Dossier Voedselbos

Op initiatief van Leidenaar van het jaar 2021, Walter Schrader, wordt er in Park Matilo een voedselbos aangelegd. De werknaam voor dit voedselbos is: Hof van Matilo.

We gaan stekken, we gaan meters maken. 21

We gaan stekken, we gaan meters maken. 21

We gaan stekken, we gaan meters maken

   Hof van Matilo, Voedselbos september.

De temperatuur daalt, de bladeren vallen. Het gevoel is niet in woorden te vatten als je in Cronesteyn de mist ziet optrekken bij een opkomende zon.

Ganzen vliegen kwakend over en er rennen hazen door het veld. Tijd voor lange wandelingen. Het fruit aan de bomen is rijp en we hebben in deze tijd in ons voedselbos  bijna iedere week een oogstfeest. Dat is nog even hard werken. Ook voor de Matilo Wijnvereniging naast het voedselbos op het terrein bij de Scouting aan de Besjeslaan. Ze kunnen wel een beetje hulp gebruiken. Vroeger was burenhulp, zeker in een agrarische gemeenschap noodzakelijk om de oogst op tijd binnen te krijgen en de winter door te komen. Wat betreft het eten was er ook altijd een levendige ruilhandel, waarin geld niet of nauwelijks een rol speelde. Mensen deden wat ze moesten doen om als gemeenschap te overleven en iedereen hielp mee naar eigen kunnen. Dat is in onze tijd in een stedelijke omgeving anders. Eenzaamheid is een van de grootste problemen. Zinloosheid van het bestaan wordt door veel mensen helaas ervaren, terwijl er een enorme taak ligt om de wereld mooier en veiliger te maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij gaan weer aan burenhulp doen. Daarvoor hebben voor zaterdag 24 september een zinvol en gezellig samenzijn gepland. We starten om 10 uur in het Voedselbos achter het Wijkgebouw aan de Zaanstraat. Het thema is naast oogsten van appels en peren ook het stekken van bessenstruiken en kruiden voor het maken van biodiverse hagen. In de afgelopen 100 jaar is meer dan 225.000 kilometer haag alleen al in Nederland gerooid en verbrand, vernietigd dus. Hier is een monotoon landschap voor teruggekomen. We zorgen ervoor dat er tussen 10 en 11 voldoende plantmateriaal is om per persoon 10 stekken te maken en voor het opkweken mee naar huis te nemen of bij ons in de kas te zetten.

Stekpoeder,  potjes, aarde en instructies zijn aanwezig.  We ronden dat om 11 u 30 af . Er zijn drie tafels om te werken. Zo werken we verder aan het planten van hagen en de biodiversiteit in onze eigen omgeving.  Na elf uur kan er ook nog riet worden gesneden voor de composthoop en de boomspiegels.

Neem ook stekken plantmateriaal mee als je het hebt, dit  vragen we ook aan buurtbewoners die bessen struiken of kruiden in de eigen tuin gaan snoeien.

 Vanaf half twaalf kunnen belangstellenden iets aan burenhulp doen, want de Wijnvereniging verzuipt in het werk.  Degenen die geïnteresseerd zijn in het gehele proces van wijn- en wijnazijn maken kunnen op excursie naar de Akkerdistel, het schooltuincomplex in Cronesteyn aan de Kanaalweg, om te kijken en ook eventueel mee te doen. De wijnvereniging maakt wijn en het hof van Matilo gaat een eigen wijnazijn maken. Wij krijgen daarvoor het basis materiaal. Het worden intensieve en leuke dagen. 

 De oogstdagen in 2022 zijn:

oogstdagen                                       inleveren druiven           verwerken druiven      borrel CM 2021

Zaterdag 24 september 2022      10:30 – 13:00 uur            13:00 – 16:00 uur               16:30 uur

Zaterdag 1 oktober 2022              10:30 – 13:00 uur            13:00 – 16:00 uur               16:30 uur

Zaterdag 8 oktober 202                 10:30 – 13:00 uur            13:00 – 16:00 uur             16:30 uur

Locatie: Schooltuinen “de Akkerdistel” Cronesteyn 1G,  2322 LH Leiden aan het Rijn-Schiekanaal.

 https://www.youtube.com/watch?v=B7pbKFAc3og

Na regen komt zoneschijn 20

Na regen komt zoneschijn 20

Na regen komt zonneschijn, te snel.

