Dossier Duurzaamheid

 Op deze pagina vindt u van alles over duurzaamheid in onze wijken en waar de wijkverenigingen zich voor inspannen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda en de GaGoed-campagne, op de website daarvan zijn ook veel tips voor individuele bewoners te vinden, naast uiteraard landelijke informatiebronnen als Milieucentraal. Er is een (kleine) commissie duurzaamheid in onze wijken actief. Heeft u ook ideeën of wilt u meehelpen? Graag! Neem contact op via de contactpagina op de website.

Energietransitie Meerburg – Roomburg

WARMTENET ‘KANSRIJKE OPTIE’ VOOR MEERBURG

Meerburg wordt, zoals in Roomburg al het geval is, hoogstwaarschijnlijk op het warmtenet aangesloten. Maar wanneer dat gebeurt is onduidelijk. Dat hangt namelijk van vele factoren af. Zoveel werd duidelijk tijdens het wijkgesprek in Huis van de Buurt Matilo over de warmtetransitie.

Leiden is benieuwd wat er onder bewoners leeft aan visie en ideeën over de noodzakelijke warmtetransitie en welke alternatieve energiebronnen bewoners voor ogen hebben als in 2050 heel Leiden (en heel Nederland) van het aardgas af moet zijn. En veel aanwezigen denken daar al serieus over na, zo blijkt tijdens dit wijkgesprek. Maar zij tasten vaak nog wat in het duister. Zij willen dat de gemeente daarom licht op de zaak werpt. ‘Wat is het gewenste eindpunt’, wil een bewoner weten. “Als ik dat niet ken, weet ik niet hoe ik ernaartoe kan werken.”

Leidingwerk

Volgens Martijn Spaan van de gemeente Leiden doet de gemeente onder andere onderzoek naar het leidingwerk en alle mogelijkheden onder de grond. “We willen namelijk liefst zoveel mogelijk tegelijk aanpakken. Het elektriciteitsnet moet sowieso verzwaard worden om de grotere vraag straks aan te kunnen. Dat doen we het liefst tegelijk met de vernieuwing van het riool en het onderhoud aan oude gasleidingen.”

De staat van die infrastructuur en de ruimte onder de grond bepaalt mede hoe moeilijk of makkelijk de warmtetransitie in de wijk wordt. Een voordeel voor Meerburg is dat het nieuwere Roomburg al aangesloten is op de stadsverwarming, en dat de buis van dat warmtenet via Meerburg naar de gascentrale aan de Langegracht loopt. Een aftakking naar Meerburg maken, is dus een hele kansrijke optie, vertelt Spaan.

In 2026, is de verwachting, wordt dit bestaande gasgestookte warmtenet ontkoppeld van de huidige centrale en aangesloten op restwarmte uit Rotterdam. Dan loopt ook het huidige contract met de warmteleverancier af. Op termijn komen daar mogelijk nog andere bronnen bij zoals geothermie, meldt Spaan. In de regio wordt met vier partijen gesproken die deze warmte willen gaan winnen.

  

 

 

 

Bewonersinitiatieven

Sommige bewoners hebben vraagtekens bij ‘restwarmte uit Rotterdam’. Dat klinkt, vinden zij, niet als een hele schone vorm van energie. Maar, meent een ander, je huis ermee verwarmen is nog altijd beter dan die restwarmte in de Maas laten stromen.

Spaan haakt hierop in en vertelt dat de Leidse gemeenteraad het – mede vanwege dit soort afwegingen – belangrijk vindt dat er ruimte blijft voor bewoners om hun eigen keuzes te maken. “Als er een straat is of een VVE die met elkaar een warmtepompinstallatie wil aanleggen, dan moet dat mogelijk zijn.” In een aantal Leidse wijken wordt al aan dit soort alternatieve plannen gewerkt, weet Spaan. Maar, stelt hij de bewoners gerust, de gemeente komt dus ook met een alternatief voor het gas; het warmtenet.

