Dossier Verkeersveiligheid

Onze wijken worden omsloten door drukke verkeersaders: de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk en de Kanaalweg. Verkeersveiligheid in de wijk is, ook op andere plekken, een belangrijk aandachtspunt. 

Verkeerslichtinstallatie Hoge Rijndijk – Matiloweg

Verkeerslichtinstallatie Hoge Rijndijk – Matiloweg

De wijkverenigingen hebben de gemeente vragen gesteld omtrent de voortgang van het onderzoek naar de verkeersdrukte op de Hoge Rijndijk. Hieronder staat het antwoord dat van de gemeente ontvangen is:

Beste wijkvereniging,

Enige tijd geleden hebben wij contact gehad over de filevorming op de Hoge Rijndijk. Na het uitgevoerde onderzoek hebben we een maand geleden de nieuwe software ingeladen in de verkeersregelinstallatie nabij de Meerburgerkade. Ondanks dat het drukker wordt op de weg valt ons bij het monitoren op dat de doorstroming is verbeterd op de Hoge Rijndijk. Ik hoop dat u en uw buurtgenoten ditzelfde ervaren.

Waar ik u ditmaal over wil berichten is het volgende:

Over ongeveer twee maanden vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg.

Op vrijdag 10 december start de aannemer BAM met het vervangen van de complete verkeersregelinstallatie op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg. Deze werkzaamheden zullen tien dagen in beslag nemen. Op maandag 20 december wordt de nieuwe verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld.  

 Om de werkzaamheden veilig uit te voeren en de verkeersafwikkeling zo goed als mogelijk te laten verlopen zal de Matiloweg in twee richtingen worden afgesloten. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer van en naar de Hoge Rijndijk gebruik moet maken van de Meerburgerkade om de wijk Meerburg in- en uit te komen. Voor de bereikbaarheid voor de fietsers verandert er niets.

Om Meerburg voldoende bereikbaar te houden zijn we voornemens de zakpaal in de Wierickestraat gedurende de werkzaamheden naar beneden te houden. Hierdoor blijft de wijk Meerburg voldoende toegankelijk voor het bestemmingsverkeer. Mijn verwachting is dat het tijdelijk openstellen van de Wierickestraat weinig sluipverkeer oplevert en uitsluitend bestemmingsverkeer betreft. Het doorgaande verkeer op de Hoge Rijndijk ondervindt namelijk nauwelijks hinder van de werkzaamheden.

Mocht u naar aanleiding van deze aankondiging behoefte hebben aan contact hoor ik dat uiteraard graag.

 

Met vriendelijke groet,
De gemeente Leiden
 

Verslag Herinrichting Hoge Rijndijk 13 oktober

Verslag Herinrichting Hoge Rijndijk 13 oktober

Op 13 oktober 2021 heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Hoge Rijndijk, tracé 2: van de Wilhelminabrug tot de Stierenbrug. Met name het kruispunt Hoge Rijndijk – Kettingstraat – Meerburgerkade bracht de gemoederen in beroering. Hierbij de presentatie en het uitgebreide verlag met alle door de aanweigen gamaakte opmerkingen.
Klik op onderstaande plaatjes voor de volledige tekst.

Hoge Rijndijk, diverse documenten

Hoge Rijndijk, diverse documenten

Variant 0, deeltrace-1

Variant 0, deeltrace-2

Variant 1, deeltrace-2

Variant 2, deeltrace-2

Hoge Rijndijk, voorleggen schetsontwerp

Hoge Rijndijk, voorleggen schetsontwerp

De wijkverenigingen ontvingen onderstaand bericht van de gemeente Leiden,
samen met deze brief:

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen periode zijn fase 3 (varianten voorleggen) en fase 4 (uitwerken concept schetsontwerp) doorlopen van het participatietraject van het project Hoge Rijndijk. In fase 3 hebben we vele reacties mogen ontvangen vanuit de buurt tijdens de meedenksessies. Deze reacties zijn opgenomen in de verslagen en vindt u terug op het online meedenkplatform doemee.leiden.nl bij fase 3.  In fase 4 zijn inhoudelijke aanpassingen aan het concept schetsontwerp (3 varianten) uitgewerkt door het projectteam. Waar mogelijk zijn de opmerkingen uit de eerdere fases hierin verwerkt.