Hof van Matilo

Op maandag 5 september was het eindelijk zover. De historisch langstdurende droogte met weer een hittegolf werd onderbroken door een tropische regenbui. Tropisch betekent dat het water met bakken uit de hemel komt, dat je binnen 10 seconden tot en met je onderbroek doorweekt bent en in je schoenen loopt te soppen. Het riool kan het op meerdere plaatsen niet meer verwerken. De weermensen bij de NOS hebben blijkbaar nog niet goed door dat we in een klimaatcrisis terecht zijn gekomen. Oeroude bomen verliezen massaal hun bladeren, in een ultieme poging verdamping tegen te gaan, struiken in uitgedroogde plantsoenen ritselen dor en de grond is op veel plaatsen gebarsten droog. Toch  kondigen de weermannen en vrouwen in de dagelijkse verwachtingen de zon aan alsof er weer een feestje gevierd kan worden, terwijl de planten, dieren, boeren en burgers snakken naar water. Die weerberichten dragen er niet toe bij dat we kijken en luisteren naar de signalen die de natuur afgeeft. De aardkorst is als een verbrande huid, water, water de rest komt later weten we maar wat Moeder aarde betreft steken we liever onze kop in het zand. Nu, nu moeten we de bekende adviezen opvolgen om de afvloei van het kostbare water tegen te gaan. Stenen wippen, massaal heggen planten, waterbassins, regentonnen en toewerken naar duurzame landbouw. Wij van het voedselbos kunnen gewipte stenen en vooral afgedankte dakpannen goed gebruiken om de omtrek van de borders goed aan te geven. Laat het weten en wij komen ze halen.   

Oogsten in het Hof van Matilo – 19

Oogsten in het Hof van Matilo – 19

Schuif aan bij de gezonde tafel van Moeder Aarde.

Hof van Matilo 

Er is in de afgelopen maanden iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur met veel plezier gewerkt in het Hof van Matilo, een bescheiden Voedselbos van zo’n 700 vierkante meter tussen de Besjeslaan bij de Scouting en het voetbalveldje achter het buurtgebouw aan de Zaanstraat. De biodiverse haag van 5 verschillende vruchtdragende struiken doet het goed, de composthopen groeien, net als de tientallen bessenstruiken, vrucht- en notenbomen die zijn aangeplant. De in het voorjaar gesnoeide peren- en appelbomen hangen vol met rijp en rijpend fruit waar we al twee keer heerlijk appel/peren/bessen gebak van hebben kunnen maken. Het afval wordt tegenwoordig keurig opgeruimd en we hebben van Zorg en Zekerheid een subsidie ontvangen die ruim voldoende is het Hof van Matilo uit te breiden met een Romeinse tuin die rolstoeltoegankelijk ingericht gaat worden. De gemeente Leiden heeft geholpen met de levering van plantmateriaal, houtsnippers en palen en er zijn door Naturalis tellingen van insecten verricht. Kort geleden zijn we met een afvaardiging van vrijwilligers op een geweldig leerzame excursie geweest naar “het Voedzaam Land ” een plantenkwekerij die materiaal en inspiratie levert voor ons voedselbos. Een voordracht over de diversiteit van ons voedselbos van “Leiden, City of Science” staat op onze wensenlijst.

