Dossier Duurzaamheid

 Op deze pagina vindt u van alles over duurzaamheid in onze wijken en waar de wijkverenigingen zich voor inspannen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda en de GaGoed-campagne, op de website daarvan zijn ook veel tips voor individuele bewoners te vinden, naast uiteraard landelijke informatiebronnen als Milieucentraal. Er is een (kleine) commissie duurzaamheid in onze wijken actief. Heeft u ook ideeën of wilt u meehelpen? Graag! Neem contact op via de contactpagina op de website.

Talkshow Energietransitie terugkijken

Talkshow Energietransitie in onze wijken is terug te zien

Op 20 mei organiseerde de gemeente een online talkshow over wijkspecifieke plannen ten aanzien van de energietransitie die de komende jaren plaats moet vinden in Leiden.

Het was een geslaagde show met een gevarieerd aanbod. 

Aan het woord kwamen:

 • Fleur Spijker, onze wethouder duurzame verstedelijking
 • Youri Haasbroek, beleidsmedewerker wijkaanpakken van de gemeente
 • Eileen Focke-Bakker, Wim Bunnik en Marcel Langezaal van het bewonersinitiatief van het waardeiland (BEW)
 • Suze van der Weijden van de bewonerscommissie van Portaalwoningen in de Rivierenbuurt
 • Nadine van Montfoort-Pronk duurzame doener uit de Vitruviusstraat
 • Ludy Feijen, kunstenaar en bewoner in de Lingestraat
 • Maaike Vinkenburg, onze nieuwe wijkambassadeur duurzaamheid

En er was een prachtig muzikaal optreden van het trio Susan, Lian en Ming Lie!

 

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “2050 lijkt nog ver weg, toch moeten we nu met z’n allen aan de slag om dan energieneutraal te kunnen zijn. Daarom gaan we nu het gesprek aan met de stad over hoe Leiden in de toekomst kan verwarmen, energie opwekken en energie besparen. Als we er samen in slagen onze energievraag omlaag te krijgen, bijvoorbeeld door onze huizen goed te isoleren komen onze
klimaatdoelen voor 2030 en 2050 binnen handbereik. We willen heel graag feedback van de stad op de
ideeën, volgend op de Warmtevisie 2017 en het handelingsperspectief energietransitie uit 2020. En welke
rol men voor zichzelf ziet weggelegd. Ik hoop dat Leidenaren een gaatje in hun agenda kunnen vinden
om bij één of meer talkshows digitaal aan te sluiten.”

Talkshow Energietransitie 20 mei 2021

Talkshow Energietransitie in onze wijken op 20 mei

In april en mei organiseert de gemeente elf online talkshows over energietransitie. Onze wijken Roomburg, Meerburg en Waardeiland zijn op 20 mei 2021 aan de beurt.

Waar staan we en welke plannen zijn er in de wijk over het opwekken van energie, alternatieven voor aardgas en het besparen van energie?

Lokale experts komen aan het woord, zoals de wijkambassadeurs duurzaamheid en ondernemers of bewoners die al volop aan de slag zijn met hun woning of bedrijfspand.
De talkshows staan onder leiding van Gideon Roggeveen en zijn het startschot voor Stadsgesprekken over energietransitie. Iedereen is van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Volg de livestream via YouTube (www.youtube.com/leidencitycouncil) De uitzendingen zijn hier later ook terug te kijken.

Zie https://www.gagoed.nl/talkshows/ voor de data voor talkshows in de andere wijken en om talkshows terug te kijken.

Webinar over warmtenetten

Energietransitie in Leiden en omgeving

Klik op de volgende link om het webinar bij te wonen:  https://youtu.be/tyMxC-_5nqc
U kunt het webinar over warmtenetten na afloop terugkijken op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. Klik dan op de link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ

Het initiatief komt vanuit het Houtkwartier.

