Een kleine impressie van het ontbijt in het kader van de Burendag. Er zijn geen foto’s beschikbaar van de schoonmaakactie die hierna heeft plaatsgevonden.