Er komt een nieuw onderzoek naar de voormalige vuilstort De Bult. Dat moet definitief uitwijzen of het continu controleren en wegpompen van grondwater nog nodig is. Het stadsbestuur vermoedt van niet, zo staat in antwoorden op vragen van de raadsleden Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Josine Heijnen (CDA) en Ries van Walraven (SP).

 

De Bult wordt nog één keer aan een grondwatertest onderworpen – Leidsch Dagblad

Klik op de groene tekst hierboven voor het artikel uit het Leids Dagblad.