De temperatuur in dat net wordt erg hoog. In Leiden aangekomen is het water vermoedelijk nog ruim boven de 100 graden. Dat betekent dat zelfs erg slecht geïsoleerde huizen zich er goed genoeg mee kunnen verwarmen. Maar de nieuwe huizen in Roomburg hebben zo’n hoge temperatuur niet nodig. Het huidige zeventig graden warmtenet is al warm genoeg. Dat zou ook een reden kunnen zijn om met buurtgenoten alternatieven te onderzoeken, oppert iemand.

Isoleren

Veel aanwezige bewoners van een koophuis hebben inmiddels op het gebied van isolatie al een behoorlijk slag gemaakt. Dubbel, of HR+++ glas, dak-, vloer- en muurisolatie. Het scheelt behoorlijk in de stookkosten, merken ze. Maar de woningbouwcorporaties blijven achter, vertellen de huurders. Zonnepanelen op het dak mogen niet. Veel flats hebben nog enkel glas. Sommige huurflats hebben maar een enkel gaskacheltje. De bewoners zijn benieuwd wanneer corporaties hun plan trekken.

De gemeente heeft begrepen dat Portaal deze winter besluit welk deel van haar bezit gerenoveerd wordt en welk deel gesloopt. Dan moet er op dat punt duidelijkheid komen voor de bewoners.

Buitencategorie

Ook de woonbootbewoners en de mensen van het Utrechtse Jaagpad zijn benieuwd wat hen te wachten staat. Hun onderkomens zijn een buitencategorie, merken ze. Bij woonboten is de aansluiting op het gasnet vaak net even anders geregeld. En op het Utrechtse Jaagpad dateert bijna elk huis uit een andere tijd en is er maatwerk nodig.

Wijkambassadeur Maaike Vinkenburg vertelt de bewoners dat ze met al hun vragen bij haar aan kunnen kloppen. Ook wijst ze op de energiecoaches. Zij maken op verzoek gratis energiescans en geven advies op welke manier er energie bespaard kan worden en wat goede alternatieve verwarmingsbronnen zijn.

Startpunt

Het wijkgesprek blijkt, zo concluderen deelnemers na afloop, een mooi startpunt om ook komende jaren blijvend met elkaar in gesprek te gaan. Want dit proces loopt nog wel even door en is uitermate complex. En dan is het goed om steeds van elkaar te weten wie waar mee bezig is.

 • Alvast even een pijpje erbij leggen in de grond, dat doe je niet zomaar even.’ 

 •  ‘Hoe komen we aan voldoende installateurs straks? Daar moeten we nu al voor zorgen.’

 •  ‘We moeten nu ons gedrag al veranderen.’

 •  ‘Het wordt druk onder de grond. Alles hangt met alles samen. De ruimte is beperkt.’

 •  ‘Hoe duurzaam is de restwarmte uit Rotterdam? Sowieso duurzamer dan het in de Maas te laten stromen.’

 •  ‘Je hoeft niet mee te doen, maar op een gegeven moment gaat wel het gas uit.’
 •  ‘Als we niets doen in de oude huizen gaan de kosten ook omhoog.’

 •  ‘Als ik rendabele zonnepanelen wil heb ik een kapvergunning nodig voor een aantal bomen. Dat lijkt mij iets waar de gemeente over moet nadenken.’

 •  ‘Als ik rendabele zonnepanelen wil heb ik een kapvergunning nodig voor een aantal bomen. Dat lijkt mij iets waar de gemeente over moet nadenken.’

 •  ‘Er komt heel wat op ons af, maar je hoort zelden iets van wat woningcorporaties van plan zijn. Dat vind ik lastig.’

 •  ‘Ik wil graag zonnepanelen op mijn dak. Al jaren. Maar het mag niet van de woningcorporatie.’

 •  ‘Wat zijn er aan alternatieve mogelijkheden en hoe staat de gemeente daarin? Het is namelijk wel belangrijk dat die alternatieven legaal zijn. En dat we elkaar niet in de wielen rijden.’