Fase 5 (voorleggen concept schetsontwerpen) gaat nu van start. We organiseren op 13 oktober een fysieke (mits mogelijk) informatiebijeenkomst voor bewoners en belangenorganisaties. Tijdens deze informatiebijeenkomst leggen we de 3 concept schetsontwerpen voor, is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen en een reactie te geven op deze ontwerpen. U als belangenorganisatie en/of vertegenwoordiger van de wijk nodigen we hier uiteraard ook voor uit. Bijgevoegd vindt u de bewonersbrief die verstuurd wordt naar de bewoners met alle informatie (locatie, tijd, aanmelden). U kunt deze op de website van uw vereniging of organisatie plaatsen.

Mocht u na deze informatiebijeenkomst toch behoefte hebben aan een 1 op 1 gesprek horen wij dat graag. Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan hogerijndijk@leiden.nl.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn n.a.v. deze mail vernemen we het graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leiden

Voor vragen: algemeen telefoonnummer 14 071 van de gemeente Leiden
Mail: hogerijndijk@leiden.nl 
www.leiden.nl/gemeente

Hoge Rijndijk, verkeerskundig onderzoek

Hoge Rijndijk, verkeerskundig onderzoek

De wijkverenigingen ontvingen onderstaand bericht van de gemeente Leiden:

Beste wijkverenigingen,

 Het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project herinrichting Hoge Rijndijk is te downloaden op de website van Doemee onder fase 4. Zie (39) Project • Hoge Rijndijk tracédeel 1 (leiden.nl)

Na de participatiebijeenkomsten van fase 3 is besloten om een extra variant met betrekking tot het kruispunt Meerburgerkade-Hoge Rijndijk-Kettingstraat te simuleren en te beoordelen op de verkeersafwikkeling. Dit is de variant 310_6 uit het onderzoek (afsluiting linksaffer Meerburgerkade en dubbel rechtdoor naar Wilhelminabrug). De resultaten van dit vervolgonderzoek worden medio oktober verwacht.

Deze informatie kunt u eventueel ook op de website van de buurtvereniging plaatsen.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, bel/mail gerust.

 

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leiden

Voor vragen: algemeen telefoonnummer 14 071 van de gemeente Leiden
Mail: hogerijndijk@leiden.nl 
www.leiden.nl/gemeente

Smart Mobility

Smart Mobility

Uitnodiging 

Themabijeenkomst Smart Mobility

 Dinsdag 14 september | 19.00 – 20.30 uur

Online via Microsoft Teams

 Wat kan Smart Mobility betekenen voor de nieuwe, verbrede A4 tussen Burgerveen en de N14? Tijdens de (online) themabijeenkomst op 14 september vertellen we u hier graag meer over.

 Rijkswaterstaat werkt aan het project A4 Burgerveen-N14, waarin wordt onderzocht hoe de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 kan worden verbeterd. Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit project. Dit doen we onder andere met themabijeenkomsten. Op dinsdag 14 september vertellen we u, samen met hoogleraar Serge Hoogendoorn, meer over het onderwerp Smart Mobility.

 Smart Mobility is meer dan een auto die zichzelf bestuurt. Het biedt op allerlei manieren oplossingen voor verkeersdrukte. Want voor een betere doorstroming is meer nodig dan alleen een bredere weg met nieuw asfalt. Daarom werken we voor het project A4 Burgerveen – N14, als aanvulling op de wegverbreding, ook aan Smart Mobility-oplossingen.

 Hoe ziet het programma eruit?

 19.00 – 19.15 uur     

Welkom en introductie project door Joost Hermans, omgevingsmanager project A4 Burgerveen-N14.

