen in de wijk Meerburg/Roomburg. Door de vrouwen van Pittig bakkie is sportenderwijs naar Huis van de Buurt Matilo gekomen, is Nederlandse les op poten gezet, is een moestuin begonnen en een aantal vrouwen is als vrijwilliger in zorgcentrum Roomburgh gaan werken. Daarnaast doen de vrouwen diversen activiteiten  om geld te kunnen inzamelen voor andere  activiteiten.

 

Koken in de wijk en voor de wijk. 

De vrouwen zetten zich hier graag voor in. Het is zichtbaar hoe hun talenten bij de activiteiten rondom het koken voor de wijk worden aangesproken. Zij worden vaak gevraagd om o.a. voor de wijkvereniging een maaltijd te verzorgen en zij genereren hiermee kostendekkende inkomsten. Voor sommige deelnemers passen de activiteiten uitstekend bij de Piëzomethodiek en anderen stromen door naar de Wijkacademie. De inspanningen van deelnemers aan Pittig Bakkie zijn in september beloond met een bezoek van burgemeester en wethouders waarbij ook de burgemeester en een paar wethouders van hun kookkunsten konden genieten.