Najaar 2017 heeft de wijkvereniging Roomburg gereageerd op de voorgenomen wijziging van het gemeentelijk afvalbeleid. Na een peiling onder bewoners hebben we aangegeven dat het idee om alle grondgebonden woningen een papier-kliko te geven, ongewenst is omdat de huidige situatie prima werkt en veel woningen geen plek hebben voor een extra bak. In reactie heeft de gemeente aangegeven dat nog wordt bezien hoe om te gaan met wijken waar bakken moeilijk passen, en dat de bakken sowieso vrijwillig zijn. Gedacht wordt om de bakken 12 weken op proef te verstrekken en daarna desgewenst weer op te halen. Zie link. Ook heeft het wijkbestuur aangegeven twijfels te hebben bij het stoppen met het via wijkcontainers inzamelen van plastic. Dit is echter per 1-1-2019 toch doorgevoerd.

Ook organiseert de commissie Duurzaamheid af en toe een opruimactie, waarbij wijkbewoners samen zwerfafval verzamelen, ondersteund met materiaal van de gemeente. Daarnaast is met de gemeente besproken waar het beste openbare afvalbakken kunnen komen/blijven staan, ook voor hondenpoep.