Berichtgeving onterecht

jan 14, 2022

Berichtgeving over de veroorzakers van overlast en vernielingen tijdens Oud & Nieuw is onterecht.

Dit jaar was het geknal van het vuurwerk harder dan andere jaren en de aangerichte schade, zo bleek achteraf, was ook ernstiger dan voorheen. Dat gold niet alleen voor onze wijken Roomburg en Meerburg, maar voor heel Leiden en omgeving. Waarschijnlijk heeft de quarantaine van de afgelopen maanden de vuurwerkbranders aangezet om extra los te gaan. De besturen van de wijkverenigingen betreuren het zeer dat veel bewoners schrik is aangejaagd, maar nog meer dat er schade is aangericht aan speeltoestellen en straatmeubilair.
Een emotionele reactie van een buurtbewoner is per ongeluk op de facebookpagina van de wijkverenigingen terecht gekomen. Hierin stond dat het waarschijnlijk ging om jongeren uit het woonwagenpark die de herrie en schade zouden hebben veroorzaakt. Daar is absoluut geen bewijs voor! Ook de wijkagent en zijn collega hebben daar geen enkel signaal van gezien.

Wij, de besturen van de wijkverenigingen Meerburg en Roomburg nemen uitdrukkelijk afstand van dit bericht en hopen dat hiermee de aantijgingen in de richting van de bewoners van het woonwagenkamp verdwijnen.

Wij hebben inmiddels het initiatief genomen om met gemeente, politie, handhaving en de jongerenmakelaars van SOL in gesprek te gaan, met als doel dit soort vernielingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot slot: wij, de wijkverenigingen, zijn er voor alle bewoners van Roomburg en Meerburg, en houden ons verre van oordelen en partij kiezen. Wij streven naar een fijn woonklimaat, waarin bewoners naar elkaar omkijken en in gesprek blijven met elkaar.
Wilt u reageren, plaats dan een bericht op onze website www.roommeerburg.nl . Uw bericht wordt altijd beantwoord!

de besturen van de wijkverenigingen Meerburg en Roomburg.