Kindvriendelijk

Dit is een titel

Bij de vaststelling van de kernwaarden eindigde kindvriendelijkheid hoog op de prioriteitenlijst. Er wonen veel kinderen in de wijk. Met name voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, de groep die nog niet zomaar zelfstandig naar voorzieningen elders in de stad gaat, is er niet veel te doen in de wijk zelf en de verwachting is dat deze groep de komende jaren toeneemt. Deze groep wordt snel geassocieerd met overlast. Daarvan zijn concrete gevallen genoemd in het Park Matilo en op De Bult, een parkachtig ingerichte voormalige vuilstort aan de rand van Roomburg.

 

Tijdens de wijktafel is de overlast van deze leeftijdsgroep overigens gerelativeerd: kijk ook eens naar (het gebrek aan) tolerantie aan de andere kant. Jongeren moeten toch ook een beetje hun gang kunnen gaan. Dat laat onverlet dat de rommel en de herrie aangepakt moeten worden.

Het idee is om de jongeren meer te betrekken bij de wijken om ze het gevoel te geven dat de wijken ook van hen zijn. Ga daarbij uit van het gesprek, niet van de confrontatie. Overigens is er in de wijk al enige cultuureducatie voor jongeren. Daar moet bekendheid aan gegeven worden omdat dit relatief onbekend is. Tevens is coördinatie wenselijk met daarbij specifieke aandacht voor de groep van 10 tot 15 jaar. Ook is er een educatieve route door Park Matilo gemaakt door Marian Kathmann van schooltuinen Leiden. www.schooltuinenleiden.nl/36543711).

Met deze kennis ontstond het idee van een jongerenraad om juist die groep jongeren meer bij de ontwikkelingen in de wijk te betrekken.

 

Projecten korte termijn (< 1 jaar)

 1. Oprichten Jongerenraad In samenwerking met bewoners, Libertas Leiden en Brede School De Arcade is gestart met het oprichten van een Jongerenraad gericht op de leeftijdscategorie 10 tot 15 jaar, dus groep 7 en 8 en de brugpiepers.

Als uitgangspunten zijn geformuleerd:

 • Men begint met een peiling om de interesse te meten. Daarvoor wordt een aantal jongeren ingeschakeld uit de leerlingenraad van De Arcade en uit de jongerengroep van Libertas. Deze peiling wordt uitgevoerd op het wijkfeest van 27 augustus 2016. Daarbij kan duidelijk worden of er interesse is en of een jongerenraad de juiste vorm is. Pas als er voldoende belangstelling is, wordt in samenwerking met stichting Move gestart met het opbouwen van de Jongerenraad of het uitvoeren van een ander jongerenproject.
 • De activiteiten en de onderwerpen zullen door de jongeren zelf moeten worden aangedragen.
 • De uitwerking van de Jongerenraad moet aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Dit kan ook aansluiten bij de activiteitenkalender zodat je de jongeren breder weet te bereiken. Een jongerenraad is niet voor alle jongeren interessant.
 • Een leuk idee is een mobiele werkplek/ hangplek voor jongeren, maar ook dit moet uiteindelijk door de jongeren zelf worden verzonnen.

2. Actie: opbouwwerk Libertas, wijkcoördinator Arcade, stichting Move

 • Kosten: capaciteit Libertas, wijkcoördinator Arcade. Coördinatiekosten stichting Move: € 4000,-
 • Planning: loopt

Projecten lange termijn (> 1 jaar)

1. Het ontwikkelen van interessante plekken in de wijk voor jongeren. Hierbij is als voorbeeld een avontuurlijk klimpark genoemd.

Als de bosschage aan de rand van park Matilo verder groeit, kunnen de bomen over 10 jaar zover ontwikkeld zijn dat er een spannend klimpark voor kinderen en jongeren 12+ gemaakt kan worden.

Tips: scouting(gebouw) betrekken, tuin van de Smid benaderen,

 • Actie: wijkverenigingen, gemeente
 • Kosten: n.t.b.
 • Planning: doorloop tot 2025 Andere ideeën die genoemd zijn; schaatsbaan parkrand Matilo, peuterzwembad, meer bomen. 2 Cultuureducatie voor Jongeren De bestaande activiteiten voor wat betreft cultuureducatie voor jongeren worden uitgebreid.
 • Actie: opbouwwerk Libertas, wijkverenigingen
 • Kosten: capaciteit Libertas,
 • Planning: 2017

Heb jij nog een leuk idee?