De gemeente heeft per brief kenbaar gemaakt dat zij een haalbaarheidsonderzoek is gestart naar een zogenaamd Wijksportpark dat vanuit Roomburg gezien aan de overkant langs het Rijn-Schie kanaal zou moeten worden gerealiseerd.  Aan de realisatie van zo’n Wijksportpark zouden voordelen maar ook nadelen kunnen kleven voor de omgeving.

Ten behoeve van het onderzoek zijn vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen uit de die omgeving uitgenodigd. 
Namens de wijkvereniging Roomburg neemt Gijsbert Groenveld, lid van het bestuur, deel aan de werkgroep bijeenkomsten. Voorlopig waren er drie van deze bijeenkomsten gepland.  Daarnaast stond er een excursie op het programma waaraan de werkgroep samen met wethouder en raadsleden deelneemt en die voerde naar geslaagde projecten wonen/sportbeoefening in wijken in Rotterdam en Den Haag. Het was erg leuk aan dat uitstapje deel te nemen alhoewel de situaties zowel in Rotterdam (Zuiderpark) als in Den Haag (Bosjes van Pex) heel erg verschillen van die van de situatie van het Roomburgerpark.  Ten eerste zijn beide gebieden ontzettend veel groter dan het Leidse Roomburgerpark en ten tweede staan in die plaatsen de woningen (meestal flats) op veel grotere afstand van het sportgebeuren waardoor er niet of nauwelijks overlast wordt ervaren. Verder wordt in een echt Wijksportpark een keur aan beweeg- en sportactiviteiten aangeboden, iets wat eigenlijk de kracht is van zo’n park. Op het “postzegeltje” Roomburgerpark is zo’n aanbod onmogelijk.

De plannen houden de gemoederen van zowel voor- als tegenstanders aardig bezig. Een wijkbewoner in Roomburg is een brievenactie begonnen waarin tegenstanders van de plannen hun grote bezorgdheid kunnen uiten richting Gemeente.

Gijsbert Groenveld heeft de vele opmerkingen die er over dit onderwerp naar hem zijn toegestuurd doorgezonden naar betrokkenen van de kant van de gemeente Leiden. Van voorstanders van de gemeentelijke plannen is uit Roomburg tot op heden niets gehoord.

Een tweede werkgroepvergadering is op 19 november jl. gehouden. De verwachting dat daar al grote beslissingen zouden worden genomen werd niet waargemaakt. De grote werkgroep heeft zich eerst gebogen over een zogenaamde nulmeting en over de elementen die daarin opgenomen zouden moeten worden. Vanuit Roomburg is alvast het gevaar van licht- en geluidsoverlast onder de aandacht gebracht. De werkgroepleden is een aantal uitvoeringsscenario’s opgestuurd. Waarop tot de volgende bijeenkomst (waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar) gestudeerd kan worden.  De verwachting is dat het besluitvormingsproces nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Gaande de werkgroep besprekingen zullen naar buiten geen mededelingen worden gedaan.

Om toch op de hoogte te blijven van het lopende proces kunt op hier de meest recente informatie terugvinden.

Hier treft u de link aan naar het Haalbaarheidsonderzoek.