Dossier Park Matilo

Park Matilo is een oude Romeinse legerplaats. Het park wordt tegenwoordig gebruikt voor allerlei doeleinden. In dit dossier worden berichten gedeeld over de ontwikelingen rond het park: actueel en historisch.

Limes Journaal – augustus 2021

De link naar het Limes Nieuwsbrief augustus 2021 (link)

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken

  • Gratis set ansichtkaarten rond Open Monumentendagen
  • Vlaggen voor de Limes
  • Limes als Werelderfgoed: interview met Tom Hazenberg bij OVT
  • Merkdocument en nieuwe kaart bijna gereed
  • Digitale Limesspecial ism Historisch Nieuwsblad
  • Agenda

Gratis set ansichtkaarten rond Open Monumentendagen

Na de eerste – voornamelijk online viering – van de verkrijging van de status van UNESCO Werelderfgoed staan er binnenkort twee nieuwe acties op stapel. In de periode van 4 t/m 12 september zullen in nagenoeg alle UNESCO Limes-gemeenten feestelijke Abri-posters worden geplaatst. Daarnaast ontvangen alle belangrijke Limes-publiekslocaties een groot pakket Best Nine-ansichtkaarten. De setjes, die ook al eerder werden verspreid, zijn qua tekst aangepast en hebben een feestelijke UNESCO-banderol gekregen.
 
Wat is de bedoeling?
Komende week start een brede social media-campagne, waarin we vanwege het heuglijke UNESCO-feit een breed publiek een gratis setje kaarten aanbieden bij bezoek aan een van de Limes-musea. De actieperiode voor het ophalen van deze gratis set ansichtkaarten is van woensdag 1 september t/m zondag 12 september en sluit dus aan op de Open Monumentdagen (11-12 september a.s.). Met steeds een andere banner zullen wij alle 9 vondsten voor het voetlicht brengen. Met deze gratis kaartenactie willen we bewustzijn creëren voor de Limes én zorgen voor extra bezoek aan de Limes-locaties. Meer over de kaartenactie lees je ook hier.
 
Via de social media-kanalen van Romeinse Limes Nederland en die van Liniebreed Ondernemen hopen we de Limes nog meer op de kaart te zetten. Je kunt de posts uiteraard ook delen, dan wordt het bereik alleen maar groter. Vragen over de actie kun je richten aan Liniebreed Ondernemen.

 

Vlaggen voor de Limes

Eind juli zijn diverse vlaggen rondgestuurd. En we zagen ook al veel vlaggen wapperen. Hieronder een kleine collage. Maar nu iedereen (bijna) weer terug is van vakantie, gaan we natuurlijk ook vlaggen met Open Monumentendag. Hangen jullie de vlag ook uit?
            

           

Van links naar rechts boven: Torenmuseum Valkenburg; Castellum Hoge Woerd Utrecht
Van links naar rechts onder: Domplein, Utrecht; Zevenaar.

Limes als Werelderfgoed


Op zondag 15 augustus was archeoloog Tom Hazenberg te horen op NPO-Radio 1, bij het VPRO-programma OVT. Presentator, documentairemaker en schrijver Mathijs Deen interviewde hem over de plaatsing van de Neder-Germaanse Limes op de Werelderfgoedlijst, over de Rijn als transportroute en wat er van de Limes te zien is in Nederland.

Beluister hier het interview

Merkdocument en nieuwe kaart bijna gereed

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Merkdocument en Huisstijlhandboek Neder-Germaanse Limes. Hierin aandacht voor het logogebruik, overige huisstijlkenmerken, de merkwaarden, korte teksten om de Limes te omschrijven etc…
We hopen het document in de loop van september te kunnen verspreiden.

Tevens wordt gewerkt aan een nieuwe kaart van de Limes, zowel van de gehele Neder-Germaanse Limes, inclusief het Duitse deel, als van het Nederlandse deel apart. Indien mogelijk zal de kaart opgenomen zijn in het Merkdocument, anders wordt hij apart verspreid. De kaart zal voor iedereen te gebruiken zijn, zowel in print als online.

