Feest op 2 oktober in Park Matilo

sep 29, 2021

Op 2 oktober vindt in Park Matilo het Leidens Ontzet Festival voor jongeren (15-28) plaats. De gemeente heeft Puur Festival/Eventmaat ingehuurd om de organisatie op zich te nemen. Vanwege de op- en afbouw is het Park vanaf 28 september t/m 5 oktober afgesloten. De organisatie heeft deze informatie huis-aan-huis verspreid en op 13 september jl.  en een online informatieavond georganiseerd voor buurtbewoners. 

Toch zijn er nog zorgen en leven er nog vragen. Met name over de maatregelen die zijn genomen om de te verwachten overlast voor de wijken, zowel qua geluid, milieu maar ook rondom het terrein en na het evenement te beperken. Er komen 7.500 bezoekers op het festival af, die ook weer vertrekken. Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien voor de wijken?

Wij hebben Bas van Dijck van de Evenementenorganisatie uitgenodigd om hierover meer duidelijkheid te scheppen en willen deze extra informatie met u delen:

  • Er wordt een groot aantal beveiligers en verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden. De organisatie wil geen enkel risico nemen, ”heel Leiden kijkt naar ons”.

  • De bezoekers zijn opgeroepen om met de fiets naar het Park te komen. Op het grote parkeerterrein aan de Willem van der Madeweg worden de fietsen gestald. Hier zijn verkeersregelaars aanwezig. De bezoekers kunnen het feestterrein uitsluitend betreden via de ingang aan de Besjeslaan. De andere in- en uitgangen zijn voor hen afgesloten. Dit om te voorkomen dat zij via de wijken naar het park gaan. Bij de ingang wordt de QR-code, het toegangsbewijs en de legitimatie gecontroleerd (leeftijdscheck). Hierna volgt nog controle op drugs, glaswerk ed.

  • Tijdens het festival zullen regelmatig geluidstechnici van de organisatie door de wijk lopen om te controleren of het toegestane aantal decibels niet wordt overschreden. De geluidsinstallatie is zodanig opgesteld, dat het geluid zo veel mogelijk binnen de festival ruimte blijft. Op de wachttorens wordt meetapparatuur geïnstalleerd.

  • De eindtijd is 01.00 uur. De vertrekkende bezoekers worden door beveiligers weer naar de Willem v.d. Madeweg begeleid. Hier zijn opnieuw verkeersregelaars aanwezig.

Via onderstaande link kunt u de maatregelen nalezen.  

https://leidensontzetfestival.nl/buurtbewoners/

De wijkverenigingen wensen u een fijne 3-oktober viering!