Dossier Horecapunt

Uit het proces van de Wijkenvisie kwam naar voren dat de wijkbewoners een ontmoetingsplek misten, een plek om koffie of thee te drinken samen. Libertas heeft een plan ontwikkeld om dit te realiseren in Huis van de Buurt Matilo. Daarvoor is inmiddels plek gemaakt door de verhuizing van peuterspeelzaal De Knuffel naar Brede School De Arcade. Momenteel wordt de verbouwing van het buurthuis voorbereid. Er is ook contact met iemand die de horecavoorziening wel wil exploiteren. Het zal alleen een voorziening zijn voor overdag. Zodra er meer nieuws is te melden, vindt u dat hier.