Verkeerslichtinstallatie Hoge Rijndijk – Matiloweg

nov 10, 2021

De wijkverenigingen hebben de gemeente vragen gesteld omtrent de voortgang van het onderzoek naar de verkeersdrukte op de Hoge Rijndijk. Hieronder staat het antwoord dat van de gemeente ontvangen is:

Beste wijkvereniging,

Enige tijd geleden hebben wij contact gehad over de filevorming op de Hoge Rijndijk. Na het uitgevoerde onderzoek hebben we een maand geleden de nieuwe software ingeladen in de verkeersregelinstallatie nabij de Meerburgerkade. Ondanks dat het drukker wordt op de weg valt ons bij het monitoren op dat de doorstroming is verbeterd op de Hoge Rijndijk. Ik hoop dat u en uw buurtgenoten ditzelfde ervaren.

Waar ik u ditmaal over wil berichten is het volgende:

Over ongeveer twee maanden vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg.

Op vrijdag 10 december start de aannemer BAM met het vervangen van de complete verkeersregelinstallatie op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg. Deze werkzaamheden zullen tien dagen in beslag nemen. Op maandag 20 december wordt de nieuwe verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld.  

 Om de werkzaamheden veilig uit te voeren en de verkeersafwikkeling zo goed als mogelijk te laten verlopen zal de Matiloweg in twee richtingen worden afgesloten. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer van en naar de Hoge Rijndijk gebruik moet maken van de Meerburgerkade om de wijk Meerburg in- en uit te komen. Voor de bereikbaarheid voor de fietsers verandert er niets.

Om Meerburg voldoende bereikbaar te houden zijn we voornemens de zakpaal in de Wierickestraat gedurende de werkzaamheden naar beneden te houden. Hierdoor blijft de wijk Meerburg voldoende toegankelijk voor het bestemmingsverkeer. Mijn verwachting is dat het tijdelijk openstellen van de Wierickestraat weinig sluipverkeer oplevert en uitsluitend bestemmingsverkeer betreft. Het doorgaande verkeer op de Hoge Rijndijk ondervindt namelijk nauwelijks hinder van de werkzaamheden.

Mocht u naar aanleiding van deze aankondiging behoefte hebben aan contact hoor ik dat uiteraard graag.

 

Met vriendelijke groet,
De gemeente Leiden