Dossiers: ontwikkelingen in en om de wijken

Horecapunt in Matilo

Een speerpunt in de wijkenvisie

Regelluwe zone IJsselkade

Meer levendigheid op proef

Jeu de Boulesbaan

Gewenst naast het buurthuis

Diversiteit & Ontmoeten

Een speerpunt in de wijkenvisie

Park Matilo

Verbinding tussen de wijken

Wijkenvisie

de acties en achtergronden

Klik op een dossier

Mis je een dossier?

Verkeersveiligheid

Diverse plekken aangepakt

Duurzaamheid

Een speerpunt in de wijkenvisie

Rhijnvreugd

Herontwikkeling hoek W. van der Madeweg-Hoge Rijndijk

Tankstation

Mogelijk op komst naast Swift

De Bult

Voorgenomen aanpassing beheer

Roomburgerpark Sportvelden

Uitbreiding gewenst, maar hoe?