Er bestaat een grote behoefte aan meer informatie over de energietransitie. Er zijn genoeg verschillende thema’s om meerdere webinars te kunnen organiseren. Dat zullen we dan ook doen. De energietransitie moet begrijpelijk zijn voor iedereen.

We willen onze kennis, ervaring en de zorgen delen met de rest van de stad. Alle bewoners en belangstellenden zijn welkom. Wij denken dat dit webinar waardevolle achtergrondinformatie levert bij het “Raadsvoorstel samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+” (raadsvergadering gemeente Leiden op donderdag 3 juni). Daarom nodigen wij graag raadsleden, collegeleden en ambtenaren uit.
De verschillende webinars worden ondersteund door het onafhankelijke platform “Leidse gesprekken”. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het thema van de avond is warmtenetten met een focus op Hoge Temperatuur Stadsverwarming.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • Warmtenetten in Leiden en omgeving                               Wim Scholten
 • Ervaringen met warmtenetten;  nieuwe warmtewet        Annelies Huygen
 • Complexe projecten en ondergrondse infrastructuur     Alfons van Marrewijk

We hanteren bij de energietransitie de volgende uitgangspunten:

 1.   Iedereen moet voor zichzelf een oplossing kunnen kiezen (keuzevrijheid)
 2.   Voor iedereen een passende oplossing die betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is:
 3.   Vrijheid bij het bepalen (en mogelijk faseren) van het individuele overstapmoment naar een duurzame energievoorziening.

 Achtergrond informatie ter voorbereiding:

 Citaten:

 • “Geen biomassa, aardgas of restwarmte als bron; Geothermie is ok.” (Marjan Minnesma)
 • “Afstand tot de bron niet meer dan 1.000 meter.” (Expertise Centrum Warmte)
 • “WarmtelinQ: Achterhaalde technologie.” (Jan Rotmans)
 • “Het bedrag dat een gemiddeld Nederlands huishouden kwijt is aan stadswarmte voor verwarming en douchen is Euro 1141 per jaar. Dat is exclusief het huren van de afleverset, zoals de installatie bij stadswarmte heet. Het is een verschil van Euro 170 tot Euro 470 met gemiddelde huishoudens in andere Europese landen. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal betalen Nederlanders, die stoken op aardgas zo’n Euro 980 per jaar, waarbij het onderhoud van de cv-ketel niet wordt meegerekend”. (TNO onderzoek; FD 30 april).

Online Ideecafé Jaar van de Tuin

Groene Ideecafe: Webinar Jaar van de Tuin!

Op maandagavond 19 april organiseert het Groene Ideecafé een online inspiratie-avond over het ‘Jaar van de Tuin’. In dit Webinar kijken we samen naar hoe tuinen in Leiden kunnen bijdragen aan vergroening van de stad, klimaat-adaptatie en biodiversiteit, welke activiteiten er dit jaar in Leiden worden georganiseerd, en bieden we inspiratie voor straatacties, open tuinen dagen en andere buurtinitiatieven.

Leiden is na Den Haag de meest versteende stad van Nederland. Groene tuinen zijn daarom van groot belang om water op te vangen, de buurt koel te houden en de buurt bij piekbuien en hittegolven leefbaar te houden. Én groene tuinen kunnen de voorwaarden scheppen voor biodiversiteit in de stad. Door bij inrichting en ontwerp rekening te houden met de behoeften van vogels en egels, houden die – met een ecologisch beheer – de slakken en insecten in balans, en valt er het hele jaar wat te beleven.

Wethouder Ashley North geeft een toelichting waarom 2021 door gemeente Leiden is uitgeroepen tot Jaar van de Tuin! Zoveel mogelijk inwoners bewust maken en inspireren om hun tuin te vergroenen en daarbij rekening houden met klimaatverandering en biodiversiteit. De insteek is om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, die ook in volgende jaren zelfstandig voortgezet kunnen worden. Ronald Van der Steen, projectleider ‘Jaar van de Tuin’ blikt vooruit op de kalender van inspiratiesessies voor het tuinseizoen in 2021.

