Wijkenfestival Roomburg – Meerburg 22 september 2018 (tijdschema)

Hele dag, van 10.00 – 17.00 uur:

Braderie op de IJsselkade,  Rommelmarkt BC Matilo, Jeu de boules BC Matilo

Kinderspelen in Park Matilo Scouting, Informatiestands Wijkenvisie

__________________________________________________________________

Draaiorgelmuziek Bert Bezemer                 10.00 – 11.00           IJsselkade

Straatmuzikant Tjebbe Borggreve              11.00 – 12.00           IJsselkade

Demonstratie Gymsport Leiden                  12.00 – 12.15          IJsselkade

PS-theater met verhalen en hapjes           12.00 – 15.00           IJsselkade

Weth. M. Damen opent de Proefbuurt      14.00 uur                   IJsselkade

Rogier de Avonturier                                 12.30 – 13.10           Plein Kinderhaven

Rogier de Avonturier                                 14.00 – 14.40           Plein Kinderhaven

Rogier de Avonturier                                 15.15 – 15.55           Plein Kinderhaven

FIFA-game toernooi (12-18 jr.)                 14.00 – 17.00            BC Matilo (grote zaal)

Demonstratie Gymsport Leiden               13.00 – 13.15           BC Matilo Tent buiten

Withers Avenue (duo)                               13.30 – 14.00           BC Matilo Tent buiten

De Sangria’s (coverband)                         14.15 – 15.15           BC Matilo Tent buite

Gosta van den Burg                                 15.30 – 16.30           BC Matilo Tent buiten

Loterij met mooie prijzen                           16.30 – 17.00           BC Matilo horecapunt

Educatieve route, verzamelen Buurtcentrum om 13.00          in en om Park Matilo

Ponyrijden Stal Magic                                14.00 – 16.00           Park Matilo

Handboogschieten                                    12.00 – 16.00           Park Matilo

Doelschieten                                               12.00 – 16.00           Park Matilo

Hardloopwedstrijd  (8-12 jr.)                       14.30 – 15.00           Park Matilo

Programma Wijkenfestival 22 september 2018

Locaties: IJsselkade, Zaanstraat, Wierickestraat, Park Matilo

IJsselkade:

 • 10.00 – 17.00 Braderie op de IJsselkade
 • met draaiorgelmuziek, springkussen, eetkraampjes, informatie, ambachtelijke streekproducten, glitter-tattoo en nog veel meer!

Huis van de buurt Matilo:

 • Binnen: FIFA, game-toernooi van 14.00 tot 17.00 uur
 • Buiten: Pop-up Horecapunt, Jeu de boules baan, Rommelmarkt
 • Loterij met mooie prijzen (eind van de middag)

Kinderdagverblijf “De Batavieren”:

 • Op het grote plein van de Kinderhaven komt “Rogier de Avonturier” 3 x een
  superleuke show geven voor alle kinderen. De show duurt 40 minuten.
 • Tijden: 12.30, 14.00 en 15.15 uur.

Park Matilo:

 • Boogschieten met begeleiding van Handboogvereniging Saggitatus
 • Stadion hardloopwedstrijd voor kinderen van 8-12 jr. (Stadion = 186 m)
 • Rondleiding historische tuinen met aansluitende mini-workshop kruidenthee maken.
 • Ontdek pad Matilo: een leuke educatieve route voor kinderen
 • Doelschieten, touw- en klimspelen Scouting St. Joseph

Podiumtent:

 • Naast het Horecapunt van huis van de buurt Matilo wordt een grote tent geplaatst.
 • Vanaf 13.00 uur zijn hier verschillende bandjes en acts

Praat mee over nieuwe ontwikkelingen > Jaarvergadering WV Roomburg

Op dinsdag 24 april in de Arcade, 19.30-21.30u met aansluitend borrel, organiseert de wijkvereniging Roomburg haar jaarvergadering. Naast verantwoording over het afgelopen jaar (financiën en inhoud), gaan we als wijk in gesprek over onderstaande nieuwe ontwikkelingen: wat is het plan, wat vindt u ervan, waar moet het wijkbestuur zich namens (en met) u hard voor maken?

