Hoge Rijndijk, voorleggen schetsontwerp

okt 6, 2021

De wijkverenigingen ontvingen onderstaand bericht van de gemeente Leiden,
samen met deze brief:

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen periode zijn fase 3 (varianten voorleggen) en fase 4 (uitwerken concept schetsontwerp) doorlopen van het participatietraject van het project Hoge Rijndijk. In fase 3 hebben we vele reacties mogen ontvangen vanuit de buurt tijdens de meedenksessies. Deze reacties zijn opgenomen in de verslagen en vindt u terug op het online meedenkplatform doemee.leiden.nl bij fase 3.  In fase 4 zijn inhoudelijke aanpassingen aan het concept schetsontwerp (3 varianten) uitgewerkt door het projectteam. Waar mogelijk zijn de opmerkingen uit de eerdere fases hierin verwerkt.

Fase 5 (voorleggen concept schetsontwerpen) gaat nu van start. We organiseren op 13 oktober een fysieke (mits mogelijk) informatiebijeenkomst voor bewoners en belangenorganisaties. Tijdens deze informatiebijeenkomst leggen we de 3 concept schetsontwerpen voor, is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen en een reactie te geven op deze ontwerpen. U als belangenorganisatie en/of vertegenwoordiger van de wijk nodigen we hier uiteraard ook voor uit. Bijgevoegd vindt u de bewonersbrief die verstuurd wordt naar de bewoners met alle informatie (locatie, tijd, aanmelden). U kunt deze op de website van uw vereniging of organisatie plaatsen.

Mocht u na deze informatiebijeenkomst toch behoefte hebben aan een 1 op 1 gesprek horen wij dat graag. Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan hogerijndijk@leiden.nl.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn n.a.v. deze mail vernemen we het graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leiden

Voor vragen: algemeen telefoonnummer 14 071 van de gemeente Leiden
Mail: hogerijndijk@leiden.nl 
www.leiden.nl/gemeente