Dossier Duurzaamheid

 Op deze pagina vindt u van alles over duurzaamheid in onze wijken en waar de wijkverenigingen zich voor inspannen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda en de GaGoed-campagne, op de website daarvan zijn ook veel tips voor individuele bewoners te vinden, naast uiteraard landelijke informatiebronnen als Milieucentraal. Er is een (kleine) commissie duurzaamheid in onze wijken actief. Heeft u ook ideeën of wilt u meehelpen? Graag! Neem contact op via de contactpagina op de website.

Gratis advies van een Energiecoach

Krijg gratis advies van energiecoach

Voor iedereen is het mogelijk om je energierekening omlaag te brengen. Ook als je niet veel geld wilt of kunt investeren, zijn er volop mogelijkheden. Maar voor iedere woning en gezinssituatie verschillen de mogelijkheden hiervoor. Wat zijn voor jouw woning de beste opties? En wat levert de grootste besparing op?

De Energiecoach helpt je graag GOED op weg!

Je kunt nu een energiecoach bij jou in de buurt boeken voor een gratis adviesgesprek. Dit kan via de site van Energiek Leiden of stuur een mailtje naar  RoomMeerburg@gagoed.nl !

Energiecoaches zijn enthousiaste Leidenaren die zelf al flink bezig zijn geweest om hun eigen woning duurzamer te maken. Naast deze ervaring hebben ze ook een opleiding tot Energiecoach gevolgd via de landelijke opleider HOOM. Voldoende bagage dus om ook jou een stap verder te helpen.

Manifest Referentiekader Energietransitie

Betreft: Manifest: Referentiekader Energietransitie in Leiden

Een bericht van wijkvereniging Houtkwartier

Beste Medeburger,

Vorige week hebben we vanuit de wijk Houtkwartier het “Manifest Referentiekader Energietransitie Leiden” gepresenteerd. Dat deden we tijdens een webinar op woensdag 12 januari. Dat heeft geleid tot veel positieve reacties. “Wat een prettig overzicht geeft dit, zowel op bestuurlijk als individueel niveau”. Het levert positieve energie.

U kunt het webinar over het manifest terugkijken op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. Klik op de link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ/videos

 Ik heb beloofd om de nodige suggesties en reacties te verwerken in het manifest en om een samenvatting te maken.

Bij dit bericht ontvang je het resultaat daarvan:

 • Manifest Referentiekader Energietransitie Leiden versie 2
  • Dit betreft de 8 thema’s van het manifest met 7 bijlagen
 • Samenvatting Manifest Referentiekader Energietransitie Leiden versie 2
  • Dit betreft uitsluitend de 8 thema’s

Steun het manifest door een bericht te sturen naar het email adres van de wijkvereniging.

Maak je email adres voor ons beschikbaar als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

We zullen het Manifest later deze maand formeel aanbieden aan het College en de gemeenteraad van Leiden.

Het Manifest:  EEN REFERENTIEKADER VOOR DE ENERGIETRANSITIE IN LEIDEN

In dit manifest hebben we acht thema’s geformuleerd die tot duurzame energietransitie leiden:

 1. Besparing van CO2: doelen en monitoring
 2. Een integraal energiesysteem: warmte, koeling, elektriciteit en opslag
 3. De gebruiker aan het roer
 4. Lokale energie, lokaal beheer en waar mogelijk eigendom
 5. Hoogste maatschappelijke waarde als uitgangspunt
 6. Heldere sturing, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 7. Wijkuitvoeringsplan met een stapsgewijze en doelmatige reductie van broeikasgassen
 8. Publieke regie bij de energietransitie

 Daarnaast doen we ook een oproep aan de gemeente om nieuwe spelregels te gebruiken. Aan de landelijk overheid  vragen we ook om nieuwe spelregels en om financiële weeffouten weg te nemen. Voor beide elementen zijn in dit manifest concrete suggesties uitgewerkt, zodat zij deze beweging ook kunnen gaan ondersteunen. In woord en in daad. Maak het veel eenvoudiger en doe recht aan de belangen van alle betrokken partijen.

 Voor vragen, suggesties en reacties:

Stuur een email naar communicatie@houtkwartier.com of neem contact op met Wim Scholten (mobiel 0651 137 163; wim.scholten@xs4all.nl).

