• Leiden in cijfers:
    Onder Staat van de buurt kun je Meerburg of Roomburg selecteren, dan krijg je een rapport met kerngegevens van die wijk op diverse thema’s. Je kunt ook een thema aanklikken, dan een subthema kiezen en vervolgens in een nieuw menu het niveau buurt aanklikken.
  • Atlas Leefomgeving:
    Informatie op kaart over allerlei leefomgevingsthema’s. Ook diverse leuke functionaliteiten, zoals afstanden meten op de kaart (menu locatie, sleutelicoontje).