Digitale Limespecial ism Historisch Nieuwsblad

De Limes zit vol verhalen. Verhalen van archeologische vondsten, herontdekte forten, Romeinse beroepen en lekkere gerechten. Ter ere van de UNESCO Werelderfgoedstatus hebben we een aantal van deze verhalen verzameld. Samen met het Historisch Nieuwsblad brengen we die uit in een bijzondere digitale special. Deze zal 10 september verschijnen. Uiteraard sturen we ook jullie de special zo spoedig mogelijk na verschijning toe. Een Nieuwsbrief om naar uit te kijken!

Agenda

Publieksactiviteiten vind je ook via romeinen.nl

september
11-12 september 2021: Open Monumentendagen, landelijk; vlaggen voor de Limes. Diverse gemeenten organiseren speciale evenementen.

oktober
8 oktober 2021: Limesdag voor genodigden, viering van de Neder-Germaanse Limes als werelderfgoed.

december
Start tentoonstelling Moving stories, de rijkdom van de Limes in Museum Het Valkhof, Nijmegen

Park Matilo op de Werelderfgoed lijst

UNESCO-Werelderfgoedstatus voor Limes in Nederland

27 juli 2021

Nederland heeft er een icoon van wereldformaat bij. Vandaag heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Neder-Germaanse Limes de status van Werelderfgoed toegekend. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van ons deel van de Limes, vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, verspreid over de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

 

Met de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Neder-Germaanse Limes staan nu in totaal 12 erfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Eerder deze week besloot het Werelderfgoedcomité al om de Koloniën van Weldadigheid en de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe te voegen aan de Werelderfgoedlijst.

Gedeputeerde mevrouw dr. W.H. de Zoete van de provincie Zuid-Holland namens de Stuurgroep LimesSamenwerking: “Veel Nederlanders weten niet dat dwars door Nederland de oude grens van het Romeinse Rijk loopt. Op sommige plekken heeft de Rijn in de afgelopen eeuwen de resten daarvan weggespoeld. Gelukkig zijn op veel andere plaatsen de resten behouden dankzij de natte bodem in ons land en doordat vroegtijdig het belang van deze plaatsen is erkend en de archeologische waarden zijn behouden. De Limes vormt dwars door Nederland heen een zichtbare historische band van het heden met het verleden. Dat deze archeologische vindplaatsen nu de status van Werelderfgoed hebben gekregen, is een prachtige en verdiende erkenning van de inspanningen van velen die zijn geleverd voor het behoud van dit unieke erfgoed.”

UNESCO-Werelderfgoed
Samen met Duitsland heeft Nederland in 2020 een deel van de Limes  voorgedragen voor de Werelderfgoedstatus: namelijk het deel dat de grens vormde van de Romeinse provincie Neder-Germanië. Sommige delen van de Limes zijn al ingeschreven, zoals de Muur van Hadrianus (Verenigd-Koninkrijk) en de Boven-Germaanse Limes. Andere delen zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Kenmerkend voor het deel dat nu is toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst, de Neder-Germaanse Limes, zijn onder meer de innovatieve manieren die de Romeinen bedachten om om te gaan met de grillige rivier, het netwerk van forten dat langs de rivier is gebouwd en de bijzonder goed bewaarde houtresten.  

Grootste archeologische monument
De Limes was 2000 jaar geleden de buitengrens van het Romeinse Rijk. In de tweede eeuw na Chr. was het Romeinse Rijk op zijn grootst en omvatte delen van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het werd omringd door een ingenieus grenssysteem van meer dan 7500 kilometer lang. In Nederland liep de Limes langs de rivier de Rijn. De Rijn vormde een natuurlijke grens en op de zuidoevers bouwden de Romeinen legerkampen, wachttorens, wegen en waterwerken. Lokale gemeenschappen vestigden zich in de nabijheid, dreven handel of gingen de strijd aan. Meer dan 400 jaar lang waren Romeinse soldaten aanwezig in Nederland. Deze periode kende tijden van vrede en van strijd. De grens vormde ook een uitwisselingsplaats van kennis en cultuur. De Limes heeft een archeologische schat nagelaten in onze bodem:  bijzondere gebruiksvoorwerpen zoals sieraden en glaswerk, schepen, resten van forten, maar ook wapens en gereedschap. De Limes is het grootste archeologische monument van Nederland.