 • Er komt mogelijk een tankstation op het parkeerterrein bij Swift (zie Ontwikkeling Tankstation)
 • Er komen 43 woningen op de hoek W.vd Madeweg-Hoge Rijndijk (Rhijnvreugd, zie Ontwikkeling Rhijnvreugd)
 • Er wordt onderzocht of Hockeyclub Roomburg in het Roomburgerpark kan uitbreiden (zie Ontwikkeling Hockey)
 • Wij onderzoeken zelf of de bussluis op proef opengesteld kan worden (zie de RomeKrant van half april)

Komt allen en praat mee! U kunt zich ook al online in het gesprek mengen op onze Facebookpagina.

Debat Raadsverkiezing: 7 maart 19.30 uur Zorgcentrum Roomburgh

Op woensdag 7 maart bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom bij het verkiezingsdebat in wijkrestaurant Roomburgh. Dit debat wordt georganiseerd door de wijkverenigingen Roomburg en Meerburg, maar ook bewoners van buiten die wijken zijn van harte welkom.

Half februari hadden reeds bijna alle zittende raadspartijen hun deelname bevestigd. Tijdens het debat leggen wij de kandidaten vragen voor die vanuit de wijken komen. U kunt ter plekke een bijdrage leveren, maar u kunt uw vragen ook eerder per mail aan ons voorleggen (via bestuur@wijkroomburg.nl).

Wij gaan in ieder geval praten over:

1. De communicatie vanuit de gemeente naar de wijken. Wij moeten vaak lang wachten op antwoorden of we worden van het kastje naar de muur gestuurd. Hoe gaat een verantwoordelijke wethouder het vertrouwen weer herstellen?

 2.Het parkeerbeleid. Het lijkt erop dat alleen de binnenstad de zorg van het college heeft. De buitenwijken worden nu volgepropt met auto’s van elders en delen van de stad zijn voor ouderen uit de rand van de stad moeilijk te bereiken. Het gerucht gaat dat de parkeerplaats bij Ins Blau vanwaar mensen die moeilijk kunnen lopen met een busje naar de gewenste plek in de stad gebracht worden, wordt gesloten. Hoe staat u daar tegenover?

3.Er wordt opgeroepen tot mantelzorg en zorg voor elkaar. Deze zorg wordt echter steeds zwaarder doordat opname van mensen met een aandoening steeds moeilijker wordt en ook de thuiszorg wordt beperkt. Hoe gaat u straks de mantelzorgers ondersteunen?

4. Hoe gaat u straks om met de verkeersdichtheid in en om de buitenwijken?

 

ROMEkrant 15 met enquête en wijkenkalender

In de nieuwste ROMEkrant 15 vindt u, naast veel andere lezenswaardige artikelen, info over het nieuwe bestemmingsplan, uiteraard de Wijkkalender voor december 2017-maart 2018 en een enquête over het wijkenfeest: wat zou u voor feest willen in 2018? U vindt de enquête hier. De wijkbesturen van Meerburg en Roomburg zijn benieuwd naar uw mening. Uw antwoorden kunnen naar bestuur@wijkroomburg.nl. Alvast bedankt!

Extra papierkliko? Reactie wijk op afvalnota

Inspraakreactie Nota Afvalbeleid:

Het bestuur van de wijkvereniging Roomburg heeft de mening gepeild van de wijkbewoners over het voornemen een extra minicontainer voor papier en karton te verstrekken aan bewoners van de laagbouw. De reactie namens onze wijk:

 • Er zijn genoeg containers voor papier en karton in onze wijk.
 • Diverse straten hebben een speciale gebouwde voorziening voor de eigen minicontainers waar er slechts twee in passen, dus waar de derde te laten?
 • Er zijn nu al mensen die hun minicontainers in de openbare ruimte zetten (achterpaden) en dit geeft een slordige aanblik en kan gevaarlijk zijn (sociale veiligheid, maar in geval van papier ook brandveiligheid).
 • Het ophalen van het afval aan huis doet nu al een hoop afbreuk aan de leefbaarheid: minicontainers blokkeren de stoep, staan op parkeerplaatsen en waaien na het legen regelmatig de straat op wat zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook geeft het lang laten staan een verwaarloosde aanblik.
 • Ons voorstel is om, als al wordt gekozen voor het aanbieden van een extra minicontainer, dit alleen te doen op verzoek van de bewoner, of op een wijze dat de bewoner het aanbod mag weigeren (liefst op voorhand, dat scheelt weer het produceren/aanschaffen/distribueren van containers; maar ook achteraf inleveren voor nieuwe bewoners die hem niet hoeven als hij er al staat; we hebben vernomen dat inleveren al kan, maar die informatie staat niet op de gemeentelijke website).
 • Wij hebben geen standpunt ingenomen/gepeild over het nascheiden van plastic afval, maar wel spontaan pleidooien ontvangen voor het plaatsen van extra wijkcontainers voor plastic.

