De wijkenvisie

Voortgang

De stuurgroep bespreekt maandelijks de stand van zaken van de acties. Hier wordt de richting bepaald en worden besluiten genomen. Ook wordt besproken hoe de bewoners te betrekken.

Deelnemers stuurgroep:

 • Gemeente Leiden (voorzitter en secretaris)
 • Wijkverenigingen Roomburg en Meerburg
 • Bewonerscommissie Portaal
 • Stichting Mooi Matilo (park)
 • Libertas (wijkopbouwwerk en beheer buurtcentrum Matilo)
 • Zorgcentrum Roomburgh

De acties

Er zijn diverse acties opgenomen in de wijkenvisie. Deze worden toegelicht op aparte pagina’s:

 • Jongeren doen ook mee
  • Jongerenraad
  • Cultuureducatie
 • Park Matilo
  • Verbeteren zichtlijnen
  • Verbeteren ingang park
  • Hardlooproute
  • Duurzame verlichting
 • Fijn vertoeven in de openbare ruimte
  • Koffie- en theevoorziening in buurtcentrum
  • Verbinding voorzieningen
 • Naar energieneutrale wijken
 • Activiteitenkalender

De wijkenvisie

Op voorstel van de gemeente hebben de wijkverenigingen samen met bewoners en wijkprofessionals een wijkenvisie opgesteld: een inspiratiedocument met voorgestelde acties om de wijken in de periode 2016-2030 nog fijner te maken. 

Wijkenvisie

Wijkenvisie-bijlagen

Wijkenfoto – stand van de wijk in 2015

 

Totstandkoming wijkenvisie

 • De gemeente vindt wijken belangrijk. Ze heeft een aantal wijken uitgekozen waarvoor het hen verstandig leek een visie op te stellen. Maar dat doen ze niet zelf: de bewoners en professionals die in de wijk werken zijn aan zet. Welke toekomst zien wij voor ons? En welke acties brengen die toekomst dichterbij?
 • Meerburg heeft voorgesteld samen met Roomburg één visie te maken. We hebben immers veel met elkaar te maken en doen al veel dingen samen.
 • De wijkbesturen hebben, ondersteund door SPIN stadsontwikkelaars, een proces opgezet.
 • Vooraf is door SPIN een ´foto´ van de wijken gemaakt: een beschrijving van onze wijken en wat er zoals speelt: de Wijkenfoto.
 • In een eerste bijeenkomst met bewoners is nagedacht over de kernwaarden van onze wijken: wat willen we behouden, wat versterken? Verslag
 • In een tweede bijeenkomst zijn concrete ideeën bedacht om mee te beginnen. Zie de prachtige tekeningen hieronder. Verslag
 • In een derde bijeenkomst zijn deze ideeën wat verder ingevuld. Verslag
 • Ook is een gezamenlijk overleg opgezet tussen de professionals die in de wijk werken: de RoMe-dis. Daar is over de wijkvisie gesproken en zijn nuttige contacten gelegd om activiteiten op elkaar af te stemmen en nieuwe samen op te pakken.
 • Bovendien is in een overleg met ambtenaren van de gemeente gekeken hoe de ideeën aansluiten bij het gemeentelijk beleid en waar zij ons kunnen helpen.
 • Rond 4 juni 2016 verscheen een extra editie van de ROMEkrant met alle ideeën tot nu toe. Iedereen kon via de enquête die daarin staat (en via de website) zijn of haar mening geven. Ook was het de uitnodiging voor het wijkdebat op 14 juni (20.00 uur, Zorgcentrum Roomburgh), waar ook raadsleden voor waren uitgenodigd. Is er draagvlak voor de visie? Wie wil waarmee aan de slag?  Verslag
 • Vervolgens maakten we de wijkenvisie af en gaven we op het jaarlijkse Parkfeest (27 augustus) het startschot voor de uitvoering.
 • In september 2017 is ook de gemeenteraad formeel akkoord gegaan met de wijkenvisie (zie verslag, onder punt 14). Daarmee kwam het budget beschikbaar. Dit is best bijzonder, want de projecten worden in de wijken uitgewerkt en besloten, zonder dat de gemeenteraad daar verder zeggenschap over heeft. Er wordt wel jaarlijks verantwoording afgelegd.