Incluzio start per 1 juli

jun 28, 2020

Beste buurtbewoners,

De programmamanager van Incluzio Leiden heeft verzocht om een bericht over de start van Incluzio op de website op te nemen. Omdat de wijkverenigingen van mening zijn dat de ‘vrijheid van meningsuiting’ een groot goed is, is besloten aan dit verzoek gehoor te geven.

De wijkverenigingen zijn in het geheel niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit stuk.

 

Klik hier voor het volledige artikel