Dossier Jeu de Boulesbaan

Vanuit de wijkenvisie is naar voren gekomen dat er in de wijk behoefte is aan een jeu de boulesbaan. Deze komt in het voorjaar van 2019 vlakbij buurthuis Matilo. Dit dossier handelt over de vraagstukken die daar bij komen kijken.

 

Jeu de Boulesbaan, januari 2021

IDe oproep voor spelers heeft resultaat gehad, inmiddels is er een groepje, dat op woensdagmiddag bij elkaar kwam om te spelen. De lockdown heeft daar een voorlopig eind aan gemaakt.

De baan is in mei 2019 officieel geopend door wethouder Martine Leewis en wordt behalve door de club “Romeboulers” ook regelmatig door andere buurtbewoners gebruikt. Op dit moment is het er stil, de clubleden hebben nog slechts contact via de app en hopen op betere tijden.

 

Jeu de Boulesbaan, vervolg

In mei 2019 is op een druilerige dag de jeu de boules-baan officieel geopend door wethouder Martine Leewis. Onder begeleiding van de initiatiefnemers probeert de wethouder de baan uit. Ze vond het niet gemakkelijk.

 

Realisatie Jeu de Boulesbaan

De stuurgroep Wijkenvisie heeft op 15 januari besloten de aangevraagde offerte voor de realisatie van de jeu de boules-baan door te laten gaan. Naar verwachting wordt de baan aangelegd in maart-april. De locatie is in het gras naast de bussluis, waar tijdens het wijkenfestival van september ook de tijdelijke baan lag. De gemeente spant zich in om er ook een bankje, dat elders vrij komt, bij te plaatsen. Nu maar hopen op mooi weer vanaf mei!

 

Oproep Jeu de Boulers

In onze wijkenvisie is de aanleg van een Jeu de boules baan opgenomen. De bedoeling is dat die vlakbij de nog te verwezenlijken horecagelegenheid in buurthuis Matilo komt. De terrasbezoekers kunnen dan van het kijken naar de spelers genieten en de spelers kunnen na hun inspanningen op het terras van een verfrissing genieten.

Jeu de Boules is een erg leuke sportieve bezigheid voor de niet meer piepjongen. Gezond in de buitenlucht, je komt in contact met buurtgenoten en bent in beweging.

Om de nieuwe baan in gebruik te gaan nemen willen we daarom een club oprichten. Wilt u fit blijven en genieten van een activiteit met buurtgenoten, geef u dan op. Dat kan per mail bij bestuur@wijkroomburg.nl of per telefoon 071-5120981. Voorlopig noemen we de club de “Romeboulers”.  Na de oprichting kunnen we in overleg voor een andere naam kiezen.

Reini Hulsker

 

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?