Er is naast die tijd van planten en zaaien ook een tijd van oogsten en die is op zaterdag 3 september weer vanaf 10 uur in de ochtend aangebroken. De halsbandparkieten zijn er al mee begonnen, maar er hangen nog meer dan genoeg appels en peren om er tientallen geweldige taarten, appelflappen en potten moes van de maken. Het is teveel om zelf te verwerken en daarom is contact gelegd met de kookploeg van het Leids Steunpunt Migranten om de Matilo appeltaart toe te voegen aan de Dolma hapjes die tijdens de proeverij van de inmiddels veelbesproken Leidse Matilo Wijn geserveerd zullen worden. De Kookploeg heeft toegehapt!
Vrijdag 9 september zal de Wold Kitchen in de speeltuin Westerkwartier, Ten Katestraat 10-A in Leiden, vanaf 17 uur een door live muziek opgeluisterde Wijnproeverij organiseren. Met de druivenbladeren en kruiden die afkomstig zijn van de wijngaard Matilo worden traditionele hapjes gemaakt. Wijn, Dolma’s, appeltaart en kennismaken met drie initiatieven van Leidse Burgers. Dus:

  • Zaterdag 3 september oogsten
  • Vrijdag 9 september een educatief proeven van eigen bodem, met levende muziek. Het kan bijna niet beter!

Adres:
Speeltuin Westerkwartier
Ten Katestraat 10 A
2321 AW Leiden

Contact: Tel/WhatsApp/Facebook/Messenger: 0685887463/ 0683150943

Email : socialecateringlsm@leidssteunloket.nl

Een tafel reserveren is gewenst!

Walter Schrader

(hieronder een grote framboosaardbei) 

Stikstof in het Hof van Matilo – 18

Stikstof in het Hof van Matilo – 18

Burgerwetenschap

Hof van Matilo 

Het riet, de brandnetels en braamstruiken hebben behoefte aan stikstofrijke grond. Blijkbaar is daaraan momenteel geen gebrek. Langs veel slootkanten zie je een ondoordringbare haag van riet, brandnetels groeien tot meer dan twee meter hoogte en de bramenoogst is op zich verheugend, maar ook een teken dat er veel stikstof in de bodem zit. De veranderingen die stikstof teweegbrengt zijn voor mensen die van bramen houden verheugend en het wuivend riet kan het gevoel geven dat het wel goed gaat met de natuur langs de waterkant, het zijn groene gebieden in een verder momenteel geel en dor landschap.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in Nederland in twintig jaar de hoeveelheid insecten met 70 % is afgenomen. Waar vroeger de zomer gekenmerkt werd door gezoem, de ruiten na een autorit van dode insecten ontdaan moesten worden en in de nacht vleermuizen voor hun feestmaal tussen de talloze insecten rond lantaarns fladderden is het nu stil. Je hebt geen wetenschappelijk onderzoek nodig om in te zien dat er nu echt veranderingen zijn die de leefomgeving van mens en dier onherstelbaar beschadigen en actie moet worden ondernomen ook om onszelf te beschermen tegen overstromingen, drinkwatertekort en vergiftiging van de bodem. We kunnen alles en iedereen de schuld toeschuiven maar daar bereiken we niets mee. Lokale initiatieven zoals het vergroenen van de eigen leefomgeving met geveltuinen, groene balkons en Voedselbossen kunnen een bijdrage leveren aan bewustwording, maar ook direct resultaat opleveren.

Naast riet snijden, brandnetels maaien en appel-peren-bessentaarten bakken wordt iedere zaterdag in het voedselbos achter het Matilo buurthuis in Leiden tussen 10 en 12 uur informatie uitgewisseld en worden concrete projecten gestart. Er is voldoende geld en ondersteuning van gemeente en zorgverzekeraars om in het kader van sociale- en preventieve maatregelen projecten uit te breiden.  Een van die projecten is het ophangen van fijnstof en temperatuurmeters en het monitoren van locale- en regionale verschillen in luchtkwaliteit. In de afgelopen paar dagen is er ook in en rond Leiden plotseling een hogere concentratie fijnstof gemeten. Tijdens de hittegolf bleek de temperatuur in een groene omgeving 2 tot 4 graden lager dan in een versteend gebied. Je kunt meekijken met de ontwikkelingen op

https://maps.sensor.community/#3/40.00/15.00

Het gaat niet goed, met name in Brabant hoge concentraties fijnstof. 

