Nieuws uit de wijk

jun 5, 2020

Met ingang van 1 juli wordt het beheer van “Ons Huis van de buurt Matilo”¬†overgenomen door “Incluzio”.

 

Inmiddels is bekend geworden dat de drie medewerkers van Libertas geen functie hebben gekregen binnen de organisatie Incluzio.

Het is nog niet bekend hoe de dagelijkse gang van zaken zal worden geregeld.