19.15 – 20.00 uur     

Presentatie door Serge Hoogendoorn, hoogleraar verkeersmanagement TU Delft, over onder andere: wat is Smart Mobility en hoe werkt Smart Mobility in de praktijk?      

20.00 – 20.30 uur                

Ruimte voor het stellen van vragen en afsluiting themabijeenkomst.

 Hoe kunt u zich aanmelden?

De themabijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, op dinsdag 14 september van 19:00 uur tot 20:30 uur. We horen graag of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden door te reageren op deze mail of door een e-mail te sturen naar:
A4-Burgerveen-N14@RWS.nl. U krijgt een ontvangstbevestiging en een link toegestuurd voor de bijeenkomst. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op onze website: www.a4burgerveen-n14.nl.

We zien u graag op 14 september a.s.

 Hartelijke groet,

 Joost Hermans

Omgevingsmanager A4-Burgerveen-N14

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (3)

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (3)

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Digitale meedenksessie ontwerpvarianten

Graag nodigt de gemeente Leiden uit voor een digitale meedenksessie waarin de ontwerpvarianten aan u voorgelegd worden. Dit wordt per tracédeel gedaan.  

Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u doorgeven via het e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.

 

 

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Op 1 maart dit jaar bent u geïnformeerd over de start van het project Herinrichting Hoge Rijndijk en de mogelijkheid om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven. Hierbij geven wij u een terugkoppeling over de eerste periode van het participatietraject en nodigen wij u uit voor een digitale meedenksessie.

Participatie tot nu toe: grote opbrengst

We hebben veel reacties mogen ontvangen via het online meedenkplatform doemee.leiden.nl  en
via de telefonische contactmomenten. Graag wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme,
De reacties zijn opgenomen en beantwoord in een Reactienota. Deze vindt u terug op doemee.leiden.nl onder fase twee en drie. Het projectteam heeft waar mogelijk, suggesties en ideeën verwerkt in een aantal ontwerpvarianten voor de heringerichte Hoge Rijndijk. Dit wordt gepresenteerd via dwarsprofielen. Dwarsprofielen zijn zijaanzichten van de straat.

Volgende stap: digitale meedenksessie ontwerpvarianten
Graag nodigen we u uit voor een digitale meedenksessie waarin we de ontwerpvarianten aan u
voorleggen. Dit wordt per tracédeel gedaan. Uiteraard kunt u beide sessies bijwonen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op deze eerste ontwerpvarianten.
Op de volgende pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden. De bijeenkomsten zijn op:
Tracédeel 1 (van Utrechtsebrug tot Wilhelminabrug)
Datum:     maandag 14 juni 2021
Tijd:           inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:    digitaal
Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Terugkoppeling digitale meedenksessie
De reacties op de dwarsprofielen worden meegenomen in het verder vormgeven van het
concept schetsontwerp. Een terugkoppeling van de bijeenkomst, in de vorm van een
samenvattend verslag en presentatie, vindt u aan het einde van deze fase op doemee.leiden.nl.

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u vóór 9 juni 2021 doorgeven via het
e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.
Vragen?
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 –
keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Jurriaan van Hellemond
Projectmanager Gemeente Leiden

 

Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg

Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg

Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg en niet in Roomburg of Waardeiland.

De wijkvereniging Meerburg heeft meerdere malen geageerd bij de Gemeente Leiden dat het heel erg vreemd is dat betaald parkeren wel in Meerburg maar niet in Roomburg of Waardeiland wordt doorgevoerd. In het Gemeenteblad van de gemeente Leiden van 4 juni 2021 wordt aangekondigd dat het betaald parkeren, ondanks de protesten vanuit de wijkvereniging Meerburg per 3 juni 2021 in gaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het gemeenteblad

 

 

 

Bezwaar maken is mogelijk:
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit (dus vóór 16 juli 2021), een bezwaarschrift indienen. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk,
ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening en de redenen waarom u het niet eens bent met
het besluit te bevatten.
Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector
bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan
om het besluit te schorsen.

