Praat mee over nieuwe ontwikkelingen > Jaarvergadering WV Roomburg

Op dinsdag 24 april in de Arcade, 19.30-21.30u met aansluitend borrel, organiseert de wijkvereniging Roomburg haar jaarvergadering. Naast verantwoording over het afgelopen jaar (financiën en inhoud), gaan we als wijk in gesprek over onderstaande nieuwe ontwikkelingen: wat is het plan, wat vindt u ervan, waar moet het wijkbestuur zich namens (en met) u hard voor maken?

  • Er komt mogelijk een tankstation op het parkeerterrein bij Swift (zie Ontwikkeling Tankstation)
  • Er komen 43 woningen op de hoek W.vd Madeweg-Hoge Rijndijk (Rhijnvreugd, zie Ontwikkeling Rhijnvreugd)
  • Er wordt onderzocht of Hockeyclub Roomburg in het Roomburgerpark kan uitbreiden (zie Ontwikkeling Hockey)
  • Wij onderzoeken zelf of de bussluis op proef opengesteld kan worden (zie de RomeKrant van half april)

Komt allen en praat mee! U kunt zich ook al online in het gesprek mengen op onze Facebookpagina.

Debat Raadsverkiezing: 7 maart 19.30 uur Zorgcentrum Roomburgh

Op woensdag 7 maart bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom bij het verkiezingsdebat in wijkrestaurant Roomburgh. Dit debat wordt georganiseerd door de wijkverenigingen Roomburg en Meerburg, maar ook bewoners van buiten die wijken zijn van harte welkom.

Half februari hadden reeds bijna alle zittende raadspartijen hun deelname bevestigd. Tijdens het debat leggen wij de kandidaten vragen voor die vanuit de wijken komen. U kunt ter plekke een bijdrage leveren, maar u kunt uw vragen ook eerder per mail aan ons voorleggen (via bestuur@wijkroomburg.nl).

Wij gaan in ieder geval praten over:

1. De communicatie vanuit de gemeente naar de wijken. Wij moeten vaak lang wachten op antwoorden of we worden van het kastje naar de muur gestuurd. Hoe gaat een verantwoordelijke wethouder het vertrouwen weer herstellen?

 2.Het parkeerbeleid. Het lijkt erop dat alleen de binnenstad de zorg van het college heeft. De buitenwijken worden nu volgepropt met auto’s van elders en delen van de stad zijn voor ouderen uit de rand van de stad moeilijk te bereiken. Het gerucht gaat dat de parkeerplaats bij Ins Blau vanwaar mensen die moeilijk kunnen lopen met een busje naar de gewenste plek in de stad gebracht worden, wordt gesloten. Hoe staat u daar tegenover?

3.Er wordt opgeroepen tot mantelzorg en zorg voor elkaar. Deze zorg wordt echter steeds zwaarder doordat opname van mensen met een aandoening steeds moeilijker wordt en ook de thuiszorg wordt beperkt. Hoe gaat u straks de mantelzorgers ondersteunen?

4. Hoe gaat u straks om met de verkeersdichtheid in en om de buitenwijken?

 

ROMEkrant 15 met enquête en wijkenkalender

In de nieuwste ROMEkrant 15 vindt u, naast veel andere lezenswaardige artikelen, info over het nieuwe bestemmingsplan, uiteraard de Wijkkalender voor december 2017-maart 2018 en een enquête over het wijkenfeest: wat zou u voor feest willen in 2018? U vindt de enquête hier. De wijkbesturen van Meerburg en Roomburg zijn benieuwd naar uw mening. Uw antwoorden kunnen naar bestuur@wijkroomburg.nl. Alvast bedankt!

Extra papierkliko? Reactie wijk op afvalnota

Inspraakreactie Nota Afvalbeleid:

Het bestuur van de wijkvereniging Roomburg heeft de mening gepeild van de wijkbewoners over het voornemen een extra minicontainer voor papier en karton te verstrekken aan bewoners van de laagbouw. De reactie namens onze wijk:

