Dossier Verkeersveiligheid

Onze wijken worden omsloten door drukke verkeersaders: de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk en de Kanaalweg. Verkeersveiligheid in de wijk is, ook op andere plekken, een belangrijk aandachtspunt. 

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (3)

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (3)

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Digitale meedenksessie ontwerpvarianten

Graag nodigt de gemeente Leiden uit voor een digitale meedenksessie waarin de ontwerpvarianten aan u voorgelegd worden. Dit wordt per tracédeel gedaan.  

Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u doorgeven via het e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.

 

 

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Op 1 maart dit jaar bent u geïnformeerd over de start van het project Herinrichting Hoge Rijndijk en de mogelijkheid om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven. Hierbij geven wij u een terugkoppeling over de eerste periode van het participatietraject en nodigen wij u uit voor een digitale meedenksessie.

Participatie tot nu toe: grote opbrengst

We hebben veel reacties mogen ontvangen via het online meedenkplatform doemee.leiden.nl  en
via de telefonische contactmomenten. Graag wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme,
De reacties zijn opgenomen en beantwoord in een Reactienota. Deze vindt u terug op doemee.leiden.nl onder fase twee en drie. Het projectteam heeft waar mogelijk, suggesties en ideeën verwerkt in een aantal ontwerpvarianten voor de heringerichte Hoge Rijndijk. Dit wordt gepresenteerd via dwarsprofielen. Dwarsprofielen zijn zijaanzichten van de straat.

Volgende stap: digitale meedenksessie ontwerpvarianten
Graag nodigen we u uit voor een digitale meedenksessie waarin we de ontwerpvarianten aan u
voorleggen. Dit wordt per tracédeel gedaan. Uiteraard kunt u beide sessies bijwonen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op deze eerste ontwerpvarianten.
Op de volgende pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden. De bijeenkomsten zijn op:
Tracédeel 1 (van Utrechtsebrug tot Wilhelminabrug)
Datum:     maandag 14 juni 2021
Tijd:           inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:    digitaal
Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Terugkoppeling digitale meedenksessie
De reacties op de dwarsprofielen worden meegenomen in het verder vormgeven van het
concept schetsontwerp. Een terugkoppeling van de bijeenkomst, in de vorm van een
samenvattend verslag en presentatie, vindt u aan het einde van deze fase op doemee.leiden.nl.

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u vóór 9 juni 2021 doorgeven via het
e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.
Vragen?
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 –
keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Jurriaan van Hellemond
Projectmanager Gemeente Leiden

 

Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg

Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg

Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg en niet in Roomburg of Waardeiland.

De wijkvereniging Meerburg heeft meerdere malen geageerd bij de Gemeente Leiden dat het heel erg vreemd is dat betaald parkeren wel in Meerburg maar niet in Roomburg of Waardeiland wordt doorgevoerd. In het Gemeenteblad van de gemeente Leiden van 4 juni 2021 wordt aangekondigd dat het betaald parkeren, ondanks de protesten vanuit de wijkvereniging Meerburg per 3 juni 2021 in gaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het gemeenteblad

 

 

 

Bezwaar maken is mogelijk:
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit (dus vóór 16 juli 2021), een bezwaarschrift indienen. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk,
ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening en de redenen waarom u het niet eens bent met
het besluit te bevatten.
Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector
bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan
om het besluit te schorsen.

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (2)

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (2)

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Op 1 maart dit jaar bent u geïnformeerd over de start van het project Herinrichting Hoge Rijndijk en de mogelijkheid om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven. Hierbij geven wij u een terugkoppeling over de eerste periode van het participatietraject en nodigen wij u uit voor een digitale meedenksessie.

Participatie tot nu toe: grote opbrengst

We hebben veel reacties mogen ontvangen via het online meedenkplatform doemee.leiden.nl  en
via de telefonische contactmomenten. Graag wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme,
De reacties zijn opgenomen en beantwoord in een Reactienota. Deze vindt u terug op doemee.leiden.nl onder fase twee en drie. Het projectteam heeft waar mogelijk, suggesties en ideeën verwerkt in een aantal ontwerpvarianten voor de heringerichte Hoge Rijndijk. Dit wordt gepresenteerd via dwarsprofielen. Dwarsprofielen zijn zijaanzichten van de straat.

