Bij de bouw van de wijk Roomburg is onrust geweest over de mogelijke risico’s van bodemverontreiniging door de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats De Bult.
Sinds 2002 wordt de verontreiniging van de voormalige stortplaats door een grondwateronttrekking beheerst, waardoor verontreiniging zich niet naar de omgeving kan verspreiden. De werking hiervan wordt gecontroleerd door metingen. De beheersmaatregelen en metingen samen worden nazorg genoemd.
In 2003 schrijft de gemeente aan de inwoners van Roomburg: De maatregel geldt voor altijd en om de 15 jaar wordt het systeem vervangen.

Lees verder in de twee bijgevoegde stukken;