Grens van vroeger en nu
De Limes vormt een lint van archeologische schatten door Nederland die vele mensen met elkaar verbindt en zorgt voor culturele uitwisseling tussen vrijwilligers, professionals en bewoners. De afgelopen jaren is door zeer veel vrijwilligers, gemeenten en andere organisaties gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van de Limes in Nederland. Niet alleen op de plaatsen die nu de status van Werelderfgoed hebben gekregen, maar ook op andere plaatsen en online. Om de nieuw verworven status te vieren zullen rond Open Monumentendag (11 en 12 september) op diverse locaties activiteiten worden georganiseerd. Informatie hierover vindt u op de website Romeinen.nl.  De komende jaren zullen de betrokken overheden blijven samenwerken om het netwerk van partners en betrokkenen verder te versterken en de bekendheid van de Limes te vergroten.

Overzicht terreinen die de Werelderfgoedstatus hebben gekregen
 

Leiden– Roomburg

Castellumterrein

Katwijk-Valkenburg – De Woerd

Vicus

Katwijk-Valkenburg – Centrum

Castellumterrein

Leidschendam Voorburg – Voorschoten

Corbulo kanaal

Leidschendam Voorburg

Forum Hadriani

Woerden Centrum

Castellumterrein

Bunnik – Vechten

Castellumterrein

Utrecht – Domplein

Castellumterrein

Utrecht – Leidsche Rijn

Wachttoren

Utrecht – De Meern

Castellumterrein

Utrecht – De Meern

Limesweg

Arnhem

Castellumterrein

Zevenaar (Bijlandse Waard)

Verspoeld Castellum

Nijmegen (Hunerberg)

Castraterrein

Nijmegen (Valkhof)

Castellumterrein

Nijmegen /Berg en Dal (Kops Plateau)

Castellumterrein

Berg en Dal / Nijmegen

Aquaduct

Elst (Tempel)

Tempel

Berg en Dal (De Holdeurn)

​Pannenbakkerij

Ecologie in Park Matilo

De wijkverenigingen ontvingen van de gemeente Leiden onderstaand bericht met het verzoek om dat op de website ver plaatsen. 

In juni heeft de gemeente Leiden ons geïnformeerd over haar ambitie om te werken aan het bijenlandschap in Leiden Oost. Een belangrijk onderdeel van dit project is park Matilo, een groengebied met bijzondere wilde bijen. Afgelopen maanden is het veld in park Matilo anders gemaaid om zo het leefgebied van de bij te versterken. 

Achtergrond: ecologisch maaien

De gemeente Leiden wil het bijenlandschap in Leiden Oost versterken; wilde bijen hebben namelijk kruidenrijk grasland nodig. Daar verzamelen ze voedsel in, maar nestelen ze ook. Om hieraan bij te dragen, stemmen wij het maaien af op de plaatselijke kwaliteit. Bloemrijke bermen maaien we het liefst gefaseerd. Dit betekent dat met iedere maaironde de maaier stukjes grasland ook overslaat. Dit heeft vooral nut wanneer de bijen vliegen: tussen maart en september.

Bermen met veel gras maaien we juist eerder af, zodat bloemen een kans krijgen om te groeien.

 

Madeliefjes in Matilo

In park Matilo maaien we ook zo: we koesteren de bloemen, maar maaien eerder waar grassen overheersen. De wallen en grachten maaien we gefaseerd, zodat er altijd bloemen aanwezig zijn. Ook zijn we gestart het middenveld van Matilo voor bijen te verbeteren. We zetten in op méér bloeiende klavers en madeliefjes, als waardevolle bijenplanten. Door vakken net minder te maaien kunnen deze planten bloeien. In de geest van het park, stellen deze vakken de vroegere barakken van de Romeinen voor.  Had u de contouren al herkend?