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (2)

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (2)

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Op 1 maart dit jaar bent u geïnformeerd over de start van het project Herinrichting Hoge Rijndijk en de mogelijkheid om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven. Hierbij geven wij u een terugkoppeling over de eerste periode van het participatietraject en nodigen wij u uit voor een digitale meedenksessie.

Participatie tot nu toe: grote opbrengst

We hebben veel reacties mogen ontvangen via het online meedenkplatform doemee.leiden.nl  en
via de telefonische contactmomenten. Graag wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme,
De reacties zijn opgenomen en beantwoord in een Reactienota. Deze vindt u terug op doemee.leiden.nl onder fase twee en drie. Het projectteam heeft waar mogelijk, suggesties en ideeën verwerkt in een aantal ontwerpvarianten voor de heringerichte Hoge Rijndijk. Dit wordt gepresenteerd via dwarsprofielen. Dwarsprofielen zijn zijaanzichten van de straat.

Volgende stap: digitale meedenksessie ontwerpvarianten
Graag nodigen we u uit voor een digitale meedenksessie waarin we de ontwerpvarianten aan u
voorleggen. Dit wordt per tracédeel gedaan. Uiteraard kunt u beide sessies bijwonen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op deze eerste ontwerpvarianten.
Op de volgende pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden. De bijeenkomsten zijn op:
Tracédeel 1 (van Utrechtsebrug tot Wilhelminabrug)
Datum:     maandag 14 juni 2021
Tijd:           inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:    digitaal
Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Terugkoppeling digitale meedenksessie
De reacties op de dwarsprofielen worden meegenomen in het verder vormgeven van het
concept schetsontwerp. Een terugkoppeling van de bijeenkomst, in de vorm van een
samenvattend verslag en presentatie, vindt u aan het einde van deze fase op doemee.leiden.nl.

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u vóór 9 juni 2021 doorgeven via het
e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.
Vragen?
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 –
keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Jurriaan van Hellemond
Projectmanager Gemeente Leiden

 

Onderhoud aan de Wilhelmina brug

Werkzaamheden Wilhelminabrug in Leiden van 6 tot en met 9 mei

De provincie werkt van donderdag 6 mei 07:00 uur tot en met zondag 9 mei 18:00 uur 2021 aan de Wilhelminabrug in Leiden. De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder.

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer vervangt de veerbuffers van de brug. Deze veerbuffers zorgen ervoor dat de brug op een rustige manier sluit. Het is nodig om de veerbuffers op tijd te vervangen. Als de veerbuffers stuk gaan, kan dit namelijk zorgen voor schade aan de kade en de brug.

Wat merkt u hiervan?

Fietsers en voetgangers

De brug is tijdens de hele periode afgesloten voor fietsers en voetgangers. De omleiding is via de Julius Caesarbrug.

Autoverkeer

De brug is van 8 mei 07:00 tot en met 9 mei 18:00 uur afgesloten voor auto’s. Autoverkeer wordt omgeleid via de Lammebrug (Lammenschansplein) en de Zijlbrug (N446/N445/Willem de Zwijgerlaan). Hulpdiensten kunnen wel doorrijden.

Openbaar vervoer

Als de brug is afgesloten voor auto’s, rijdt ook de bus een andere route. Plan voor vertrek uw busreis via www.arriva.nl(verwijst naar een andere website).

Vaarwegverkeer

Vaarwegverkeer hoger dan 2.50 meter kan de hele periode niet onder de brug doorvaren. Met borden wordt een andere route aangegeven.

Het groot onderhoud aan de Wilhelminabrug staat gepland voor de zomer in 2022. Door regelmatig onderhoud aan onze bruggen zorgen wij ervoor dat ze goed blijven functioneren. Zo houden we  Zuid-Holland veilig en bereikbaar.

 

BRON:  Werkzaamheden Wilhelminabrug in Leiden van 6 tot en met 9 mei – Provincie Zuid-Holland

 

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?