In voormalige vuilstort De Bult wordt sinds 2003 als beheersmaatregel water weggepompt, om te zorgen dat eventuele verontreiniging niet in de omgeving terecht komt. Uit metingen blijkt dit water echter vrijwel niet verontreinigd. Ook uit de monitoring van de omgeving blijkt dat er geen verontreinigingen de wijk in komen. Vanwege de grote zorgen heeft de gemeente indertijd echter toegezegd dat de beheersmaatregel eeuwig zou duren. Dit mede vanwege procedures bij de Raad van State. Nu er niets gevonden wordt, wil de gemeente stoppen met pompen om geld te besparen, ook omdat dit binnenkort door het Rijk niet meer wordt vergoedt. Vele wijkbewoners maakten op de informatieavond op 1 november 2018 hier bezwaar tegen.

In een gesprek met de wethouder hebben vertegenwoordigers van de wijk op 6 december hun overwegingen toegelicht. Hoewel de gemeente nog geen besluit heeft genomen, is het wel zo in het nieuws gekomen en is er sprake van wantrouwen bij de bewoners. Wethouder Leeuwis heeft aangegeven dat zij er op uit is om alle zorgen over volksgezondheid en waardevermindering van woningen weg te nemen, maar vroeg wel begrip voor de jaarlijkse kosten van 90.000 euro.

Er zal een juridische analyse worden uitgevoerd op de erfpacht-/koopcontracten, omdat daarin nu bepalingen staan die bewoners verantwoordelijk maken voor verontreinigingen of voor het aantonen dat zij die niet zelf hebben veroorzaakt.

Er zal ook een second opinion onderzoek worden uitgevoerd op de evaluatie van de beheersmaatregelen. Vervolgens zal een nieuw nazorgplan worden opgesteld.

Ook zal de gemeente de juridische status van de toezegging uit 2003 laten analyseren.

De bewonersvertegenwoordigers worden bij deze onderzoeken betrokken.

Meer informatie staat in het dossier dat een actieve bewoner uit de Professorenwijk heeft gemaakt, op http://onskanaal.net/onskanaal.net/category/bult/ 

Op facebook is een Belangengroep De Bult actief.