 Ook via onze website kan je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de energietransitie

https://houtkwartier.com/energie/energietransitie/

Met vriendelijke groet,

Wim Scholten
voorzitter wijkvereniging Houtkwartier
mob +31 651 137 163

Webinar Referentiekader Energietransitie

Betreft: Manifest: Referentiekader Energietransitie in Leiden

Een bericht van wijkvereniging Houtkwartier

Beste medeburger,

Bijgaand vind je een nieuwsbrief met een uitnodiging voor een webinar op woensdag 12 januari 2022 over de energietransitie in Leiden. Tijdens het webinar zullen we een nieuw manifest presenteren. Dit manifest heeft als titel “Referentiekader voor de Energietransitie in Leiden”. Het manifest zal worden aangeboden aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Leiden.

Je kunt het webinar vanaf thuis bijwonen. De link kan je vinden in de uitnodiging.
De organisatie heeft aangegeven dat er een fout staat in de uitnodiging voor de webinar. Het juiste adres is: https://youtu.be/g9W5-_L0g2k

 

U kunt het webinar over het manifest na afloop terugkijken op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. Klik dan op de link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ/videos

Het webinar wordt opgenomen en kan je ook op een later moment terugkijken.

Het Manifest is bijgevoegd.

Het Manifest is van belang voor bewoners/eigenaren in alle wijken in Leiden en andere woonplaatsen. Het Manifest is een stevig document. Het behandelt alle verschillende aspecten van de energietransitie. Neem de tijd om het rustig te lezen.

 Afgelopen maandag 3 januari heb ik het webinar voorbereid met een aantal mensen van Leidse gesprekken. Dat leidde tot enthousiaste reacties:

 • Dit is wat we willen. Het gaat ons allemaal aan.
 • Dit geeft antwoord op alles wat we tijdens wijkbijeenkomsten hebben gehoord
 • Dit gaat ook om mij persoonlijk en mijn eigen huis

 Het is de bedoeling dat bewoners en eigenaren zich bezighouden met hun toekomstige energievoorziening.  Ze moeten daartoe in staat gesteld moeten worden.  Het begint klein met de woning en de oplossingen daarvoor. Vervolgens wordt het stap voor stap uitgebreid. Op basis daarvan kunnen ook collectieve oplossingen voor de wijk worden bepaald.  Dit zijn dan integrale oplossingen voor de gehele energievoorziening in de wijk. Met integraal bedoelen we warmte, koeling, opslag, elektriciteit en eventueel (duurzaam) gas.  Keuzevrijheid voor bewoners staat daarbij centraal. Als de collectieve oplossingen aantrekkelijk zijn, zal het niet moeilijk zijn om daar klanten voor te vinden. Als er onvoldoende klanten komen, is het klaarblijkelijk een weinig aantrekkelijke oplossing. Dan zou de oplossing moeten verbeteren.

 Om een oplossing te vinden, is het belangrijk om gedetailleerde gegevens te hebben van iedere wijk.  Dat moet eerst gebeuren.  Dit zijn gegevens over de woningen/gebouwen,  behoeftes en keuzes van bewoners en eigenaren, over de vraag naar energie (pieken en dalen) en ook over eventuele bronnen.  Dergelijke gegevens vormen het uitgangspunt en dienen als basis voor het nieuwe energiesysteem.

Met vriendelijke groet,

Wim Scholten
vooerzitter wijkvereniging Houtkwartier
mob +31 651 137 163

Nieuwsbrief Duurzaam Profburgwijk december 2021

Bewonersavond, 21 december a.s.

thema: “Isoleren en modern verwarmen”

 

De bladeren zijn van de bomen en de eerste prikjes van Koning Winter hebben we eind november al gevoeld. Wellicht heb je afgelopen zomer en herfst de toestand van jouw woning geïnspecteerd en maatregelen genomen of overwogen.

We organiseren een bewonersavond op 21 december a.s., 20:00. We zijn dan on line op ZOOM

De link is: https://us02web.zoom.us/j/86700772152

(meeting ID: 867 0077 2152)

Aanmelden mag via duurzaamprofburgwijk@gmail.com

 

Klik op het artikel hiernaast om het helemaal te lezen.

 

Energietransitie Meerburg – Roomburg

WARMTENET ‘KANSRIJKE OPTIE’ VOOR MEERBURG

Meerburg wordt, zoals in Roomburg al het geval is, hoogstwaarschijnlijk op het warmtenet aangesloten. Maar wanneer dat gebeurt is onduidelijk. Dat hangt namelijk van vele factoren af. Zoveel werd duidelijk tijdens het wijkgesprek in Huis van de Buurt Matilo over de warmtetransitie.

Leiden is benieuwd wat er onder bewoners leeft aan visie en ideeën over de noodzakelijke warmtetransitie en welke alternatieve energiebronnen bewoners voor ogen hebben als in 2050 heel Leiden (en heel Nederland) van het aardgas af moet zijn. En veel aanwezigen denken daar al serieus over na, zo blijkt tijdens dit wijkgesprek. Maar zij tasten vaak nog wat in het duister. Zij willen dat de gemeente daarom licht op de zaak werpt. ‘Wat is het gewenste eindpunt’, wil een bewoner weten. “Als ik dat niet ken, weet ik niet hoe ik ernaartoe kan werken.”