Peter Kroesen, docent bij de Ontwerpacademie Tuinarchitectuur vertelt hoe Tuinontwerpers on Tour met een Schetskeet bewoners(initiatieven) kunnen ondersteunen bij hun tuinontwerp. Vervolgens geven wijkambassadeurs en andere stadstuinpartners inspiratie-pitches over onderwerpen zoals de bodem als basis voor groen dichterbij, biodiversiteit als bouwsteen voor de tuinstad, regentonnen-straatacties, wiptegels voor ecokathedralen en stadsinbreiding met daktuinen. Daarna wordt gekeken waar deze blauwgroene stadsdromen en luchtkastelen in Leidse wijken kunnen landen.

Programma maandagavond 19 april 2021 (onder voorbehoud):
19:45     Online inloggen (link wordt toegestuurd na aanmelding)
20:00    Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé
20:10     Het jaar van de Tuin in Leiden – Ashley North – Wethouder, Gemeente Leiden
20:20    Agenda Jaar van de Tuin – Ronald van der Steen – Cluster Beheer, Gemeente Leiden
20:30    Schetskeet on Tour – Peter Kroesen, docent Ontwerpacademie Tuinarchitectuur
20:40    Inspiratie-pitches wijkambassadeurs en andere stadstuinpartners
21:20    Oproep tot Straatacties, Open Tuinendagen en andere Buurtinitiatieven
21:25     Verkenning: welke buren willen Samen aan de Slag?
21:30     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 21:45)
Toegang is gratis. Aanmelden kan via deze link (noodzakelijk). Voor meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520)

Fleur de wijk op.

PORTAAL en de bewonerscommissie RIVIERENWIJK wil samen met u zorgen voor meer planten en bloemen in onze straten..

Energiek – Zonnepanelen

Laat de zon maar komen!

Voorjaar! Tijd voor zonnepanelen.

Klik op het artikel hiernaast voor de volledige tekst.

 

 

Genoeg schoonmaakmiddelen

Genoeg schoonmaakmiddelen

Voorjaar! Vroeger was het tijd voor de grote schoonmaak in huis; na de winter met de kolenkachels, en de was die in de kamer moest drogen. Dan werd in een paar dagen het hele huis geschrobd en afgesopt. En waarschijnlijk alles met één schoonmaakmiddel: groene zeep.
Met onze centraal verwarmde huizen is de noodzaak misschien iets minder geworden, maar schoonmaken moet blijven gebeuren. Al is het maar in delen, of al ‘doende’. En omdat we dat graag snel willen doen, zijn daar veel producten voor bedacht.

Klik op het artikel hiernaast voor de volledige tekst.

 

 

Duurzame verhalen

Gezocht: inspirerende duurzame verhalen uit de wijk

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving lijkt een abstracte opgave. Het wordt al begrijpelijker als we mensen kennen die energiebesparingsmaatregelen hebben genomen in hun eigen woning. Ervaringsverhalen -hoe kort of klein ook- zijn heel belangrijk om bewoners te kunnen laten zien dat verduurzamen niet zo moeilijk hoeft te zijn, geld kan opleveren en dat dit ook veel meer wooncomfort kan opleveren. Ook zijn verhalen over vergroening of vergroting van de biodiversiteit in tuinen of straten inspirerend voor overige wijkbewoners.

Ben of ken jij een leuk duurzaam voorbeeld uit de wijk?
Stuur dan een mailtje naar de wijkambassadeur Maaike Vinkenburg: DuurzaamRoomMeerburg@gmail.com

 

 

Klimaatraadpleging

Bewoners kunnen meedenken over het klimaatbeleid. Het helpt ons bewuster te maken van keuzes, de kosten en de consequenties. De uitkomsten worden straks aan het nieuwe kabinet aangeboden. Misschien leuk om aan mee te doen.

Ga naar: www.klimaatraadpleging.nl 

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?