 

Matilo wordt zo een plek waar mens en dier samen genieten van de natuur. Mede door de piketpaaltjes leek het er echter op dat deze velden niet betreden mochten worden, maar dit is niet het geval. Deze waren uitsluitend bedoeld voor de maaiers om de contouren te zien. U kunt als bezoeker van het park nog steeds overal voetballen, picknicken of de hond uitlaten zoals u dat gewend was. Het hele park is vrij toegankelijk om te genieten.

 

Hoe meten we het resultaat? Natuuronderzoek in Matilo

Sinds het voorjaar doet bureau EIS – kenniscentrum insecten – onderzoek naar wilde bijen in Matilo. Leuke vondsten zijn onder meer de kleine lookmaskerbij, andoornbij, weidebij en variabele wespbij. Dit onderzoek herhalen we over een aantal jaar. Zo kunnen we volgen of ons maaien heeft geholpen. Daarnaast loopt vanuit het Stadsnatuurmeetnet Leiden een vlinderroute door het park. Daar tellen we sinds 2016 dagvlinders. Niet alleen bijen, ook dagvlinders profiteren van een bloemrijk park. U kunt de resultaten vinden op natuur.leiden.nl.

 

Wanneer loopt de maaiperiode af en evaluatie

Dit jaar zijn we met het project gestart. Het aangepaste beheer voor Matilo en Leiden-Oost wordt dan beoordeeld op de ervaringen in 2021. Ook willen we dit jaar Matilo uitroepen als bijenreservaat. Het middenveld van Matilo werd aanvankelijk voor driekwart gevarieerd (extensief) gemaaid. Naar aanleiding van reacties uit de buurt hebben we hierop enkele aanpassingen gedaan. Het middenveld is nu voor de helft teruggebracht naar het gebruikelijke gladde gazon, zodat meer ruimte ontstaat voor intensieve recreatie. Het is ook belangrijk dat mensen kunnen blijven sporten en picknicken. Komend najaar evalueren we de ervaringen van afgelopen jaar om de toekomstige aanpak te kunnen bepalen. We vernemen dan ook graag uw ervaringen.. Deel deze vooral via het gemeentelijk contactformulier online of via de andere mogelijkheden (https://gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden/).

 

 

Limes Journaal -juli 2021

De link naar het Limes Nieuwsbrief juli 2021 (link)

Bijna is het zover!

Bijna is het zover! In de laatste week van juli zal het Werelderfgoedcomité van UNESCO besluiten over de Neder-Germaanse Limes. Het voorliggende advies is: inschrijven als werelderfgoed. Naar verwachting wordt de Neder-Germaanse Limes tussen 24 en 28 juli besproken. Besluitvorming over de Neder-Germaanse Limes wordt verwacht op zondag 25 juli. Het is echter altijd mogelijk dat het een dag eerder of later wordt! Over het besluit zullen jullie zo snel mogelijk geïnformeerd worden, wij zitten er klaar voor. Vanuit de provincies zal een persbericht worden verstuurd.

 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken

  • Bommetje via social media
  • Vlaggen op 11 en 12 september
  • Meer acties in september
  • Limesdag 8 oktober
  • Agenda

Bommetje via social media

Omdat de bekendmaking ergens midden in de vakantie plaatsvindt, zullen we vooral in september extra media inzetten om duidelijk te maken dat de Limes UNESCO Werelderfgoed is geworden. Op die manier bereiken we zoveel mogelijk mensen. Maar op de dag zelf (en we weten dus nog niet welke dag dat precies is) willen we natuurlijk ook iets laten weten. Omdat er pas zekerheid is na het besluit van het Werelderfgoedcomité, willen wij zodra het besluit definitief bekend is, en de persberichten verstuurd zijn, via social media een feestelijk offensief inzetten. Een zogenaamd social mediabommetje.

