Hoge Rijndijk, verkeerskundig onderzoek

sep 10, 2021

De wijkverenigingen ontvingen onderstaand bericht van de gemeente Leiden:

Beste wijkverenigingen,

 Het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project herinrichting Hoge Rijndijk is te downloaden op de website van Doemee onder fase 4. Zie (39) Project • Hoge Rijndijk tracédeel 1 (leiden.nl)

Na de participatiebijeenkomsten van fase 3 is besloten om een extra variant met betrekking tot het kruispunt Meerburgerkade-Hoge Rijndijk-Kettingstraat te simuleren en te beoordelen op de verkeersafwikkeling. Dit is de variant 310_6 uit het onderzoek (afsluiting linksaffer Meerburgerkade en dubbel rechtdoor naar Wilhelminabrug). De resultaten van dit vervolgonderzoek worden medio oktober verwacht.

Deze informatie kunt u eventueel ook op de website van de buurtvereniging plaatsen.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, bel/mail gerust.

 

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leiden

Voor vragen: algemeen telefoonnummer 14 071 van de gemeente Leiden
Mail: hogerijndijk@leiden.nl 
www.leiden.nl/gemeente