 •  ‘Vandaag was in het nieuws dat er deze winter al een flink gastekort ontstaat. Tijd voor de dikke trui?’

 •  ‘Alvast even een pijpje erbij leggen in de grond, dat doe je niet zomaar even.’
 •  ‘Hoe komen we aan voldoende installateurs straks? Daar moeten we nu al voor zorgen.’

DE WARMTEVISIE VAN … 

 

Jaap Stokking, voorzitter wijkvereniging Roomburg, actief in Zon op Leiden, de plaatselijke PvdA. En daarnaast als rijksambtenaar betrokken bij de energietransitie:

“Meerburg en Roomburg hebben samen een wijkenvisie gemaakt. ‘Naar energieneutrale wijken’ is daar een ambitie in. Voor het bestaande warmtenet in Roomburg betekent dat overstappen van de gascentrale aan de Langegracht op restwarmte uit Rotterdam en andere bronnen zoals geothermie, die misschien ook wel in de wijk zelf kan worden aangeboord. De flats in Meerburg waar het warmtenet vlak langs loopt, kunnen relatief eenvoudig op het warmtenet aangesloten worden, nu de woningcorporaties ze komende jaren toch al gaan aanpakken. Vermoedelijk is het warmtenet ook voor de rest van de wijk de beste oplossing. Maar dit moet wel in goed overleg met de bewoners. Ik denk dat het belangrijk is voor het draagvlak dat mensen ook voor een alternatief kunnen kiezen. Tot slot is isolatie natuurlijk essentieel. Om mensen te prikkelen om energie te besparen hebben we een oproep gedaan om mee te doen aan Lowvember.”

Maaike Vinkenburg, wijkambassadeur Meerburg-Roomburg:

“In Meerburg moet de isolatie van veel huizen worden verbeterd om hen straks zonder gas te verwarmen. Om de kosten hiervan voor de wijkbewoners zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om verduurzamende maatregelen te nemen op momenten dat er toch al iets vervangen moet worden van het dak, muren of vloer of van verwarmingsinstallaties.

De huizen in Roomburg zijn over het algemeen goed geïsoleerd en zijn al op een warmwaternet aangesloten. Daar willen we dat bewoners kritisch kijken naar hun totale energieverbruik en hoe zij dit kunnen verlagen. En wat zou het mooi zijn als op alle geschikte daken in de wijk zonnepanelen komen te liggen! We willen deze activiteiten stimuleren en de mensen op tijd aanzetten tot actie. Want alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.”

COLOFON

Dit digitale magazine is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden. Het bevat verslagen van de wijkgesprekken ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte. Deze verslagen zijn samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Verslaglegging: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Saskia Ridder
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Loek Weijts, John Stelck

logo in footer

Nieuwsbrief Duurzaam Profburgwijk

De werkgroep Profburgwijk duurzaam heeft de vierde nieuwsbrief van 2021 uitgebracht met een grote hoeveelheid tips.

 

Klik op het artikel hiernaast om het helemaal te lezen.

 

Genoeg tijd!

Genoeg tijd

Ruim een jaar lang hadden we opeens meer tijd. Vooral veel tijd ‘over’. Weinig reisverkeer,
nauwelijks winkeltijd, weinig afspraken buitenshuis. Er was minder mogelijk en veel minder
gepland. Daardoor beleefde je de tijd wel heel bewust. Soms een ouderwets zomervakantiegevoel
– de dagen lagen open voor je. Wat zouden we eens gaan doen? En het gekke was… dat
de tijd voorbijvloog.

Klik op het artikel hiernaast voor de volledige tekst.

