Jaarvergadering Wijkvereniging Roomburg

dec 13, 2020

Nood breekt wet

De corona crisis plaatst het bestuur van de Wijkvereniging Roomburg voor een lastig probleem. Door de lockdown in maart en de vervolgmaatregelen die tot op de dag van vandaag en de komende weken gelden is het niet mogelijk geweest een jaarvergadering met de leden te houden. Na ruggespraak met de gemeente, stellen wij het volgende voor.

De jaarvergadering wordt vervangen door een schriftelijke stemming alleen bedoeld voor (betalende) leden. U kunt dit invullen via een link op deze website.

Er staan twee punten op onze lijst:

  • De bestuursleden Reini Hulsker (penningmeester) en Liesbeth Dijkdrent (secretaris) zijn aftredend en in feite aan het eind van hun zittingsperiode. Omdat het heel moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden, verzoekt het huidige bestuur de leden een uitspraak te doen over de volgende vraag:

1.  Mogen de twee voornoemde bestuursleden nog één keer herbenoemd worden voor de duur van 2 jaar, dus tot de jaarvergadering van 2023 (maart of april).

  • Tijdens de jaarvergadering wordt de ‘Jaarrekening’ gepresenteerd. Dit jaar is dat niet mogelijk. Ook de toelichting op de jaarrekening ontbreekt op dit moment. U wordt gevraagd de jaarrekening te bestuderen en indien u met de jaarrekening akkoord bent dit ook te melden:
  • 2.  Kunt u de van de jaarrekening 2019 goedkeuren? Klik op het plaatje van de jaarrekening hiernaast.

 

Fijn als u deze moeite wilt nemen. En volgend jaar treffen we elkaar hopelijk weer tijdens een fysieke bijeenkomst waarin we met u nieuwe ideeën en activiteiten kunnen delen voor onze woonomgeving.

Vragen m.b.t. de Jaarvergadering