Volgende stap: digitale meedenksessie ontwerpvarianten
Graag nodigen we u uit voor een digitale meedenksessie waarin we de ontwerpvarianten aan u
voorleggen. Dit wordt per tracédeel gedaan. Uiteraard kunt u beide sessies bijwonen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op deze eerste ontwerpvarianten.
Op de volgende pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden. De bijeenkomsten zijn op:
Tracédeel 1 (van Utrechtsebrug tot Wilhelminabrug)
Datum:     maandag 14 juni 2021
Tijd:           inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:    digitaal
Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Terugkoppeling digitale meedenksessie
De reacties op de dwarsprofielen worden meegenomen in het verder vormgeven van het
concept schetsontwerp. Een terugkoppeling van de bijeenkomst, in de vorm van een
samenvattend verslag en presentatie, vindt u aan het einde van deze fase op doemee.leiden.nl.

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u vóór 9 juni 2021 doorgeven via het
e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.
Vragen?
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 –
keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Jurriaan van Hellemond
Projectmanager Gemeente Leiden

 

Onderhoud aan de Wilhelmina brug

Werkzaamheden Wilhelminabrug in Leiden van 6 tot en met 9 mei

De provincie werkt van donderdag 6 mei 07:00 uur tot en met zondag 9 mei 18:00 uur 2021 aan de Wilhelminabrug in Leiden. De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder.

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer vervangt de veerbuffers van de brug. Deze veerbuffers zorgen ervoor dat de brug op een rustige manier sluit. Het is nodig om de veerbuffers op tijd te vervangen. Als de veerbuffers stuk gaan, kan dit namelijk zorgen voor schade aan de kade en de brug.

Wat merkt u hiervan?

Fietsers en voetgangers

De brug is tijdens de hele periode afgesloten voor fietsers en voetgangers. De omleiding is via de Julius Caesarbrug.

Autoverkeer

De brug is van 8 mei 07:00 tot en met 9 mei 18:00 uur afgesloten voor auto’s. Autoverkeer wordt omgeleid via de Lammebrug (Lammenschansplein) en de Zijlbrug (N446/N445/Willem de Zwijgerlaan). Hulpdiensten kunnen wel doorrijden.

Openbaar vervoer

Als de brug is afgesloten voor auto’s, rijdt ook de bus een andere route. Plan voor vertrek uw busreis via www.arriva.nl(verwijst naar een andere website).

Vaarwegverkeer

Vaarwegverkeer hoger dan 2.50 meter kan de hele periode niet onder de brug doorvaren. Met borden wordt een andere route aangegeven.

Het groot onderhoud aan de Wilhelminabrug staat gepland voor de zomer in 2022. Door regelmatig onderhoud aan onze bruggen zorgen wij ervoor dat ze goed blijven functioneren. Zo houden we  Zuid-Holland veilig en bereikbaar.

 

BRON:  Werkzaamheden Wilhelminabrug in Leiden van 6 tot en met 9 mei – Provincie Zuid-Holland

 

Verslag m.b.t. herinrichting Hoge Rijndijk

Hieronder staat het goedgekeurde verslag van de eerste bijeenkomst van de Gemeente Leiden en de wijkverenigingen Meerburg en Waardeiland. 
Daaronder staan de ‘Kaders voor participatie’, zoals ook gepubliceerd op de Doe mee Leiden.

 

Klik op de tekst voor het document.

Presentatie herinrichting Hoge Rijndijk

Presentatie herinrichting Hoge Rijndijk

De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid en doorstroming op de Hoge Rijndijk verbeteren en start een project om de straat opnieuw in te richten. Met deze brief informeren wij u al in een vroeg stadium over het project en nodigen wij u uit om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven over de inhoud van het project.
Waarom wordt dit project uitgevoerd?
De huidige inrichting van de Hoge Rijndijk sluit niet aan bij het gebruik van de weg. Door de straat opnieuw in te richten wil de gemeente de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers, de doorstroming voor fietsers verbeteren en waar mogelijk klimaatadaptief inrichten en groen toevoegen. Hiermee krijgt de straat een kwaliteitsimpuls. Dit doen we samen met alle belanghebbenden.

[deze tekst is overgenomen uit de brief van de gemeente Leiden aan de bewoners]

 

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting
De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid op de Hoge Rijndijk verbeteren en start een project om de straat opnieuw in te richten. De straat wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht, het asfalt wordt vervangen en waar mogelijk wordt groen toegevoegd. Denkt u mee?

