Dossiers: ontwikkelingen in en om de wijken

Voedselbos Hof van Matilo

de acties en achtergronden

Wijkenvisie

de acties en achtergronden

Buurtcamping Park Matilo

de acties en achtergronden

Regelluwe zone IJsselkade

Meer levendigheid op proef

Park Matilo

Verbinding tussen de wijken

Eerste Hulp Energie

Energievraagstukken in huis

Verkeersveiligheid

Diverse plekken aangepakt

De Bult

Voorgenomen aanpassing beheer

Diversiteit & Ontmoeten

Een speerpunt in de wijkenvisie

Duurzaamheid

Een speerpunt in de wijkenvisie

Roomburgerpark Sportvelden

Uitbreiding gewenst, maar hoe?

De hieronder staande dossiers zijn afgesloten en opgenomen in het archief

Horecapunt in Matilo

Een speerpunt in de wijkenvisie

Tankstation

Mogelijk op komst naast Swift

Rhijnvreugd

Herontwikkeling hoek W. van der Madeweg-Hoge Rijndijk

Jeu de boulesbaan

Gewenst naast het buurthuis

 

xxx

xxx

xxx

xxx