Dossier Verkeersveiligheid

Onze wijken worden omsloten door drukke verkeersaders: de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk en de Kanaalweg. Verkeersveiligheid in de wijk is, ook op andere plekken, een belangrijk aandachtspunt. 

Bestratingswerkzaamheden in de Zaanstraat

Bestratingswerkzaamheden in de Zaanstraat

Afgelopen week ontvingen we onderstaand bericht van de gemeente Leiden:

 (link naar de originele brief op de site van de gemeente)

 

Zaanstraat – bestratingswerkzaamheden (2022-164)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Zaanstraat. Hieronder leest u welke werkzaamheden er plaatsvinden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Zoals u misschien al weet, is de gemeente bezig met het voorbereiden van het project Duurzame wijkvervanging Hart van Meerburg in uw wijk. In dit project wordt de riolering vervangen en worden de straten klimaat adaptief ingericht. De voorbereiding van een dergelijk project neemt veel tijd in beslag en het duurt nog minimaal 2 jaar voordat de aannemer aan de slag gaat. Om echter de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten de komende jaren te garanderen is het noodzakelijk delen van de rijweg en de trottoirs op korte termijn te herstraten.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 15 augustus. We willen de weg zoveel mogelijk bereikbaar houden. Daarom voeren we het werk uit in 3 fases.

Fase 1: Rijweg, kruising Lekstraat – Zaanstraat tot de drempel bij nr. 23, duur ca. 2 weken.

Fase 2: Rijweg, vanaf de drempel bij nr. 23 tot Merwedestraat, duur ca. 2 weken.

Fase 3: Trottoir, oneven huisnummers en een paar stukken voor de even huisnummers, duur ca. 1 week.

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 16 september. Deze planning kan nog veranderen door het weer of andere onverwachte omstandigheden.

Bereikbaarheid en parkeren

De kruisingen worden tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk of geheel afgesloten. De omleiding wordt met verkeersborden aangegeven. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry
Projectcoördinator Cluster Beheer

Bezoek bouwplaats – Onderhoud Wilhelminabrug

Bezoek bouwplaats – Onderhoud Wilhelminabrug

Onderstaande brief ontvingen we van de Provincie Zuid-Holland 

Beste bewoner,

 Graag nodigen wij u uit om de bouwplaats van de Wilhelminabrug te bezoeken op woensdag 3 augustus van 18.30 tot 20.00 uur. U kunt dan met eigen ogen zien welke werkzaamheden al zijn verricht aan de brug, het wegdek, de hameitorens en de brugkelder. Het beweegbare deel van de brug ligt dan weer op zijn plaats en zodoende kunnen we veilig op de bouwplaats rondlopen. De technische mensen van aannemer Hollandia Services leiden u met plezier rond en aan hen kunt u ook vragen stellen.

Bent u aanwezig?

Om ons goed te kunnen voorbereiden, willen we graag weten of u van de eenmalige mogelijkheid gebruik maakt om de bouwplaats te bezoeken. Via onze project website kunt u zich tot en met vrijdag 29 juli aanmelden en aangeven met hoeveel personen u van plan bent te komen. Kinderen zijn ook welkom.
Aanmelden kan eventueel via deze link: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/groot-onderhoud-wilhelminabrug/aanmeldformulier-bezoek-bouwplaats-wilhelminabrug/

 Op de hoogte blijven
Via de BouwApp app houdt de aannemer u op de hoogte van de werkzaamheden. Ook kunt u via deze app contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer als u vragen of opmerkingen heeft. Meer informatie over de werkzaamheden is ook te lezen op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug.

 We hopen u te kunnen verwelkomen op 3 augustus!

 Met vriendelijke groet,

Jiri Beijer

Omgevingsmanager

Onderhoud Wilhelminabrug – derde video

Onderhoud Wilhelminabrug – derde video

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Onderhoud Wilhelminabrug – uithijsen brugdek

Onderhoud Wilhelminabrug – uithijsen brugdek

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Inloopavond onderhoud Wilhelminabrug

Inloopavond onderhoud Wilhelminabrug

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Filmpje over onderhoud Wilhelminabrug

Filmpje over onderhoud Wilhelminabrug

Op de website van de provincie; www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug staat de eerste video (er volgen er nog 3) over het onderhoud van de Wilhelminabrug.

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Groot onderhoud aan de Wilhelminabrug

Groot onderhoud aan de Wilhelminabrug

Deze zomer groot onderhoud aan de Wilhelminabrug in Leiden 

In de zomer van 2022 vindt groot onderhoud plaats aan de Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk in Leiden. De Wilhelminabrug is een provinciale brug. Alle provinciale bruggen worden door de Provincie Zuid-Holland elke twaalf jaar onderhouden. Met dit onderhoud zorgt de provincie ervoor dat de brug blijft voldoen aan de laatste veiligheidsnormen en dat het verkeer vlot en veilig doorgang kan vinden.  