Walter Schrader

Oogsttijd in het Hof van Matilo – 17

Oogsttijd in het Hof van Matilo – 17

Oogstfeest! Appelperenbessentaart maken.

Hof van Matilo 

We zijn nu 5 maanden bezig mer het aanleggen van  voedselbos Hof van Matilo in wijk Roomburg In Leiden. Ondersteuning krijgen we van de gemeente Leiden, van Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en van het Buurthuis Matilo. Een vaste kern van vrijwilligers komt wekelijks bij elkaar om te werken aan een evenwichtige opbouw van planten die op den duur voedsel verschaffen voor mens en dier. We maakten een vliegende start met planten die door de gemeente Leiden zijn aangeleverd, door een bevriende kweker en door de boswachterij van het Amsterdamse Bos in maart werden geschonken en voor een vriendenprijs werden aangeschaft. De oude fruitbomen gaven een ideale start.

Alle bomen op het perceel werden voorzien van een boomspiegel bestaande uit fruitstruiken en bodembedekkers. Nestkasten, insectenhotels en een takkenhaag moeten ondersteuning geven aan de biodiversiteit van dit kleine paradijs in wijk Roomburg.

Er is een tijd van zaaien en er is een tijd van oogsten en de oude fruitbomen hebben de afgelopen werkbijeenkomst inhoud gegeven aan de biologisch verantwoorde appelflappen die vlot naar binnen en energie gaven voor de zenuwslopende Jeu de Boules match tussen Leiden en Den Haag die overigens in een gelijkspel is geëindigd. Zaterdag van 10 tot 12 is er weer gelegenheid voor buurtbewoners mee te doen met riet- en grassnijden, appels, peren en bessen te verzamelen en de appeltaarten te maken en tijdens Jeu  de Boules met elkaar op te eten.

Tijdens het werk mag er worden gezongen. Liefst liedjes die je mee kunt zingen bijvoorbeeld het Salpeterlied:

https://www.youtube.com/watch?v=4PxV05CDNTk

Walter Schrader

Voedselbos Hof van Matilo – 16

Voedselbos Hof van Matilo – 16

Contacten met volkstuinvereniging Cronesteyn

Hof van Matilo, maand 6 

De berichten over het klimaat veroorzaken in ons land nog niet de mate van bewustzijn die nodig is om tot maatregelen over te gaan om schade echt te beperken. We worden door het nieuws geconfronteerd met cijfers over verlies aan biodiversiteit, warmere drogere zomers, orkanen en overstromingen, aardverschuivingen en smeltende gletsjers en poolkappen. Het is allemaal dramatisch, maar daar merken we weinig van zolang we bij tropisch weer massaal verkoeling kunnen zoeken in zwembaden, rivieren en aan de drukbezochte stranden waar dan ook ter wereld. Dramatisch is het als je in de rij moet staan in Schiphol, of in de file op de Route du Soleil. Troost is dat er ook in Nederland genoeg water en zand is om te ontspannen, te zonnen en te zwemmen maar ook om ons hoofd in te steken. Biologen en ecologen, de specialisten op het gebied van een duurzame veilige leefomgeving hebben op vijf opeenvolgende milieuconferenties de noodklok geluid over  opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel, de verstoring van het ecosysteem en het uitsterven van talloze planten- en diersoorten. De boodschap blijkt vooral in Nederland niet echt door te komen bij het publiek en bij de politiek. Als land bungelen wij in Europees verband onderaan wat betreft reductie van broeikasgassen en gebruik van groene energie.