Hoe gaat zoiets in zijn werk?
Wij leveren in verschillende formaten (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter) een online-banner (plaatje) met de heuglijke boodschap. Die zetten we in een e-mail bericht gericht aan jullie allen klaar. Zodra het feit daar is, ontvangen jullie die mail. We willen je vragen enerzijds vanuit al je eigen social mediakanalen direct een eigen bericht met de banner te plaatsen. Daarnaast willen we vragen of je het bericht van @RomeinseLimesNederland wilt liken en delen.

Alvast een tip: als je jouw bericht op je telefoon wilt maken kun je ons mailbericht ook het beste op je mobiele telefoon openen. Maak je jouw bericht en like en deel je het centrale bericht via de tablet, dan is het het makkelijkst om het via je tablet te openen.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal meedoen. Dan laten we als één Limes-gemeenschap direct van ons horen. Hoe mooi is dat!.

Vlaggen op 11 en 12 september

Afgelopen maand zijn vlaggen gestuurd aan alle organisaties langs de Limes. Op dit moment wordt een verzending van vlaggen naar gemeenten voorbereid, met daarin zowel vlaggen van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO-vlaggen. De gemeenten die vlaggen besteld hebben, kunnen deze vlaggen uiterlijk in de loop van volgende week verwachten.

Elke genomineerde gemeente krijgt 1 blauwe vlag met het UNESCO-logo. Meer was vanuit UNESCO Nederland op dit moment niet beschikbaar, helaas. Na eventuele aanwijzing zullen er waarschijnlijk wel meer vlaggen komen, daarover houden we je op de hoogte. Deze UNESCO-vlag mag wapperen op twee plaatsen in genomineerde gemeenten: bij het gemeentehuis of op de genomineerde site. De vlaggen met het logo van de Neder-Germaanse Limes kunnen gebruikt worden door zowel gemeentes met genomineerde sites als andere Limes-gemeenten.

Wij roepen iedereen op gezamenlijk te vlaggen op de Open Monumentendagen, 11 en 12 september 2021, met zowel de UNESCO-vlag als de vlaggen van de Neder-Germaanse Limes. Op die manier creëren we een lint van vlaggende locaties langs de Limes! Dat wordt vast een prachtig gezicht, zeker als we foto’s van de wapperende vlaggen met elkaar delen. We creëren dan een mozaiek van vrolijke foto’s op onze social media.

Uiteraard kun je ook vlaggen bij bekendwording van de aanwijzing, rond 25 juli. Ook daarvan vinden we het leuk foto’s te ontvangen!

Limesdag 8 oktober

Op 8 oktober a.s. willen we met alle betrokkenen het heuglijke feit vieren en het glas heffen! De Nederlandse Limes Samenwerking organiseert samen met Romeinse Limes Nederland een Limesdag in de provincie Gelderland, bestemd voor iedereen die bij het jarenlange proces betrokken is geweest. We zijn op dit moment druk met de locatie, het programma en de verdere organisatie. Nadere informatie en een officiële save-the-date volgen.

Agenda

juli
Rond 25 juli: Werelderfgoedcomité maakt bekend of de Neder-Germaanse Limes werelderfgoed wordt.

september
11-12 september 2021: Open Monumentendag, landelijk; vlaggen voor de Limes.

oktober
8 oktober 2021: Limesdag voor genodigden, viering van de Neder-Germaanse Limes als werelderfgoed.

december
Start tentoonstelling Beweegredenen – migratie en identiteit in de Romeinse tijd en in onze tijd in Museum Het Valkhof, Nijmgen

Paaltjes in het park

Enige tijd gelden zijn er onverwacht kleine paaltjes met oranje koppen in het gras van Park Matilo geplaatst. Niemand wist wat de reden daarvan was. De vraag werd bij de gemeente Leiden neergelegd. In eerst instantie wist de gemeente ook geen antwoord, maar inmiddels ie het bekend. De gemeente zal de communicatie over de plaatjes zo spoedig mogelijk oppakken, onder andere met informatiebordjes in het park zelf. Zo wordt voorkomen dat bezoekers onverhoopt struikelen. Het is echter leuk te lezen waar dit voor bedoeld is. 

