Verkeersoverlast Hoge Rijndijk

sep 17, 2020

Sinds de aanpassing, in juli 2019, van de verkeerssituatie bij het kruispunt Hoge Rijndijk – Meerburgerkade – Kettingstraat lijkt het alsof er veel meer stilstaand verkeer op de Hoge Rijndijk is, met name tussen Wilhelminabrug en de Willem van der Madeweg.

Een bewoner van de Hoge Rijndijk heeft geïnitieerd dat de wijkvereniging een brief aan Burgemeester en wethouders heeft gestuurd met het verzoek om een onderzoek naar de verkeerssituatie en de geconstateerde overlast. 

 

Opmerking van de redactie van de website:
In de oude situatie, zie de foto rechtsonder van Google maps uit 2018, was de linksaf strook bedoeld voor verkeer naar ofwel de Meerburgerkade ofwel naar de Kanaalweg. Veel automobilisten negeerden de verkeersregels en stonden voorgesorteerd in het ‘links af vak’ en voegden dan ter hoogte van de Wilhelminabrug weer in het rechtdoor vak in.

Dit staat overigens los van het feit dat het heel erg druk is op de Hoge Rijndijk en dat de stilstaande auto’s veel overlast qua stank en geluid geven.