  • Er zijn genoeg containers voor papier en karton in onze wijk.
  • Diverse straten hebben een speciale gebouwde voorziening voor de eigen minicontainers waar er slechts twee in passen, dus waar de derde te laten?
  • Er zijn nu al mensen die hun minicontainers in de openbare ruimte zetten (achterpaden) en dit geeft een slordige aanblik en kan gevaarlijk zijn (sociale veiligheid, maar in geval van papier ook brandveiligheid).
  • Het ophalen van het afval aan huis doet nu al een hoop afbreuk aan de leefbaarheid: minicontainers blokkeren de stoep, staan op parkeerplaatsen en waaien na het legen regelmatig de straat op wat zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook geeft het lang laten staan een verwaarloosde aanblik.
  • Ons voorstel is om, als al wordt gekozen voor het aanbieden van een extra minicontainer, dit alleen te doen op verzoek van de bewoner, of op een wijze dat de bewoner het aanbod mag weigeren (liefst op voorhand, dat scheelt weer het produceren/aanschaffen/distribueren van containers; maar ook achteraf inleveren voor nieuwe bewoners die hem niet hoeven als hij er al staat; we hebben vernomen dat inleveren al kan, maar die informatie staat niet op de gemeentelijke website).
  • Wij hebben geen standpunt ingenomen/gepeild over het nascheiden van plastic afval, maar wel spontaan pleidooien ontvangen voor het plaatsen van extra wijkcontainers voor plastic.

Erfgoedcafé 12 oktober Castellum Matilo

Door de tijd kunnen reizen, wie zou dat niet eens willen? Tijdens het Erfgoedcafé op 12 oktober lanceert wethouder Robert Strijk TimeTravel Leiden Matilo, een app voor smartphone en tablet waarmee het castellum Matilo in de tijd van de Romeinen tot leven komt. Lees meer

Programma
16.30 uur: inloop
17.00 uur: welkomstwoord
17.05 uur: introductie op TimeTravel-app door Olav Reijers, The Missing Link Erfgoedadvies
17.10 uur: lancering TimeTravel Leiden Matilo door wethouder Robert Strijk
17.25 uur: presentatie Julia Chorus ‘Matilo rond 120 na Chr’
17.40 uur: zeepkist
17.50 uur: bezichtiging Park Matilo en uitproberen TimeTravel-app
18.10 uur: napraten met een drankje
19.00 uur: einde

Wijkenfestival 9 september 12.30-17.00 uur !!!

Zoals elk jaar is het feest, georganiseerd door de wijkverenigingen, in park Matilo.

Dit jaar worden er heel veel kinderactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen aangeboden, zoals doelschieten, boogschieten (ook voor volwassenen), schminken, grabbelen, bootcamp voor kinderen door Visser sport en andere sportieve activiteiten van de Arcade, de Kinderhaven en de Scouting.

Er is een braderie met hapjes en lekkernijen en verkoop van eigengemaakte producten. Dit jaar ook speciale stands van Vulcanus, met speelse activiteiten en informatie rondom het thema energie. Er lopen Romeinen rond die u van alles kunt vragen over vervlogen tijden.  

Op het centrale terras kunt u, onder het genot van een drankje genieten van de optredens op het podium. Onze eigen straatmuzikant Tjebbe neemt u mee naar de 60-ties.

Zoals altijd eindigt het feest weer met een vrolijke loterij. Suze en Tineke verkopen de lootjes en iedereen maakt grote kans op de prijzen die gedoneerd worden door:

Kledingwinkel Snijders, bloemenwinkels Asarum en Bert Kulk, schoenenwinkel Den Elzen, slagerij Henco, de Spar en fietsenwinkel Van Rossum, Bas de Wit en nog veel meer.

Kom allemaal en neem je vriendjes mee uit andere wijken: laat zien dat Meerburg en Roomburg niet saaaaaaai zijn!!

 

Aanmelden Open podium

Voor zangers, dansers, muziekmakers en dj’s is er een open podium.

Meld je voor 1 september aan bij:

Gerard Slokker: 06-12808873, e-mail: gerardslokker@hotmail.com

Geluidsinstallatie en microfoons zijn aanwezig.

 

Marktkraam huren

Wilt u uw (zelfgemaakte) producten verkopen, iets promoten, of lekkere hapjes aan de man/vrouw brengen, meldt u zich dan voor 1 september aan bij:

Willem Westerhoven: 06 – 14503113, e-mail willem.westerhoven@gmail.com.

Kosten voor een kraam: € 14. Heeft u elektra nodig, dan betaalt u € 5 extra.

 

Kleedjesmarkt

Voor kinderen die veel speelgoed en boeken over hebben is er de gelegenheid om hun spullen uit te stallen en te verkopen op de kleedjesmarkt. Meld je wel van tevoren aan bij Tineke Tegelaar: 071 – 5412515, e-mail t.tegelaar@libertas.nl

 

Vrijwilligers

Lijkt het je leuk om te helpen op deze dag, bijv. bij de op- en afbouw van het feestterrein, geef je op bij: Inge Bosch: 06 – 14503113, e-mail: inge.l.bosch@gmail.com

Wat doet het wijkbestuur Roomburg?