Recent heb ik als een van de initiatiefnemers van het voedselbos in Park Matilo een goed bezochte lezing gehouden voor de Volkstuinvereniging Cronesteyn. Volkstuinders zijn jaren, soms al levenslang verbonden aan een stuk grond waarop kleinschalig maar vaak intensief een grote diversiteit aan groenten en siergewassen wordt gekweekt. Ervaringen worden uitgewisseld, successen maar ook mislukkingen en zorgen worden met elkaar gedeeld. Een volkstuincomplex is een soort snelkookpan van ideeën en strategieën hoe te reageren op veranderingen in een groene leefomgeving. Op het gebied van aanpassing van zaai- en pootschema’s, droogte, hitte, waterkwaliteit, plagen en gewasbescherming is onder volkstuinders kennis aanwezig op basis van theorie en persoonlijk werkervaring. De goede opkomst en het gewillige gehoor is niet alleen voor de vereniging van belang, maar kan ook buiten het complex veranderingen onderbouwen en in gang zetten. Voor een kennisstad als Leiden kunnen Volkstuinen een rijke bron van gegevens. In het volkstuin complex hangt bijvoorbeeld een sensor die fijnstof, warmte en geluid constant vastlegt. De resultaten van de metingen kun je vergelijken met de registraties van de sensoren die wij in de meer versteende buitenwijken en binnenstad van Leiden hebben opgehangen. Het is dagelijks te volgen via https://sensor.community/nl/ Volkstuinders hebben die meetresultaten niet nodig om te beseffen dat een groenere omgeving koeler en gezonder is. Grote zorgen zijn er over het oprukken van de Rode Rivierkreeft en de invloed die deze plaag heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Periodiek worden er op wetenschappelijke wijze tellingen gedaan op basis waarvan schommelingen in de populatie mogelijk gekoppeld kunnen worden aan oorzaak en gevolg.  Vrijwel het hele complex wordt omgeven door een variatie aan hoge bomen zoals populieren, wilgen, essen, eiken en een tweede laag van hoge struiken zoals meidoorn, krentenboom, sleedoorn, bramen, lijsterbes en andere struiken die door het jaarlijkse verlies van bladeren een humuslaag vormen die als een spons functioneert en bij forse regenval het water vasthoudt zodat er voldoende vocht is in droge tijden. Ideale omgeving voor allerleiplanten en dieren. Interessant zou zijn voor bijvoorbeeld Naturalis in deze omgeving ook metingen te doen naar diversiteit in Flora en Fauna. We kunnen veel leren over een op participatie gestoelde lokale en regionale aanpak van klimaat doelstellingen en biodiversiteit . Belangrijk is het ook om te zien dat volkstuinders van een klein stuk grond soms enorme oogsten halen, dit onder elkaar delen en op die manier vaker lokaal geproduceerde seizoensgebonden producten eten. Door de ogen van een startende Voedselbosbouwers is de Volkstuinvereniging van Park Cronesteyn  een voorbeeld van hoe je plaatselijk, in en rond steden op een positieve en duurzame manier een praktische bijdrage kunt leveren aan een mooiere, duurzamer, klimaatbestendiger leefomgeving. Tenslotte zijn Volkstuinders kwekers. Naar aanleiding van de lezing  kwam het plan naar voren een teeltketen te vormen voor eetbare struiken, zoals aalbessen, zwarte en blauwe bessen. De stekken kunnen worden ter beschikking gesteld worden voor plukhagen, niet alleen voor de volkstuinvereniging, maar ook voor nieuw aan te leggen voedselbossen, plukhagen in de stad en voor particulieren die tegels in de achtertuin of naast de voordeur wegwippen om planten de ruimte te geven.  Extra materiaal zal via een door Zorg en Zekerheid verstrekte subsidie worden aangeschaft.

Zaterdag aanstaande is er weer werk aan de winkel in het Hof van Matilo, tussen 10 en 12 uur, met wat te eten en te drinken. Iedereen die aan dit meerjaren project wil meewerken, of wil kijken en luisteren is weer van harte welkom. 

