Bijeenkomst over de bussluis

dec 18, 2018

Bijeenkomst over de bussluis (13 december 2018)

De bijeenkomst wordt bijgewoond door bewoners van beide wijken, die allen tegenstander zijn van een openstelling. De aanwezigen vragen zich af waarom er weer een bijeenkomst wordt gehouden, terwijl er tijdens de vorige vergadering toch ook voornamelijk tegenstanders waren. Ankie Verlaan en Reini Hulsker, die de vergadering leiden namens de beide wijkverenigingen, melden dat het onderwerp toen ter sprake kwam tijdens de algemene ledenvergadering die over meer onderwerpen ging en dat toen ook al is gezegd dat er nog een specifieke bussluis- bijeenkomst gehouden zou worden. Ondertussen zijn er veel mailreacties binnengekomen, die zowel positief als negatief waren, hetgeen de besturen verplicht om beide partijen nogmaals te horen.

In dat kader is het veelbetekenend dat alleen de tegenstanders aanwezig zijn. De argumenten zijn bekend: veiligheid voor kinderen en oudere bewoners en voorkomen van racen door de wijken. Dat argument is ondersteund door signalen vanuit het Waardeiland, die melden dat de aanwezigheid van een alternatief voor de route Hoge Rijndijk – Van der Madeweg zal uitnodigen tot “misbruik”. Er wordt op gewezen dat ambulances wel door de bussluis kunnen rijden en dat leidt tot de suggestie om er bij de gemeente op aan te dringen zo’n voorziening ook voor de huisartsenpost en de verzorgers van Roomburg aan te vragen. De bestuurders nemen deze suggestie graag over en zullen die voorleggen aan de stuurgroep wijkenvisie.