De gemeente Leiden wil het bijenlandschap in Leiden Oost versterken. In Leiden Oost is veel groen dat bovendien met elkaar verbonden is. Dat is waardevol voor veel dieren, waaronder wilde bijen. Het versterken van het leefgebied van wilde bijen doen we op verschillende manieren.  

Bijenparadijs in Leiden Oost

 De gemeente Leiden wil het bijenlandschap in Leiden Oost versterken. In Leiden Oost is veel groen dat bovendien met elkaar verbonden is. Dat is waardevol voor veel dieren, waaronder wilde bijen. Het versterken van het leefgebied van wilde bijen doen we op verschillende manieren.

 Ecologisch maaien

In Leiden Oost worden, net als op andere plekken in de stad, ruige bermen ecologisch gemaaid. Bermen beheren we zo dat het bloemrijk grasland wordt. Dit zorgt voor een groot voedselaanbod en nestplekjes voor insecten zoals wilde bijen. De gemeente maait op het juiste moment op de juiste plek om de bloemrijke berm te stimuleren. Dat lijkt soms vreemd omdat er al bloemen groeien, maar juist dat zorgt voor meer aanbod in de toekomst.

 

Park Matilo als bijenreservaat

Bijen zijn net als haar bezoekers dol op park Matilo. Er zijn tientallen verschillende soorten wilde bijen te vinden in de walkanten en het gras van het park. Ook erg ongewone bijen zoals de gebandeerde dwergzandbij, doornkaakbij, grashommel of de klaverdikpoot. De gemeente Leiden wil van park Matilo een bijenreservaat maken. Een plek waar mens en dier samen genieten van de natuur. Bezoekers van het park kunnen nog steeds op dezelfde manier voetballen, picknicken of de hond uitlaten zoals nu. Het gazon wordt op een andere manier gemaaid waardoor op sommige plekken het gras hoger en bloemrijker wordt. De plekken waar anders gemaaid wordt zijn de plekken waar waarschijnlijk vroeger de barakken van de Romeinen stonden. De lage houten paaltjes die zijn geplaatst, zijn ter oriëntatie voor de maaier. Zo wordt het park nog bijzonderder voor mens én dier.

 

Zelf insecten helpen

Wilt u in uw omgeving ook de insecten een handje helpen? Neem dan eens een kijkje opwww.gagoed.nl daar staan tips voor het vergroenen van uw tuin of balkon. De gemeente helpt u bijvoorbeeld graag met het aanleggen van een geveltuintje of het adopteren van een boomspiegel.

Limes Journaal -juni 2021

De link naar het Limes Nieuwsbrief juni 2021 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken

 • Positief advies ICOMOS
 • Succesvol Webinar Marketing en Communicatie
 • Vlaggen en deurstickers verzonden
 • Wie durft? Op zoek naar een Limes-tegenfietser
 • Constructing the Limes gestart
 • Genomineerd Werelderfgoed
 • Schrijven voor Wikipedia
 • Enquête Onderwijsplatform
 • Nieuws uit de provincies
  •  Fietsevenement
  • Update Valkenburg
  • App Fectio
  • Boek over Loowaard gepresenteerd

De volgende Nieuwsbrief kun je verwachten begin juli.

Positief advies ICOMOS over inschrijving Limes als werelderfgoed

De Neder-Germaanse Limes is weer een stap dichter bij de inschrijving op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, dankzij het positieve advies van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) dat vandaag bekend is geworden. Eind juli neemt het Werelderfgoedcomité tijdens de Werelderfgoedconventie uiteindelijk het besluit of de Neder-Germaanse Limes zal worden opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Als dat het geval is, en de kans daarop is groot, zal dat een kroon op het werk zijn. Hiervoor hebben de drie provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, de betrokken gemeenten en vele erfgoedorganisaties en vrijwilligers zich ingespannen en veel werk verricht.
Het volledige bericht en alle documenten vind je hier.