Gelijktijdig met deze nieuwe inrichting wordt ook op een deel van de Hoge Rijndijk een gescheiden riool aangelegd. Zo krijgt de straat een opknapbeurt.  

Keuzes maken 
De Hoge Rijkdijk is een drukke weg met veel functies. Er rijden fietsers, auto’s, de bus en ook de voetganger is hier aanwezig. De weg is eigenlijk vrij krap om al deze deelnemers de ruimte te geven die zij graag willen hebben. Daarnaast wonen en werken veel mensen aan de Hoge Rijkdijk en zijn er voorzieningen zoals scholen en kinderopvang langs of in de buurt van de weg. Al deze gebruikers van de Hoge Rijndijk hebben wellicht andere inzichten en belangen. Graag richten wij daarom de Hoge Rijndijk in samen met de stad.  

Denkt u mee?
De komende maanden onderzoekt de gemeente samen met de stad op welke manier de ambities inpasbaar zijn. Dat doen we op verschillende manieren. Het doel is om eind 2021 een gedragen kaderbesluit en schetsontwerp te laten vaststellen door de gemeenteraad. We nodigen u van harte uit om uw wensen, zorgen en ideeën mee te geven. Meer informatie over het participatietraject vindt u op doemee.leiden.nl of kijk op www.leiden.nl/hogerijndijk

Deze tekst in overgenomen van de gemeenteberichten van 5 maart 2021.

 

Voetgangersbeleid Leiden

Voetgangersbeleid Leiden

Voor de zomer heeft de Gemeente Leiden gewerkt aan een eerste versie van het Leidse voetgangersbeleid. Dit is gedeeld met collega’s binnen de gemeente en besproken met wethouder North. Deze reacties zijn verwerkt tot een 67% versie. Deze versie wil de gemeente Leiden graag delen met verschillende bewoners- en belangenorganisaties.

Klik hier of op de foto voor de complete tekst van het beleidsdocument.

 

Verkeersoverlast Hoge Rijndijk

Verkeersoverlast Hoge Rijndijk

Sinds de aanpassing, in juli 2019, van de verkeerssituatie bij het kruispunt Hoge Rijndijk – Meerburgerkade – Kettingstraat lijkt het alsof er veel meer stilstaand verkeer op de Hoge Rijndijk is, met name tussen Wilhelminabrug en de Willem van der Madeweg.

Een bewoner van de Hoge Rijndijk heeft geïnitieerd dat de wijkvereniging een brief aan Burgemeester en wethouders heeft gestuurd met het verzoek om een onderzoek naar de verkeerssituatie en de geconstateerde overlast. 

 

Opmerking van de redactie van de website:
In de oude situatie, zie de foto rechtsonder van Google maps uit 2018, was de linksaf strook bedoeld voor verkeer naar ofwel de Meerburgerkade ofwel naar de Kanaalweg. Veel automobilisten negeerden de verkeersregels en stonden voorgesorteerd in het ‘links af vak’ en voegden dan ter hoogte van de Wilhelminabrug weer in het rechtdoor vak in.

Dit staat overigens los van het feit dat het heel erg druk is op de Hoge Rijndijk en dat de stilstaande auto’s veel overlast qua stank en geluid geven. 

 

Julius Ceasarbrug

Fietsbrug Kanaalweg – Julius Caesarbrug

In opdracht van de gemeente is er in augustus 2016 een rapport geschreven over hoe de brug beter en veiliger gebruikt zou kunnen worden door met name fietsers. In dat rapport wordt onder andere aanbevolen om er voor te zorgen dat het hoogteverschil tussen brug en weg/fietspad kleiner wordt, en dat er meer ruimte is voor fietsers van en naar onze wijken op het fietspad op de Kanaalweg ter plaatse van de brug. Het duurde even voor de gemeente financiële ruimte had om een ander uit te gaan voeren, en het duurde nog wat langer toen de projectleider die er voor was aangesteld door de gemeente zijn opdracht terug gaf en er geen overdracht was aan een nieuwe projectleider. Inmiddels zijn echter al deze blokkades weggenomen en hebben we eind september, ter plaatse van de brug, kennis kunnen maken met de nieuwe projectleider, Stefan de Kogel. Naar verwachting kunnen we de werkzaamheden, die nog wel exact bepaald moeten worden, ook na overleg met direct omwonenden, in de tweede helft van 2019 uitgevoerd gaan worden

.

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?