Dossier Duurzaamheid

 Op deze pagina vindt u van alles over duurzaamheid in onze wijken en waar de wijkverenigingen zich voor inspannen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda en de GaGoed-campagne, op de website daarvan zijn ook veel tips voor individuele bewoners te vinden, naast uiteraard landelijke informatiebronnen als Milieucentraal. Er is een (kleine) commissie duurzaamheid in onze wijken actief. Heeft u ook ideeën of wilt u meehelpen? Graag! Neem contact op via de contactpagina op de website.

Energiek Leiden

Nu is een goed moment om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen voor uw
huis. U slaat daarmee drie vliegen in één klap: het is goed voor het milieu, uw portemonnee
én u verhoogt hiermee ook het comfort van uw woning. Mooi meegenomen, zeker omdat veel
mensen door Corona nu vaker thuis zijn.

 

Klik op het artikel hiernaast om het helemaal te lezen.

 

Genoeg kleding

We hebben meer kleding dan nodig is. Voor elke gelegenheid of seizoen hebben we vaak verschillende exemplaren in diverse kleuren. Met overvolle kledingkasten tot gevolg. Kledingrecyclingbedrijven draaien op volle toeren. Bewuster omgaan met kleding kan een oplossing zijn voor jouw overvolle kast én voor het milieu.

Klik op het artikel hiernaast om het helemaal te lezen.

Energie

In onze Wijkenvisie is één van de ambities ‘Naar energieneutrale wijken’. Dit betekent dat evenveel (uiteraard groene) energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Dat begint uiteraard met energie besparen: isolatie, de aanschaf van zuinige apparaten en bewust gedrag kunnen vaak ook heel gunstig zijn de portemonnee. Voor elektriciteit zijn zonnepanelen de logische bron, die op steeds meer huizen verschijnen. Bewonersinitiatief coöperatie Zon op Leiden is met de gemeente in overleg om op het dak van brede school De Arcade zonnepanelen te realiseren, en wil ook met de woningcorporaties en andere grote dakeigenaren in gesprek. De wonincorporaties hebben energie-prestatie-afspraken gemaakt, landelijk en met de gemeente, en het is zaak die slim in te vullen.

Voor warmte zijn zonnecollectoren een bron, die bij sommige woningen aanwezig zijn. Roomburg wordt door het stadswarmtenet van warmte (voor verwarmen en warm tapwater) voorzien. Nu wordt die nog opgewekt door aardgas, en het plan is het net aan te sluiten op restwarmte van de Rotterdamse haven, waarbij ook aardwarmte van bijvoorbeeld tuinders ingevoed kan worden. Wellicht is aardwarmte uit eigen bodem een optie; het zit er wel maar de gemeente vond het enige jaren geleden nog te kostbaar. Meerburg werkt nog met aardgas. De gemeente bekijkt wijkgericht welke stappen gezet kunnen worden naar duurzame warmte. Omdat de meeste flats in Meerburg vlak bij de stadswarmteleiding staan, is dat een optie. Daarnaast zijn kleinschaliger warmtepompen ook een optie. Meerburg is volgens de gemeentelijke planning voorlopig niet aan de beurt voor concrete planvorming, maar de wijkverenigingen willen hier al wel verder over nadenken.

Voor vervoer zou energieneutrale wijken betekenen dat alle auto’s elektrisch zijn, iets waar de rijksoverheid de komende decennia ook naar streeft. Hoewel het nog niet zo hard gaat, verschijnen er steeds meer in onze wijken, evenals oplaadpunten. Nu nog individuele initiatieven, maar met een grotere hoeveelheid zonnepanelen kan dit uitgroeien tot een ‘smart grid’: overdag laadt de zon de auto op, ’s avonds gebruik je de auto als batterij voor je huis, én de buren tegen betaling ook. Klinkt toekomstmuziek, maar het gaat inmiddels hard. Zie bijvoorbeeld het volgende filmpje van de landelijke koploper. Waarom zou onze wijk niet snel volgen? Uiteraard is het nog beter voor het milieu als iedereen zoveel mogelijk de auto laat staan en lekker gaat fietsen, wandelen of de (binnenkort ook elektrische) bus neemt.

De wijkverenigingen proberen bovenstaande ontwikkelingen te versnellen, onder meer door bewustwording te creëren met het Vulcanusfestival (zoals tijdens het Wijkenfeest in september 2018), ludieke acties, informatieverstrekking samen met partijen als Energiek Leiden, en in overleg met de instanties.

Afval

Najaar 2017 heeft de wijkvereniging Roomburg gereageerd op de voorgenomen wijziging van het gemeentelijk afvalbeleid. Na een peiling onder bewoners hebben we aangegeven dat het idee om alle grondgebonden woningen een papier-kliko te geven, ongewenst is omdat de huidige situatie prima werkt en veel woningen geen plek hebben voor een extra bak. In reactie heeft de gemeente aangegeven dat nog wordt bezien hoe om te gaan met wijken waar bakken moeilijk passen, en dat de bakken sowieso vrijwillig zijn. Gedacht wordt om de bakken 12 weken op proef te verstrekken en daarna desgewenst weer op te halen. Zie link. Ook heeft het wijkbestuur aangegeven twijfels te hebben bij het stoppen met het via wijkcontainers inzamelen van plastic. Dit is echter per 1-1-2019 toch doorgevoerd.

Ook organiseert de commissie Duurzaamheid af en toe een opruimactie, waarbij wijkbewoners samen zwerfafval verzamelen, ondersteund met materiaal van de gemeente. Daarnaast is met de gemeente besproken waar het beste openbare afvalbakken kunnen komen/blijven staan, ook voor hondenpoep.

Geluid

Geluidsoverlast treedt vooral op door de A4 en de Willem van der Madeweg/Hoge Rijndijk. Zie dossier Verkeer. Geluidsoverlast vindt ook plaats door hangjeugd en evenementen in park Matilo. Zie dossier Park Matilo. Vanwege mogelijke geluidsoverlast is afgezien van extra bankjes bij het haventje bij de Neptunuskade.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in onze wijken is met name langs de hoofdwegen matig vanwege de vele auto’s. Omdat voertuigen langzaam schoner worden, zal dit afnemen. Ook helpt de komst van de brug naar Verde Vista over de A4, omdat dit volgens het bestemmingsplan verkeer zou moeten schelen op de het noordelijke deel van de Willem van der Madeweg.

Met de gemeente is afgesproken dat als er nieuwe bomen worden geplaatst, bij voorkeur wordt gekozen voor soorten die meer fijn stof afvangen.

Groen en Biodiversiteit

Onze wijken zijn op veel plaatsen al mooi groen, maar het kan altijd beter. Vanuit de wijkvereniging is input gegeven voor de gemeentelijke bomenkaart: welke bomen zijn absoluut het behouden waard? Ook wordt geijverd voor meer bomen langs de Willem van der Madeweg (ook voor luchtkwaliteit).

In Roomburg hebben sommige huizen al bij de bouw een groen dak gekregen, maar dat kan op veel meer plekken bijdragen aan het beperken van hitteoverlast (isolerende werking), wateroverlast (langer vasthouden van regenwater) en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarom heeft de gemeente er vaak subsidie voor.

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?