Van 7 juni t/m 14 augustus kan de route over de Wilhelminabrug niet gebruikt worden. Alle wegverkeer wordt omgeleid. Het vaarverkeer kan grotendeels plaatsvinden, soms met een hoogtebeperking en op een aantal dagen is het gestremd. De exacte planning voor de werkzaamheden is te vinden op de website van de provincie www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug.

Voor fietsers, voetgangers en alle wegverkeer zijn in deze periode omleidingen ingesteld. Fietsers en voetgangers worden omgeleid over de Julius Caesarbrug, het autoverkeer met name over de Lammenschansweg en de Persant Snoepweg. Als u de mogelijkheid heeft, pakt u dan de fiets in plaats van de auto? 

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Vertraging herinrichting Hoge Rijndijk

Vertraging herinrichting Hoge Rijndijk

Onderstaand bericht is deze week bij de wijkverenigingen binnengekomen. Zie ook: Leiden (spotler.com)

Beste wijkverenigingen,

 Met deze e-mail wil ik  u informeren over de aangepaste planning van het project herinrichting Hoge Rijndijk.

 De afgelopen tijd is enthousiast door de omgeving en andere belanghebbenden meegedacht over de inrichting van de Hoge Rijndijk. Alle input die daarbij is opgehaald, wordt meegenomen bij het verder optimaleren van het definitieve schetsontwerp herinrichting Hoge Rijndijk. Tijdens dit proces is gebleken dat vooral het behouden en toevoegen van groen, ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en parkeerplaatsen een uitdaging is.

 Gezien de complexiteit om te komen tot een zorgvuldige inrichting van de Hoge Rijndijk zal het kaderbesluit pas rond de zomer 2022 aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. En niet zoals eerder is aangegeven al in februari 2022. Hierdoor is er tijd om gezamenlijk met bewoners en belanghebbenden tot een goed afgewogen ontwerp te komen.

 De voorlopige planning is als volgt en zal ook aangepast worden op de gemeentelijke website en participatieplatform Doemee:

  • Medio maart 2022                          Terugkoppelen van de resultaten en schetsontwerp
  • Medio juni/juli 2022                       Besluitvorming door college van B&W
  • Eind september/oktober             Besluitvorming door gemeenteraad

Zodra de exacte data bekend zijn, zullen wij u hierover informeren.

 Graag wil ik u vragen om deze informatie te delen via uw kanalen.

 Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

 Fijne feestdagen toegewenst!

 Met vriendelijke groet,

Projectmedewerker
Gemeente Leiden

 

Verkeerslichtinstallatie Hoge Rijndijk – Matiloweg

Verkeerslichtinstallatie Hoge Rijndijk – Matiloweg

De wijkverenigingen hebben de gemeente vragen gesteld omtrent de voortgang van het onderzoek naar de verkeersdrukte op de Hoge Rijndijk. Hieronder staat het antwoord dat van de gemeente ontvangen is:

Beste wijkvereniging,

Enige tijd geleden hebben wij contact gehad over de filevorming op de Hoge Rijndijk. Na het uitgevoerde onderzoek hebben we een maand geleden de nieuwe software ingeladen in de verkeersregelinstallatie nabij de Meerburgerkade. Ondanks dat het drukker wordt op de weg valt ons bij het monitoren op dat de doorstroming is verbeterd op de Hoge Rijndijk. Ik hoop dat u en uw buurtgenoten ditzelfde ervaren.

Waar ik u ditmaal over wil berichten is het volgende:

Over ongeveer twee maanden vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg.

Op vrijdag 10 december start de aannemer BAM met het vervangen van de complete verkeersregelinstallatie op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg. Deze werkzaamheden zullen tien dagen in beslag nemen. Op maandag 20 december wordt de nieuwe verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld.  

 Om de werkzaamheden veilig uit te voeren en de verkeersafwikkeling zo goed als mogelijk te laten verlopen zal de Matiloweg in twee richtingen worden afgesloten. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer van en naar de Hoge Rijndijk gebruik moet maken van de Meerburgerkade om de wijk Meerburg in- en uit te komen. Voor de bereikbaarheid voor de fietsers verandert er niets.

Om Meerburg voldoende bereikbaar te houden zijn we voornemens de zakpaal in de Wierickestraat gedurende de werkzaamheden naar beneden te houden. Hierdoor blijft de wijk Meerburg voldoende toegankelijk voor het bestemmingsverkeer. Mijn verwachting is dat het tijdelijk openstellen van de Wierickestraat weinig sluipverkeer oplevert en uitsluitend bestemmingsverkeer betreft. Het doorgaande verkeer op de Hoge Rijndijk ondervindt namelijk nauwelijks hinder van de werkzaamheden.

Mocht u naar aanleiding van deze aankondiging behoefte hebben aan contact hoor ik dat uiteraard graag.

 

Met vriendelijke groet,
De gemeente Leiden
 

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?