Walter Schrader

https://sensor.community/nl/

Voedselbos Hof van Matilo – 15

Voedselbos Hof van Matilo – 15

Rare snuitkevers

Hof van Matilo dag 15 

Er zijn heel veel berken aangeplant in wijk Roomburg. Als je allergisch bent en er staat een beetje wind, dan kun je in de maanden juni en juli veel last hebben van niesbuien en tranende ogen. Dat hielp mij niet tijdens mijn speurtocht naar een diertje dat onder Nederlandse amateur- en veldbiologen een ware strijd heeft doen ontbranden. De man die in het Hof van Matilo zijn hond uitliet vroeg waarom ik met tranende ogen de afgevallen berkenbladeren aan het bestuderen was. Zo erg kon het niet zijn.  “Ik zoek de berkenbladrolkever”, was mijn antwoord  naar waarheid. “Ik vermoed dat die de voortplanting van de geelbandlangsprietmot stimuleert”. Dit was eveneens naar waarheid, omdat de geelbandlangsprietmot eitjes legt op onder andere bandnetels, maar leeft van afgevallen bladeren van de berk , die door de bewerking van  het mannetje of het vrouwtje van de berkenbladrolkever bladeren verliest. Door op een speciale manier te knagen vormen zich door verzwakking een soort sigaren die om de eitjes krullen en later de rupsjes bescherming bieden. Dat doen wel meer snuitkevers, zoals de Hazelaarbladrolkever, die makkelijk te verwarren is met de Eikenbladrolkever. Doet het mannetje het, of het vrouwtje, daar gaat nou die ruzie over legde ik de man uit. “Oh”, zei de man, “telen jullie misschien ook hennep?” Hij liep licht hoofdschuddend door en vergat de ontlasting van zijn hond op te ruimen. Hondendrolrolkevers hebben we hier helaas niet.  .

 

Voedselbos Hof van Matilo – 14

Voedselbos Hof van Matilo – 14

Een kleine vos op bezoek in het voedselbos

Hof van Matilo dag 14 

Bomen groeien langzaam, en een voedselbos ontstaat niet in 12 weken, schreef ik vorige keer, maar sommige dingen moeten snel en soms gaat het ook snel.

De terugkeer van verschillende diersoorten, de voor de menselijke overleving gewenste diversiteit in soorten planten en dieren kan een enorme sprong maken als we de juiste dingen doen. De aanleg van heggen met verschillende soorten voor mens en dier eetbare struiken, het weghalen van stoeptegels en het maken van balkontuinen kunnen binnen een paar jaar al een enorme verbetering betekenen. De plantenhaag, zoals die eeuwenlang onderdeel uitmaakte van het Hollandse landschap, is door kapbeleid en mechanisatie van de landbouw vrijwel verdwenen en daarmee ook het huis van duizenden verschillende soorten insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en vogels.

Gelukkig hebben we zelf veel mogelijkheden om de natuur te helpen en terug te brengen in onze eigen leefomgeving. Er is een berekening gemaakt hoeveel ruimte er in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest samen met privé tuinen in principe beschikbaar is voor het maken van een meer natuurlijke leefomgeving. Dat is bijna een zesde deel van onze nationale trots, het natuurpark de Hoge Veluwe, blijkbaar genoeg leefgebied voor een wolf om zich op zijn eigen wijze te handhaven.  Een wolf in bijvoorbeeld een verder ontwikkeld Singelpark zal echter niet kunnen rekenen op ieders enthousiasme, maar met de gebeurtenissen in ons kleine Voedselbos zal iedereen blij zijn.

De bomen dragen veel vruchten, de haag groeit en begint hier en daar te bloeien, het nestkastje in de kersenboom is bewoond door een hyperactief mezenpaar. Hommels, bijen en zweefvliegen bezoeken de paarse dovenetel om zich te voeden. Het Hof van Matilo is een klein paradijs, ook voor een Kleine Vos.  Iedere zaterdag werken vrijwilligers tussen 10 en 12 aan de inrichting van deze stadstuin in wijk Roomburg. Als het een beetje mooi weer is kan je het Kleine Vosje, de wat grotere Atalanta, het Koolwitje en veel verschillende hommels, zweefvliegen en wilde bijen zien rondvliegen en fladderen. Als je wat vaker komt zul je er wellicht patronen in ontdekken en je ontdekkingen delen met anderen. Superspannend, zo’n Kleine Vos in het Voedselbos.  

