Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg

jun 9, 2021

Parkeerbeleid doorgevoerd in Meerburg en niet in Roomburg of Waardeiland.

De wijkvereniging Meerburg heeft meerdere malen geageerd bij de Gemeente Leiden dat het heel erg vreemd is dat betaald parkeren wel in Meerburg maar niet in Roomburg of Waardeiland wordt doorgevoerd. In het Gemeenteblad van de gemeente Leiden van 4 juni 2021 wordt aangekondigd dat het betaald parkeren, ondanks de protesten vanuit de wijkvereniging Meerburg per 3 juni 2021 in gaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het gemeenteblad

 

 

 

Bezwaar maken is mogelijk:
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit (dus vóór 16 juli 2021), een bezwaarschrift indienen. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk,
ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening en de redenen waarom u het niet eens bent met
het besluit te bevatten.
Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector
bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan
om het besluit te schorsen.