Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht (3)

jun 16, 2021

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Digitale meedenksessie ontwerpvarianten

Graag nodigt de gemeente Leiden uit voor een digitale meedenksessie waarin de ontwerpvarianten aan u voorgelegd worden. Dit wordt per tracédeel gedaan.  

Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u doorgeven via het e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.

 

 

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting

Op 1 maart dit jaar bent u geïnformeerd over de start van het project Herinrichting Hoge Rijndijk en de mogelijkheid om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven. Hierbij geven wij u een terugkoppeling over de eerste periode van het participatietraject en nodigen wij u uit voor een digitale meedenksessie.

Participatie tot nu toe: grote opbrengst

We hebben veel reacties mogen ontvangen via het online meedenkplatform doemee.leiden.nl  en
via de telefonische contactmomenten. Graag wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme,
De reacties zijn opgenomen en beantwoord in een Reactienota. Deze vindt u terug op doemee.leiden.nl onder fase twee en drie. Het projectteam heeft waar mogelijk, suggesties en ideeën verwerkt in een aantal ontwerpvarianten voor de heringerichte Hoge Rijndijk. Dit wordt gepresenteerd via dwarsprofielen. Dwarsprofielen zijn zijaanzichten van de straat.

Volgende stap: digitale meedenksessie ontwerpvarianten
Graag nodigen we u uit voor een digitale meedenksessie waarin we de ontwerpvarianten aan u
voorleggen. Dit wordt per tracédeel gedaan. Uiteraard kunt u beide sessies bijwonen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op deze eerste ontwerpvarianten.
Op de volgende pagina leest u hoe u zich kunt aanmelden. De bijeenkomsten zijn op:
Tracédeel 1 (van Utrechtsebrug tot Wilhelminabrug)
Datum:     maandag 14 juni 2021
Tijd:           inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:    digitaal
Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)
Datum:    dinsdag 22 juni 2021
Tijd:          inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
Locatie:   digitaal

Terugkoppeling digitale meedenksessie
De reacties op de dwarsprofielen worden meegenomen in het verder vormgeven van het
concept schetsontwerp. Een terugkoppeling van de bijeenkomst, in de vorm van een
samenvattend verslag en presentatie, vindt u aan het einde van deze fase op doemee.leiden.nl.

Reageren
Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u vóór 9 juni 2021 doorgeven via het
e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt.
Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het
programma.
Vragen?
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 –
keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Jurriaan van Hellemond
Projectmanager Gemeente Leiden