Leidingwerk

Volgens Martijn Spaan van de gemeente Leiden doet de gemeente onder andere onderzoek naar het leidingwerk en alle mogelijkheden onder de grond. “We willen namelijk liefst zoveel mogelijk tegelijk aanpakken. Het elektriciteitsnet moet sowieso verzwaard worden om de grotere vraag straks aan te kunnen. Dat doen we het liefst tegelijk met de vernieuwing van het riool en het onderhoud aan oude gasleidingen.”

De staat van die infrastructuur en de ruimte onder de grond bepaalt mede hoe moeilijk of makkelijk de warmtetransitie in de wijk wordt. Een voordeel voor Meerburg is dat het nieuwere Roomburg al aangesloten is op de stadsverwarming, en dat de buis van dat warmtenet via Meerburg naar de gascentrale aan de Langegracht loopt. Een aftakking naar Meerburg maken, is dus een hele kansrijke optie, vertelt Spaan.

In 2026, is de verwachting, wordt dit bestaande gasgestookte warmtenet ontkoppeld van de huidige centrale en aangesloten op restwarmte uit Rotterdam. Dan loopt ook het huidige contract met de warmteleverancier af. Op termijn komen daar mogelijk nog andere bronnen bij zoals geothermie, meldt Spaan. In de regio wordt met vier partijen gesproken die deze warmte willen gaan winnen.

  

 

 

 

Bewonersinitiatieven

Sommige bewoners hebben vraagtekens bij ‘restwarmte uit Rotterdam’. Dat klinkt, vinden zij, niet als een hele schone vorm van energie. Maar, meent een ander, je huis ermee verwarmen is nog altijd beter dan die restwarmte in de Maas laten stromen.

Spaan haakt hierop in en vertelt dat de Leidse gemeenteraad het – mede vanwege dit soort afwegingen – belangrijk vindt dat er ruimte blijft voor bewoners om hun eigen keuzes te maken. “Als er een straat is of een VVE die met elkaar een warmtepompinstallatie wil aanleggen, dan moet dat mogelijk zijn.” In een aantal Leidse wijken wordt al aan dit soort alternatieve plannen gewerkt, weet Spaan. Maar, stelt hij de bewoners gerust, de gemeente komt dus ook met een alternatief voor het gas; het warmtenet.

De temperatuur in dat net wordt erg hoog. In Leiden aangekomen is het water vermoedelijk nog ruim boven de 100 graden. Dat betekent dat zelfs erg slecht geïsoleerde huizen zich er goed genoeg mee kunnen verwarmen. Maar de nieuwe huizen in Roomburg hebben zo’n hoge temperatuur niet nodig. Het huidige zeventig graden warmtenet is al warm genoeg. Dat zou ook een reden kunnen zijn om met buurtgenoten alternatieven te onderzoeken, oppert iemand.

Isoleren

Veel aanwezige bewoners van een koophuis hebben inmiddels op het gebied van isolatie al een behoorlijk slag gemaakt. Dubbel, of HR+++ glas, dak-, vloer- en muurisolatie. Het scheelt behoorlijk in de stookkosten, merken ze. Maar de woningbouwcorporaties blijven achter, vertellen de huurders. Zonnepanelen op het dak mogen niet. Veel flats hebben nog enkel glas. Sommige huurflats hebben maar een enkel gaskacheltje. De bewoners zijn benieuwd wanneer corporaties hun plan trekken.

De gemeente heeft begrepen dat Portaal deze winter besluit welk deel van haar bezit gerenoveerd wordt en welk deel gesloopt. Dan moet er op dat punt duidelijkheid komen voor de bewoners.

Buitencategorie

Ook de woonbootbewoners en de mensen van het Utrechtse Jaagpad zijn benieuwd wat hen te wachten staat. Hun onderkomens zijn een buitencategorie, merken ze. Bij woonboten is de aansluiting op het gasnet vaak net even anders geregeld. En op het Utrechtse Jaagpad dateert bijna elk huis uit een andere tijd en is er maatwerk nodig.

Wijkambassadeur Maaike Vinkenburg vertelt de bewoners dat ze met al hun vragen bij haar aan kunnen kloppen. Ook wijst ze op de energiecoaches. Zij maken op verzoek gratis energiescans en geven advies op welke manier er energie bespaard kan worden en wat goede alternatieve verwarmingsbronnen zijn.