De wijkvereniging van Roomburg bestaat al een hele tijd, sinds 15 september 2006 om precies te zijn. Meestal werken wij, de bestuursleden, een beetje op de achtergrond. En dat is niet echt handig hebben we gemerkt. Zeker nu we de app Nextdoor hebben merken we dat er zaken spelen in de wijk waar wij al mee bezig zijn, terwijl wijkbewoners dat niet weten. Soms kunnen vragen aan de gemeente gebundeld beter verlopen, of zijn er dingen waarbij we via de wijkvereniging beter en sneller de juiste persoon binnen de gemeente kunnen aanspreken.

We moeten duidelijker laten weten wat we aan het doen zijn. We zullen dan ook voortaan af en toe een berichtje zetten op Facebook, Nextdoor via één van de bestuursleden, de website van de wijkvereniging en in de  digitale nieuwsbrief aandacht besteden aan onze activiteiten en het in de bestuursvergadering besprokene. We hopen ook op reacties van  wijkbewoners zodat we de wijk actief en levendig kunnen houden.

We willen één punt uitlichten uit het afgelopen overleg van 4 juli. Het bestuur heeft verschillende commissies. Tijdens het overleg hebben we kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de verkeerscommissie, Ronald Peters. Tijdens dit kennismakingsgesprek zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. De donatie van de vroegere kopersvereniging van de Vitruviusstraat is besproken, die is bedoeld voor financiering van verkeersmaatregelen in de wijk. Hier moet  een plan voor  komen. In de wijkenvisie staan ook zaken die te maken hebben met verkeersveiligheid en ook daarvoor is geld beschikbaar. Ten slotte is de gemeente na overleg met bewoners, de school en de wijkvereniging  een tijdje geleden al begonnen met verkeersmaatregelen in de wijk rondom de school. Daar is een apart potje voor. Er zijn dus allerlei mogelijkheden om verkeersverbeteringen voor elkaar te krijgen. De verkeerscommissie heeft genoeg te doen! We hebben een brief gekregen van een wijkbewoner met voorstellen voor het plaatsen van verkeersborden op verschillende plekken in de wijk. Bij de gemeente ligt nog de vraag om op een creatieve manier een oplossing te vinden voor de bussluis. We willen dat de wijken Meerburg en Roomburg meer verbonden zijn met elkaar, zonder dat de straten van onze wijken gebruikt worden voor sluipverkeer naar de A4. We hebben ook vragen over de busroute en willen graag de straten veiliger maken. En dan is er de Julius Caesarbrug die een tijdje openstond. Gelukkig is dat nu opgelost. Maar het was niet helemaal helder wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de communicatie, of het gebrek daaraan, is verlopen.

Andere punten waarover we gesproken hebben, maar die hier niet uitputtend aan de orde zullen komen, zijn onder meer de sportdag van zondag 2 juli, georganiseerd door Roomburg en Meerburg, de organisatie van het wijkenfestival van 9 september a.s., waarbij sprake zal zijn van een apart Vulcanus-plein over het wijkenvisie-thema energie, ook samen met Meerburg, de stand van zaken van de jongerenraad, de mogelijkheid van glasvezel in de wijk, de plannen uit de wijkenvisie en de overlast van jongeren op de Bult en het Matilopark.

Acties genoeg! Mocht iemand zin hebben om mee te doen, een vergadering bij te wonen, of een idee hebben om de wijk te verbeteren, laat het ons dan weten! Onze vergaderdata en locatie zullen ook op Facebook, Nextdoor, website en nieuwsbrief worden bekend gemaakt.

Het bestuur bestaat uit: Jaap Stokking, Liesbeth Dijkdrent, Reini Hulsker, Lahbib El Houari, Gijsbert Groenveld en Gerda Jans

bestuur@wijkroomburg.nl, https://nl-nl.facebook.com/wijkverenigingroomburg/

 

Verleden en toekomst van onze wijken: boeken en lezing 16 mei

Op 16 mei om 19.45 in De Arcade zullen drie inspirerende sprekers vertellen over de achtergronden van de bouw van Roomburg, de sferen in Park Matilo en wat bewoners zelf kunnen doen om de wijk gezond en groen te houden. Eén van de sprekers is auteur van het recente boek Bouwen in Leiden, over nieuwbouw in de afgelopen decennia. Zie het volledige programma.

Ook recent verschenen is het boek W4 2002-2016, over de bouw van de verdiepte A4 en alles wat daaromheen is gebeurd. Een beeldrijk boek dat is in te zien en te bestellen via www.brightinsight.nl/portfolio. Op de jaarvergadering van wijkvereniging Roomburg is met veel belangstelling een preview bekeken.