Webinar Marketing en Communicatie

Op 27 mei organiseerde Liniebreed i.s.m. Romeinse Limes Nederland een webinar voor gemeenten, VVV’s en RBT’s langs de Limes. Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst met circa 50 Limes-relaties. In het webinar werd gesproken over de UNESCO nominatie, de overkoepelende marketing, huisstijl en beeldbank, en per provincie werd een toelichting gegeven op de projecten die daar lopen. Ook stonden we stil bij het Romeinse Limes Pad, een Lange Afstands Wandelpad (LAW) dat de gehele Limes en alle locaties aan elkaar verbindt. In het rondje langs de gemeenten en RBT’s bleek dat er veel initiatieven zijn om de Limes onder de aandacht te brengen. De wens is uitgesproken een dergelijk overleg vaker te organiseren, zodat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt en er makkelijk verbindingen gelegd kunnen worden. De presentaties zijn te downloaden op liniebreed.nl en binnenkort op romeinen.nl. Een kort verslag vind je hier.

 

Limes Journaal – mei 2021

De link naar het Limes Nieuwsbrief Mei 2021 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken
• Webinar Marketing en Communicatie
• Logo Genomineerd Werelderfgoed
• Vlaggen, banieren en deurstickers
• Schrijven voor Wikipedia
• Nationale Archeologiedagen
• Schip in de hoofdrol van Limesstrip
• Limes in de pers
• Deutsche Limes-Strasse
• Agenda
De volgende Nieuwsbrief kun je verwachten begin juni.

Webinar Marketing en Communicatie

Op donderdag 27 mei van 15.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting Liniebreed Ondernemen in samenwerking met Romeinse Limes Nederland (RLN) een webinar voor alle gemeenten, toerismebureaus en VVV’s langs de Limes. Alhoewel er binnen de regio’s en provinciegrenzen al veel samenwerking is, is er nog geen landelijk netwerk van specifieke marketingpartners. RLN en Liniebreed willen graag met citymarketeers en toerisme-afdelingen van gedachten wisselen hoe de Limes op dit moment voor het voetlicht wordt gebracht en welke ideeën hiervoor zijn in de nabije toekomst. Ook willen we gemeenten oproepen mee te doen aan de viering van het feestjaar, wanneer UNESCO daadwerkelijk een feit is. Voorlopige inhoud van het programma:

 • Op naar UNESCO Werelderfgoed (Tamar Leene, Nederlandse Limes Samenwerking
 • Overkoepelende Marketing & Communicatie (Mariëlla Beukers, Romeinse Limes Nederland en Juke van Niekerk, Stichting Liniebreed Ondernemen)
 • Het verhaal van de Romeinen in Gelderland (Nicky Greven, provincie Gelderland, en Willeke & Carolien Guelen, LivingPast)
 • Limes projecten in Zuid-Holland (Marco Simjouw, provincie Zuid-Holland)
 • Limes in Utrecht (onder voorbehoud)
 • Lange Afstands Wandelpad Limes (Henk van Geerenstein, Wandelnet)
 • Rondje langs de gemeenten / RBT’s en VVV’s
 • Vragen

Inmiddels zijn de persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel aansluiten, laat het ons even weten.

Deutsche Limes-Strasse

Net als in Nederland kent Duitsland lange-afstands wandel- en fietsroutes langs de Limes. De delen van de Limes in Duitsland die al op de Werelderfgoedlijst staan, hebben inmiddels een ‘Deutsche Limes-Strasse’. In 1995 werd daar zelfs een organisatie voor opricht. Momenteel strekken de routes zich uit van Bad Höningen en Rheinbrohl aan de Rijn tot Passau aan de Donau. De komende jaren hoopt de organisatie ook routes te openen langs het Duitse stuk van de Neder-Germaanse Limes. Vanaf Remagen tot de grens met Nederland dus. Een aansluiting met de Nederlandse routes is uiteraard ook gewenst.
Wie deze zomer naar Duitsland kan reizen en geïnteresseerd is: kijk op www.limesstrasse.de voor alle informatie. Een kort film geeft een impressie.  

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?