Startpunt

Het wijkgesprek blijkt, zo concluderen deelnemers na afloop, een mooi startpunt om ook komende jaren blijvend met elkaar in gesprek te gaan. Want dit proces loopt nog wel even door en is uitermate complex. En dan is het goed om steeds van elkaar te weten wie waar mee bezig is.

 • Alvast even een pijpje erbij leggen in de grond, dat doe je niet zomaar even.’ 

 •  ‘Hoe komen we aan voldoende installateurs straks? Daar moeten we nu al voor zorgen.’

 •  ‘We moeten nu ons gedrag al veranderen.’

 •  ‘Het wordt druk onder de grond. Alles hangt met alles samen. De ruimte is beperkt.’

 •  ‘Hoe duurzaam is de restwarmte uit Rotterdam? Sowieso duurzamer dan het in de Maas te laten stromen.’

 •  ‘Je hoeft niet mee te doen, maar op een gegeven moment gaat wel het gas uit.’
 •  ‘Als we niets doen in de oude huizen gaan de kosten ook omhoog.’

 •  ‘Als ik rendabele zonnepanelen wil heb ik een kapvergunning nodig voor een aantal bomen. Dat lijkt mij iets waar de gemeente over moet nadenken.’

 •  ‘Als ik rendabele zonnepanelen wil heb ik een kapvergunning nodig voor een aantal bomen. Dat lijkt mij iets waar de gemeente over moet nadenken.’

 •  ‘Er komt heel wat op ons af, maar je hoort zelden iets van wat woningcorporaties van plan zijn. Dat vind ik lastig.’

 •  ‘Ik wil graag zonnepanelen op mijn dak. Al jaren. Maar het mag niet van de woningcorporatie.’

 •  ‘Wat zijn er aan alternatieve mogelijkheden en hoe staat de gemeente daarin? Het is namelijk wel belangrijk dat die alternatieven legaal zijn. En dat we elkaar niet in de wielen rijden.’

 •  ‘Vandaag was in het nieuws dat er deze winter al een flink gastekort ontstaat. Tijd voor de dikke trui?’

 •  ‘Alvast even een pijpje erbij leggen in de grond, dat doe je niet zomaar even.’
 •  ‘Hoe komen we aan voldoende installateurs straks? Daar moeten we nu al voor zorgen.’

DE WARMTEVISIE VAN … 

 

Jaap Stokking, voorzitter wijkvereniging Roomburg, actief in Zon op Leiden, de plaatselijke PvdA. En daarnaast als rijksambtenaar betrokken bij de energietransitie:

“Meerburg en Roomburg hebben samen een wijkenvisie gemaakt. ‘Naar energieneutrale wijken’ is daar een ambitie in. Voor het bestaande warmtenet in Roomburg betekent dat overstappen van de gascentrale aan de Langegracht op restwarmte uit Rotterdam en andere bronnen zoals geothermie, die misschien ook wel in de wijk zelf kan worden aangeboord. De flats in Meerburg waar het warmtenet vlak langs loopt, kunnen relatief eenvoudig op het warmtenet aangesloten worden, nu de woningcorporaties ze komende jaren toch al gaan aanpakken. Vermoedelijk is het warmtenet ook voor de rest van de wijk de beste oplossing. Maar dit moet wel in goed overleg met de bewoners. Ik denk dat het belangrijk is voor het draagvlak dat mensen ook voor een alternatief kunnen kiezen. Tot slot is isolatie natuurlijk essentieel. Om mensen te prikkelen om energie te besparen hebben we een oproep gedaan om mee te doen aan Lowvember.”

Maaike Vinkenburg, wijkambassadeur Meerburg-Roomburg:

“In Meerburg moet de isolatie van veel huizen worden verbeterd om hen straks zonder gas te verwarmen. Om de kosten hiervan voor de wijkbewoners zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om verduurzamende maatregelen te nemen op momenten dat er toch al iets vervangen moet worden van het dak, muren of vloer of van verwarmingsinstallaties.

De huizen in Roomburg zijn over het algemeen goed geïsoleerd en zijn al op een warmwaternet aangesloten. Daar willen we dat bewoners kritisch kijken naar hun totale energieverbruik en hoe zij dit kunnen verlagen. En wat zou het mooi zijn als op alle geschikte daken in de wijk zonnepanelen komen te liggen! We willen deze activiteiten stimuleren en de mensen op tijd aanzetten tot actie. Want alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.”

COLOFON

Dit digitale magazine is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden. Het bevat verslagen van de wijkgesprekken ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte. Deze verslagen zijn samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Verslaglegging: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Saskia Ridder
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Loek Weijts, John Stelck

logo in footer

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?