Nieuws

Herinrichting Kanaalweg Julius Caesarbrug

De gemeente Leiden werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de Kanaalweg bij de fietsoversteek bij de Julius Caesarbrug In de bijgevoegde brief wordt u geïnformeerd over de planning en de werkzaamheden.  Als u op de brief klikt, dan krijgt u de pagina...

Lees meer

Romeinse zomervakantie in het Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden staat deze zomervakantie (t/m 30 augustus) in het teken van de Romeinen. Kinderen kunnen komen speuren langs de grens van het Romeinse rijk in de familietentoon-stelling ‘Romeinen langs de Rijn’. Daar steken ze de handen uit de...

Lees meer

Petitie Toekomst Huis van de Buurt

Beste buurtbewoners, We hebben tot nu toe 277 ondertekenaars. Begin juli spreken vertegenwoordigers van de wijkverenigingen met wethouder Damen. Zorg er voor dat we minstens 300 handtekeningen hebben!!!...

Lees meer

Europese stad van de Wetenschap 2022

Studenten van de Hogeschool Leiden hebben gevraagd een oproep op de website te plaatsen: "Voor een schoolproject waar wij mee bezig zijn is het van belang om publiciteit te genereren voor de European City of Science 2022. Leiden heeft namelijk deze eervolle titel...

Lees meer

Incluzio start per 1 juli

Beste buurtbewoners, De programmamanager van Incluzio Leiden heeft verzocht om een bericht over de start van Incluzio op de website op te nemen. Omdat de wijkverenigingen van mening zijn dat de 'vrijheid van meningsuiting' een groot goed is, is besloten aan dit...

Lees meer

Petitie Toekomst Huis van de Buurt

Beste buurtbewoners,  De besturen van de wijkverenigingen Roomburg en Meerburg  hebben een petitie opgesteld, waarin de zorgen over het Huis van de Buurt Matilo kenbaar gemaakt worden aan de gemeente Leiden. Wanneer u de zorgen deelt, dan verzoeken wij u deze petitie...

Lees meer

Inrichtingsvoorstel Roomburger park

Beste buurtbewoners, Het kan u nauwelijks ontgaan zijn: de gemeente heeft een nieuw inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark bedacht. U kunt hier tot 21 juni op reageren en we raden u sterk aan dat te doen. Het is nu of nooit voor het park! Via deze link vindt u...

Lees meer

Nieuws uit de wijk

Met ingang van 1 juli wordt het beheer van "Ons Huis van de buurt Matilo" overgenomen door "Incluzio".   Inmiddels is bekend geworden dat de drie medewerkers van Libertas geen functie hebben gekregen binnen de organisatie Incluzio. Het is nog niet bekend hoe de...

Lees meer

Zelf een nieuwtje?

Een leuk artikel of een ervaring in onze mooie wijken?