Wijkagent: “Doe aangifte van auto-inbraak!”

Naar aanleiding van recente inbraken in auto’s in de wijk, doet onze wijkagent, Ruud Gijbels, een oproep om ALTIJD aangifte te doen bij inbraken in auto’s, of in ieder geval diefstallen uit auto’s. Ook al gaat het om onafgesloten auto’s die door de dader overhoop worden gehaald en waarbij de dader alleen maar met een klein beetje geld er vandoor gaat.

De politie probeert er alles aan te doen om als dergelijke dingen aan de hand zijn in een wijk dit op te lossen, dus laat het weten en doe aangifte!

25 oktober Info-avond Energie

Vanaf 19.30 vinden in buurthuis Matilo diverse presentaties plaats over energiebesparing, beschikbare subsidies en lokaal opwekken van duurzame energie. Dit past bij het thema Energieneutrale wijken uit onze Wijkvisie en gebeurt in samenwerking met de wijkambassadeurs van de gemeentelijk GOED-campagne. Zie deze uitgebreidere aankondiging. Komt allen!

Concept Wijkvisie

Bij de wijktafel van 14 juni zijn nuttige opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ideeën voor de wijkvisie zoals die huis aan huis zijn verspreid in de extra RoMe-krant. Hier vindt u het verslag.

Alle input is inmiddels verwerkt in een concept-wijkvisie. De besturen van de wijkverenigingen bespreken dit op 7 juli. Daarna wordt de wijkvisie afgerond en naar de gemeente gestuurd. De gemeenteraad zal het op een later moment bespreken. Ondertussen zullen wij op 27 augustus op het Wijkenfestival een begin maken met de uitvoering. Binnenkort vindt u hier het programma voor die dag.

Als u nog opmerkingen heeft naar aanleiding van de concept-wijkvisie, dan kunt u die sturen naar wijkvisie@roommeerburg.nl. Dat geldt ook als u mee wilt helpen bij de uitvoering van één of meer acties.

Een idee voor een leefbaarder wijk? Dien het in!

Vanaf 1 juli heeft de gemeente geld beschikbaar voor wijkinitiatieven op het gebied van leefbaarheid. Kleine en iets grotere projecten komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke subsidiëring. Het bestuur van de wijkvereniging Roomburg roept iedereen op hier ideeën voor in te dienen. Denk aan openbare ruimte, verkeer, welzijn, veiligheid, communicatie en participatie. De eerste deadline voor projecten is 1 september, de volgende 1 januari. De procedure en voorwaarden staan op www.leiden.nl/subsidieregeling. Indiening moet bij de gemeente. Het wijkbestuur hoort ook graag welke ideeën er leven en is van harte bereid om mee te denken: bestuur@wijkroomburg.nl.

U hebt vast ook wel gedachten over wat onze wijk nog aantrekkelijker zou kunnen maken. Allerlei initiatieven zijn denkbaar. Tot €3000,- wordt het gehele bedrag gesubsidieerd. Het wijkbestuur denkt bijvoorbeeld aan kleine verkeerskundige ingrepen, betere informatie over wat er in de wijk allemaal voor bijzonders is te vinden, het organiseren van sportieve of culinaire activiteiten, duurzaamheidsinitiatieven of het verbeteren van de voorzieningen in het park. Zo maken we samen de wijk mooier, leuker en nog meer een prettige samen-leving!

29 augustus: feest Hockeyclub Roomburg 80 jaar. Omwonenden welkom!

Op zaterdag 29 augustus wordt er een fantastische openingsdag georganiseerd,  waarbij een mix is gezocht tussen hockey en muziek. Deze dag is niet alleen voor leden, maar ook voor buurtbewoners en andere belangstellenden. Het initiatief “Hockey en muziek” komt niet zo maar uit de lucht vallen. Door Johan Wakkie (ex directeur KNHB) en de KNHB is er bij de start van dit initiatief gerefereerd aan een brief van minister van OCW Jet Bussemaker. Deze brief van 8 juli 2014 heeft als titel “Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid”. Het gaat hierbij om de verbinding van de domeinen welzijn, zorg, sport en onderwijs. Er  is van regeringswege een subsidie beschikbaar gesteld om een programma te laten uitwerken om de relatie tussen kunst, cultuur en andere maatschappelijke domeinen te verkennen en te versterken.

LHC Roomburg doet mee aan de pilot van dit initiatief en heeft op basis daarvan het volgende programma samengesteld.

1. ’s Ochtends van 10.00 – 12.00 is er een workshop zeemansliederen voor senioren (65+) uit de wijk,  o.l.v. van zeemanskoor “Rumore di Mare”. Tegelijkertijd zijn er op de velden hockey activiteiten door de jongste jeugd. De senioren krijgen de kans wat van het jeugdhockey te zien waarna een nummer zal worden ingestudeerd én uitgevoerd voor alle aanwezige belangstellenden.

2. Van 13.00 – 17.00 is de jeugd van 8 – 14 jaar (zowel leden als niet-leden via de scholen) aan de beurt. Een middag waarbij afwisselend muziek workshops i.s.m. met de Rockademy en hockey clinics door Heren 1 worden aangeboden. De workshops muziek worden geleid door muzikanten. Er zal o.a. een zang workshop zijn maar ook een E-workshop (van het maken van E-music tot het DJ-en zelf)

3. Vanaf 17.00 is er een feestelijk aangeklede lustrumborrel mét live muziek (een crossover tussen Leids gearriveerd en aanstormend talent). Hiervoor zijn naast de leden, ook buurtbewoners, sponsoren, gemeente en pers uitgenodigd. U bent van harte welkom!