Dossier Horecapunt

Uit het proces van de Wijkenvisie kwam naar voren dat de wijkbewoners een ontmoetingsplek misten, een plek om koffie of thee te drinken samen. Libertas heeft een plan ontwikkeld om dit te realiseren in Huis van de Buurt Matilo. Daarvoor is inmiddels plek gemaakt door de verhuizing van peuterspeelzaal De Knuffel naar Brede School De Arcade. Momenteel wordt de verbouwing van het buurthuis voorbereid. Er is ook contact met iemand die de horecavoorziening wel wil exploiteren. Het zal alleen een voorziening zijn voor overdag. Zodra er meer nieuws is te melden, vindt u dat hier.

Burendag was gezellig.

Een kleine impressie van het ontbijt in het kader van de Burendag. Er zijn geen foto’s beschikbaar van de schoonmaakactie die hierna heeft plaatsgevonden.

Gezellig horecapunt voor bewoners Meerburg en Roomburg

Eén van de wensen in de wijkenvisie RoMe (pdf, 11,72 mb) is een horecapunt in de wijk. Een centrale plek waar wijkbewoners gezellig samen kunnen koffiedrinken of lunchen. Een groep enthousiaste wijkbewoners is hiermee aan de slag gegaan en heeft een locatie gevonden.

De voormalige peuterspeelzaal in het Huis van de Buurt Matilo, centraal gelegen tussen Meerburg en Roomburg. Het ontwerp voor de keuken (pdf, 581 kb) is nu klaar.

Maar voordat we starten met de verbouwing zijn we benieuwd naar uw suggesties voor de verdere inrichting van het horecapunt. Ook kunnen we bij de inrichting zowel binnen als buiten nog vele handen gebruiken. Mocht u belangstelling hebben om actief te zijn in het horecapunt horen we dat graag via: wijkregie@leiden.nl of bel: 14 071 (Leiden, keuze 3 – ma t/m vr 8.30 – 17.00).

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?