Mens-& Milieuvriendelijke wijk

Dit is een titel

We willen zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Het aandeel ouderen (65+) in Meerburg is met 20,3% hoger dan het stedelijk gemiddelde van 13,9%, in Roomburg is dat iets lager (12,7%). In Meerburg wonen in 2015 twee keer zoveel 75+ers (225) als in Roomburg (112), maar dat komt voor een deel doordat het zorgcentrum in Meerburg ligt. In Roomburg stijgt het aandeel ouderen (65+) van 9% naar 13%. In beide wijken verdienen de ouderen dus aandacht, ook vanwege vermoedens van eenzaamheid onder deze groep. Zorgcentrum Roomburgh biedt nu al een aantal diensten voor mensen uit de wijk. Dat willen we verder uitbreiden. Dat betekent dat we nauw samenwerken met zorgcentrum Roomburgh. Mensen blijven langer gezond wanneer ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook kunnen ze dan beter gebruik maken van hun sociale netwerk waardoor professionele hulp minder nodig is. Maar het allerbelangrijkste is dat daardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Daarbij willen we ook kijken naar de inrichting van het openbaar gebied tussen zorgcentrum Roomburgh, wijkcentrum Matilo en de winkels aan de IJsselkade. Door zoveel mogelijk barrières weg te nemen willen we stimuleren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig, of bijvoorbeeld met een ‘maatje’, boodschappen kunnen doen (zie 2.3).

| Pakkende zin Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

 

Projecten korte termijn (< 1 jaar):

1. Afstemmen zorgaanbod Roomburgh met andere aanbieders in de wijk of daaromheen voor ouderen in de wijk.

 • Actie: zorgcentrum Roomburgh, Brede School de Arcade, buurtcentrum Matilo, wijkverenigingen
 • Kosten: capaciteit coördinatoren en wijkvereniging
 • Planning: eind 2016 gereed

 

2. Onderzoek mogelijkheden van een ‘maatjesproject’ of iets als Omalief waarbij ouderen gekoppeld worden aan een andere bewoner van de wijk.

 • Actie: wijkverenigingen
 • Kosten: capaciteit wijkvereniging, project (maatjesproject en/of Omalief)
 • Planning: derde kwartaal 2016 gereed

 

 

Projecten langere termijn (> 1 jaar):

 • Uitvoering maatjesproject of Omalief
 • Actie: wijkvereniging met maatjesproject of Omalief
 • Kosten: n.t.b.
 • Planning: uitvoering 2016 en verder

Milieuvriendelijke wijk

Roomburg is gebouwd als milieuvriendelijke wijk, maar dit kan nog verder versterkt worden. Ook Meerburg moet veel milieuvriendelijker worden, wil het een toekomstbestendige wijk zijn. Met name de kwaliteit van de woningen moet verbeterd worden. Daarbij zetten we vooral in op het isoleren van woningen, het stimuleren van fietsen en wandelen en op het opwekken van duurzame energie. Rond dit thema is een aantal deelthema’s besproken:

 • Stadsverwarming: verduurzaming en aansluiting van woningen in Meerburg.
 • Gezamenlijk inkopen van energie of zonnepanelen.
 • Stimuleren van gebruik duurzame energie.
 • Werken met energieambassadeurs
 • Meer bomen in de wijken (groen en afvang fijnstof)
 • Energiezuinige of energieleverende wijk
 • Opslaan van energie in elektrische auto’s (voorbeeld Lombok, Utrecht)

| Pakkende zin Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

De gemeente heeft al een aantal acties lopen waar we op willen aansluiten. Er zijn bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor:

 • Groene daken (per 1 juli 2016)
 • Duurzame maatregelen voor particuliere eigenaren

De gemeente start binnenkort een campagne om het isoleren van de woning te stimuleren. Ook landelijk komt er in het najaar zo’n campagne. Met de gemeente en de woningcorporaties wordt gekeken hoe die campagnes ondersteund kunnen worden door de wijkverenigingen zodat zoveel mogelijk mensen overgaan tot het isoleren van de woning.

Stichting Mooi Matilo wil graag duurzame verlichting op de paden van het castellum met een lage lichtintensiteit (vergelijkbaar met de onlangs opgeleverde verlichting van het Cronesteynpad). Dit geeft (letterlijk) een duurzame uitstraling en verhoogt de sociale veiligheid, zonder dat er sprake is van enige lichtvervuiling of verstoring van ecologie.

Projecten korte termijn (<1 jaar)

1. Vulcanus festival: Om te zorgen dat energie een thema wordt waarover mensen praten, beginnen we met het organiseren van het Vulcanus festival. Energie zoals de Romeinen die opwekten: met menskracht. Klein beginnen als onderdeel van het wijkenfeest 2016, in 2017 zou één van de Romeinse zondagen in het park Matilo met dit thema kunnen worden ingevuld.

 • Actie: wijkverenigingen, Stichting Mooi Matilo
 • Kosten: n.t.b. • Planning: 1e festival in 2016

2. Prestatieafspraken tussen de gemeente Leiden en de woningcorporaties uit 2015, vertalen naar een plan van aanpak voor Roomburg en Meerburg.

 • Actie: gemeente, woningcorporaties, wijkverenigingen
 • Kosten: capaciteit gemeente Leiden, woningcorporaties, wijkverenigingen
 • Planning: eind 2016 gereed

3. Werven energieambassadeurs in Roomburg en Meerburg

 • Actie: wijkverenigingen, gemeente
 • Kosten: capaciteit wijkverenigingen
 • Planning: eind 2016 gereed

4. Aanbrengen duurzame verlichting Park Matilo

 • Actie: stichting Mooi Matilo, gemeente
 • Kosten: n.t.b. • Planning: eind 2017 gereed

Projecten langere termijn (> 1 jaar)

1. Uitvoering energiebesparing in woningen.

 • Actie: gemeente, woningcorporaties, wijkverenigingen
 • Kosten: capaciteit gemeente Leiden, woningcorporaties, wijkverenigingen
 • Planning: plan in 2016, uitvoering gefaseerd daarna.

2. Plan maken voor energie neutrale/ energieleverende wijk

 • Actie: gemeente, wijkverenigingen, woningcorporaties, ondernemersvereniging Roomburg
 • Kosten: capaciteit gemeente Leiden, wijkverenigingen, woningcorporaties
 • Planning: 2017 gereed, uitvoering gefaseerd daarna

Heb jij nog een leuk idee?