 

 

Wijkgesprek energietransitie

Betreft: wijkgesprek energietransitie Meerburg/Roomburg

Waar: Huis van de buurt Matilo

Wanneer: 2 september 20:00 uur

 Ook Leiden is volop bezig met de energietransitie en verduurzaming van de stad. Langzaam maar zeker ontstaat een beeld van hoe de stad aardgasvrij kan worden. Per wijk onderzoeken we welke alternatieven voor aardgas er zijn. Zodat uw woning of bedrijfspand in de toekomst duurzaam en CO2-vrij verwarmd wordt. Inwoners en ondernemers hebben hier veel vragen over. Zij willen bijvoorbeeld weten:

 • Wanneer is mijn wijk aan de beurt?
 • Komt er een warmtenet?
 • Hoe zit het met de kosten?
 • Moet ik mijn huis beter isoleren?
 • Als mijn CV-ketel stuk is, moet ik deze dan vervangen?
 • Kan ik samen met mijn buren iets doen?
 • Wat doen de woningcorporaties?

 We willen hier graag met u, inwoner of ondernemer van Leiden, het gesprek over voeren voor uw wijk. We vertellen graag waar we op dit moment staan en wat de energietransitie voor u betekent. Ook horen we heel graag van u welke ideeën u heeft en wat u van de plannen vindt. Welke mogelijkheden ziet ú? Zijn er knelpunten in uw wijk die de gemeente moet kennen? In alle wijken van Leiden gaan we gesprekken organiseren. De uitkomst hiervan gebruiken we onder meer voor een zogeheten transitievisie warmte.

 Wij komen bij u op bezoek in de wijk. Op donderdag 2 september om 20:00 uur in het Huis van de buurt Matilo, Zaanstraat 126. U bent van harte uitgenodigd aan te sluiten. In verband met de huidige coronamaatregelen vragen wij u zich van tevoren aan te melden via gagoed@leiden.nl o.v.v. “bijeenkomst Meerburg/Roomburg”. Er is plaats voor maximaal 50 aanwezigen, dus meld u snel aan. Wij hopen u te mogen ontmoeten op 2 september. Mocht u zich vooraf willen inlezen dan kan dat via www.gagoed.nl/greenpaper. Daar vindt u informatie over de energietransitie en de manier waarop wij dat in Leiden vormgeven.

 Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met ons via gagoed@leiden.nl of uw wijkambassadeur duurzaamheid Maaike Vinkenburg via DuurzaamRoomMeerburg@gmail.com.

 

Met vriendelijke groet,

 Namens team Energietransitie Gemeente Leiden,

Boudewijn Kopp, programmamanager energietransitie gebouwde omgeving

 

Talkshow Energietransitie terugkijken

Talkshow Energietransitie in onze wijken is terug te zien

Op 20 mei organiseerde de gemeente een online talkshow over wijkspecifieke plannen ten aanzien van de energietransitie die de komende jaren plaats moet vinden in Leiden.

Het was een geslaagde show met een gevarieerd aanbod. 

Aan het woord kwamen:

 • Fleur Spijker, onze wethouder duurzame verstedelijking
 • Youri Haasbroek, beleidsmedewerker wijkaanpakken van de gemeente
 • Eileen Focke-Bakker, Wim Bunnik en Marcel Langezaal van het bewonersinitiatief van het waardeiland (BEW)
 • Suze van der Weijden van de bewonerscommissie van Portaalwoningen in de Rivierenbuurt
 • Nadine van Montfoort-Pronk duurzame doener uit de Vitruviusstraat
 • Ludy Feijen, kunstenaar en bewoner in de Lingestraat
 • Maaike Vinkenburg, onze nieuwe wijkambassadeur duurzaamheid

En er was een prachtig muzikaal optreden van het trio Susan, Lian en Ming Lie!

 

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “2050 lijkt nog ver weg, toch moeten we nu met z’n allen aan de slag om dan energieneutraal te kunnen zijn. Daarom gaan we nu het gesprek aan met de stad over hoe Leiden in de toekomst kan verwarmen, energie opwekken en energie besparen. Als we er samen in slagen onze energievraag omlaag te krijgen, bijvoorbeeld door onze huizen goed te isoleren komen onze
klimaatdoelen voor 2030 en 2050 binnen handbereik. We willen heel graag feedback van de stad op de
ideeën, volgend op de Warmtevisie 2017 en het handelingsperspectief energietransitie uit 2020. En welke
rol men voor zichzelf ziet weggelegd. Ik hoop dat Leidenaren een gaatje in hun agenda kunnen vinden
om bij één of meer talkshows digitaal aan te sluiten.”

