De Bult

De gemeente heeft het plan om de beheermaatregel voor voormalige vuilstort De Bult te beperken: stoppen met wegpompen van grondwater, maar wel blijven monitoren van het grondwater in de omgeving. Zie http://www.leiden.nl/rapportdebult.

Op 1 november 2018 is hierover een informatieavond gehouden. Zie hier voor een uitgebreid verslag van één van de aanwezigen. Er is ook een Facebookgroep opgericht: Belangengroep De Bult.

Op 6 december praten vertegenwoordigers met de wethouder verder. Een besluit van het college wordt pas in 2019 verwacht.