Speelplaats Liviuslaan

sep 29, 2020

Speelplaatsje Liviuslaan/melding gemeente

 In de wijkschouw is uitgebreid stilgestaan bij het Speelplaatsje aan de Liviuslaan vanwege de gevaarlijke situatie door het ontbreken van een omheining (zie het artikel in ROME-krant 23/nieuwe wijkbeheerder). Inmiddels heeft onze wijkbeheerder laten weten dat aan ons dringend verzoek gehoor wordt gegeven. Dit najaar zal een groene omheining worden aangebracht/geplant als afscheiding tussen de speelplaats en de openbare ruimte.

 Tweede punt is de verwijdering van de waterspeelpomp door de gemeente omdat reparatie van de pomp te duur is.  De pomp komt niet terug.

 Mist u de pomp en wilt u graag dat er een ander speeltoestel in plaats van de pomp wordt neergezet meldt dit dan bij de gemeente: telefonisch via 14071 keuze 3 of vul het contactformulier in op de website www.Leiden.nl/contact als volgt:

 Van het speelplaatsje Liviuslaan Roomburg is op 24 juni 2020 de waterspeelpomp verwijderd. Deze wordt zeer gemist. De kinderen in de buurt zouden heel graag een ander speeltoestel hiervoor terugzien. Is dit mogelijk?  

 U ontvangt automatisch een bevestiging in de mail van de gemeente Leiden met een uniek Zaaknummer. Zo weet u zeker dat uw bericht goed is binnengekomen.

 Eind september wordt door de Stedelijk beheerder bekeken hoeveel meldingen zijn binnengekomen van bewoners. Afhankelijk daarvan wordt eventueel een ander speeltoestel geplaatst.