Talkshow Energietransitie 20 mei 2021

Talkshow Energietransitie in onze wijken op 20 mei

In april en mei organiseert de gemeente elf online talkshows over energietransitie. Onze wijken Roomburg, Meerburg en Waardeiland zijn op 20 mei 2021 aan de beurt.

Waar staan we en welke plannen zijn er in de wijk over het opwekken van energie, alternatieven voor aardgas en het besparen van energie?

Lokale experts komen aan het woord, zoals de wijkambassadeurs duurzaamheid en ondernemers of bewoners die al volop aan de slag zijn met hun woning of bedrijfspand.
De talkshows staan onder leiding van Gideon Roggeveen en zijn het startschot voor Stadsgesprekken over energietransitie. Iedereen is van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Volg de livestream via YouTube (www.youtube.com/leidencitycouncil) De uitzendingen zijn hier later ook terug te kijken.

Zie https://www.gagoed.nl/talkshows/ voor de data voor talkshows in de andere wijken en om talkshows terug te kijken.

Webinar over warmtenetten

Energietransitie in Leiden en omgeving

Klik op de volgende link om het webinar bij te wonen:  https://youtu.be/tyMxC-_5nqc
U kunt het webinar over warmtenetten na afloop terugkijken op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. Klik dan op de link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ

Het initiatief komt vanuit het Houtkwartier.

Er bestaat een grote behoefte aan meer informatie over de energietransitie. Er zijn genoeg verschillende thema’s om meerdere webinars te kunnen organiseren. Dat zullen we dan ook doen. De energietransitie moet begrijpelijk zijn voor iedereen.

We willen onze kennis, ervaring en de zorgen delen met de rest van de stad. Alle bewoners en belangstellenden zijn welkom. Wij denken dat dit webinar waardevolle achtergrondinformatie levert bij het “Raadsvoorstel samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+” (raadsvergadering gemeente Leiden op donderdag 3 juni). Daarom nodigen wij graag raadsleden, collegeleden en ambtenaren uit.
De verschillende webinars worden ondersteund door het onafhankelijke platform “Leidse gesprekken”. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het thema van de avond is warmtenetten met een focus op Hoge Temperatuur Stadsverwarming.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • Warmtenetten in Leiden en omgeving                               Wim Scholten
 • Ervaringen met warmtenetten;  nieuwe warmtewet        Annelies Huygen
 • Complexe projecten en ondergrondse infrastructuur     Alfons van Marrewijk

We hanteren bij de energietransitie de volgende uitgangspunten:

 1.   Iedereen moet voor zichzelf een oplossing kunnen kiezen (keuzevrijheid)
 2.   Voor iedereen een passende oplossing die betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is:
 3.   Vrijheid bij het bepalen (en mogelijk faseren) van het individuele overstapmoment naar een duurzame energievoorziening.

 Achtergrond informatie ter voorbereiding:

 Citaten:

 • “Geen biomassa, aardgas of restwarmte als bron; Geothermie is ok.” (Marjan Minnesma)
 • “Afstand tot de bron niet meer dan 1.000 meter.” (Expertise Centrum Warmte)
 • “WarmtelinQ: Achterhaalde technologie.” (Jan Rotmans)
 • “Het bedrag dat een gemiddeld Nederlands huishouden kwijt is aan stadswarmte voor verwarming en douchen is Euro 1141 per jaar. Dat is exclusief het huren van de afleverset, zoals de installatie bij stadswarmte heet. Het is een verschil van Euro 170 tot Euro 470 met gemiddelde huishoudens in andere Europese landen. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal betalen Nederlanders, die stoken op aardgas zo’n Euro 980 per jaar, waarbij het onderhoud van de cv-ketel niet wordt meegerekend”. (TNO onderzoek; FD 30 april).

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?