Dossier Horecapunt

Uit het proces van de Wijkenvisie kwam naar voren dat de wijkbewoners een ontmoetingsplek misten, een plek om koffie of thee te drinken samen. Libertas heeft een plan ontwikkeld om dit te realiseren in Huis van de Buurt Matilo. Daarvoor is inmiddels plek gemaakt door de verhuizing van peuterspeelzaal De Knuffel naar Brede School De Arcade. Momenteel wordt de verbouwing van het buurthuis voorbereid. Er is ook contact met iemand die de horecavoorziening wel wil exploiteren. Het zal alleen een voorziening zijn voor overdag. Zodra er meer nieuws is te melden, vindt u dat hier.

Opening van ‘De Romein’

Opening De Romein

Op zaterdag 11 september is de horecavoorziening in Huis van de Buurt Matilo feestelijk van een naam voorzien, ‘De Romein’ en geopend door wethouder Marleen Damen.

Er werden allerlei festiviteiten georganiseerd: een drumband schudde de buurt wakker, bij de opening is een aantal kunstwerken onthuld, er werd jeu de boules gespeeld, voor jong en oud bubbelvoetbal, een springkussen voor de kleintjes, jazz in het latijn, het techno lab met stoepplantjes enĀ  en een lezing over de geschiedenis van de wijk en het buurthuis en een verslag van de toekenning van de werelderfgoed-status van het park.

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?