Voedselbos Hof van Matilo – 13

Voedselbos Hof van Matilo – 13

Hof van Matilo ondersteunt Marathon van Leiden

Hof van Matilo dag 13 

Wij Leidenaren leven op oeroude grond, grond die onze voorouders heeft voorzien van bloemen en planten, om van te eten en om van te genieten. Prehistorische vondsten in dit gebied zijn zeldzaam. In de Sumatrastraat in de Kooi zijn fragmenten aardewerk uit de IJzertijd gevonden. Op één van de scherven zaten vingerindrukken. Toch zijn resten uit de prehistorie minder zeldzaam dan je denkt. Ongeveer 2 % van het DNA van de gemiddelde Leidenaar is afkomstig van Neanderthalers. Dit geldt overigens voor alle Europeanen en Aziaten. De prehistorische mensen waren jagers en verzamelaars van vruchten, wortels en knollen. Ze leefden van en met de natuur en lieten weinig sporen na in onze grond. Van ongeveer 50 voor Christus tot ongeveer 400 jaar na het begin van onze jaartelling zaten hier Romeinen. Ze lieten ons talloze resten na:
– naast een compleet Castellum ook veel planten die we nu inheems noemen (Zevenblad, Bijvoet en Wijnruit  bij voorbeeld) en
– geschreven, soms verrassende, verhandelingen over de bewoners van dit gebied.  De naam Bijvoet is te danken aan het gebruik van Romeinse soldaten die de bladeren in hun sandalen stopten tijdens hun lange marsen om blaren, vermoeidheid en andere voetproblemen te voorkomen. Er zit een stof in het kruid die de huid laat samentrekken, waardoor blaren worden voorkomen en het transpireren van de voeten minder is.

Gezien de mogelijk heilzame preventieve toepassing van deze plant wordt, omdat de wandelmarathon aan de jaarlijkse Leidse evenementen is toegevoegd, de Bijvoet een onderdeel van de Flora van het Hof van Matilo. Het historisch, maar ook het actueel belang van het Hof van Matilo zal worden toegelicht bij de officiële opening die vrijdag 20 mei om 14.45 uur zal geschieden, door wethouder Ashly North.
Belangstellenden voor de voorafgaande rondleiding en de opening zijn van harte welkom.
De rondleiding start 14.00 uur bij het buurthuis Matilo.  Zaanstraat

 De naam Bijvoet.

 

Bijvoet

Zevenblad

 

Wijnruit

 

Voedselbos Hof van Matilo – 12

Voedselbos Hof van Matilo – 12

Stilstaan is geen achteruitgang

Hof van Matilo dag 12 

Bomen groeien langzaam, en een voedselbos ontstaat niet in 12 weken. 
De aanwezigheid van enthousiaste vrijwilligers, die een stukje van het wilde terrein bij Castellum Matilo aan het om toveren zijn  tot een Voedselbos met de naam ‘Hof van Matilo’ heeft invloed op de omgeving. De doortastende medewerking van verscheidene vertegenwoordigers van de Gemeente, met name van het Groenbeheer, is niet aan de aandacht van de buurt ontsnapt en wij krijgen veel enthousiaste reacties. Jongeren die nu bijna dagelijks op de plek chillen helpen actief mee met de boel schoon te houden en het regelmatig legen van de prullenbakken heeft een positief effect op het gedrag.

Verdere verbetering op hygiënisch gebied zou de plaatsing van een speciale bak zijn voor uitwerpselen van honden. Ook op dit gebied zien we al gedragsverandering en verbetering die ondersteund kan worden door de opruimplicht wat te faciliteren.

Terugkijkend in de geschiedenis van dit stukje Leiden zien we dat dezelfde jongeren waarvan te snel wordt geroepen dat ze een probleem vormen naar eigen zeggen al bijna 10 jaar geleden actie hebben gevoerd voor de beveiliging van het voetbalveld. Er is over deze actie een film gemaakt.  Het is goed even hierbij stil te staan en te beseffen wat het betekent als jouw serieuze pleidooi alsnog wordt beloond!

Wij willen hier dolgraag aan meewerken.

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?