Locatieonder zoek-Octavialaan

apr 8, 2020

In december 2019 zijn omwonenden aan de Verdam-straat in Leiden geïnformeerd over het voornemen om 16 tijdelijke woonunits van de Sumatrastraat te ver-plaatsen naar het veld dat ligt op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat.

 Alternatieve locaties

Tijdens de informatieavond is door de burgemeester aangegeven dat hij open stond voor het aandragen van alternatieve, geschiktere locaties. Vervolgens heeft een groep omwonenden van het veld aan de Verdamstraat 21 locaties aangedragen als alternatief voor de Verdamstraat. Alle 21 locaties zijn door de gemeente onderzocht op eventuele geschiktheid voor plaatsing van de units.

 Octavialaan onderzocht, Verdamstraat meest geschikt

Van deze 21 locaties was er één locatie geschikt, namelijk de Octavialaan. Deze locatie ligt in uw wijk (zie de foto aan de achterzijde van deze brief). De andere locaties zijn afgevallen. Het college heeft vervolgens beide locaties beoordeeld en de Verdamstraat als meest geschikt bevonden. Wij willen u hierbij informeren over het feit dat de Octavialaan genoemd werd als locatie, zodat u dit niet uit de krant hoeft te lezen.

Klik hier of op de brief rechts.