Erfgoedcafé 12 oktober Castellum Matilo

Door de tijd kunnen reizen, wie zou dat niet eens willen? Tijdens het Erfgoedcafé op 12 oktober lanceert wethouder Robert Strijk TimeTravel Leiden Matilo, een app voor smartphone en tablet waarmee het castellum Matilo in de tijd van de Romeinen tot leven komt. Lees meer

Programma
16.30 uur: inloop
17.00 uur: welkomstwoord
17.05 uur: introductie op TimeTravel-app door Olav Reijers, The Missing Link Erfgoedadvies
17.10 uur: lancering TimeTravel Leiden Matilo door wethouder Robert Strijk
17.25 uur: presentatie Julia Chorus ‘Matilo rond 120 na Chr’
17.40 uur: zeepkist
17.50 uur: bezichtiging Park Matilo en uitproberen TimeTravel-app
18.10 uur: napraten met een drankje
19.00 uur: einde

Wijkenfestival 9 september 12.30-17.00 uur !!!

Zoals elk jaar is het feest, georganiseerd door de wijkverenigingen, in park Matilo.

Dit jaar worden er heel veel kinderactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen aangeboden, zoals doelschieten, boogschieten (ook voor volwassenen), schminken, grabbelen, bootcamp voor kinderen door Visser sport en andere sportieve activiteiten van de Arcade, de Kinderhaven en de Scouting.

Er is een braderie met hapjes en lekkernijen en verkoop van eigengemaakte producten. Dit jaar ook speciale stands van Vulcanus, met speelse activiteiten en informatie rondom het thema energie. Er lopen Romeinen rond die u van alles kunt vragen over vervlogen tijden.  

Op het centrale terras kunt u, onder het genot van een drankje genieten van de optredens op het podium. Onze eigen straatmuzikant Tjebbe neemt u mee naar de 60-ties.

Zoals altijd eindigt het feest weer met een vrolijke loterij. Suze en Tineke verkopen de lootjes en iedereen maakt grote kans op de prijzen die gedoneerd worden door:

Kledingwinkel Snijders, bloemenwinkels Asarum en Bert Kulk, schoenenwinkel Den Elzen, slagerij Henco, de Spar en fietsenwinkel Van Rossum, Bas de Wit en nog veel meer.

Kom allemaal en neem je vriendjes mee uit andere wijken: laat zien dat Meerburg en Roomburg niet saaaaaaai zijn!!

 

Aanmelden Open podium

Voor zangers, dansers, muziekmakers en dj’s is er een open podium.

Meld je voor 1 september aan bij:

Gerard Slokker: 06-12808873, e-mail: gerardslokker@hotmail.com

Geluidsinstallatie en microfoons zijn aanwezig.

 

Marktkraam huren

Wilt u uw (zelfgemaakte) producten verkopen, iets promoten, of lekkere hapjes aan de man/vrouw brengen, meldt u zich dan voor 1 september aan bij:

Willem Westerhoven: 06 – 14503113, e-mail willem.westerhoven@gmail.com.

Kosten voor een kraam: € 14. Heeft u elektra nodig, dan betaalt u € 5 extra.

 

Kleedjesmarkt

Voor kinderen die veel speelgoed en boeken over hebben is er de gelegenheid om hun spullen uit te stallen en te verkopen op de kleedjesmarkt. Meld je wel van tevoren aan bij Tineke Tegelaar: 071 – 5412515, e-mail t.tegelaar@libertas.nl

 

Vrijwilligers

Lijkt het je leuk om te helpen op deze dag, bijv. bij de op- en afbouw van het feestterrein, geef je op bij: Inge Bosch: 06 – 14503113, e-mail: inge.l.bosch@gmail.com