Een gescheiden riool tegen wateroverlast, bekijk hoe dat werkt!
In zeven wijken in Leiden wordt de komende jaren het riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Wat is een gescheiden rioolstelsel, wat zijn de voordelen er wat kunt u eventueel zelf doen? Dit animatiefilmpje legt het uit.

Animatiefilm gescheiden rioolstelsel

In plaats van één rioolbuis waar al het water in terechtkomt, komen er 2 buizen onder de grond: één voor het vieze afvalwater uit woningen en één voor het relatief schone regenwater. De gemeente speelt hiermee in op de verandering van het klimaat, waarbij hoosbuien steeds vaker voor wateroverlast zorgen. Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat er minder water gezuiverd hoeft te worden. Want als het regent, stroomt het regelwater in de straatkolken en putten en spoelt het daarna naar de rioolbuis voor het regenwater. Dit water gaat dan niet meer naar de zuiveringsinstallatie, maar komt in onze grachten en sloten terecht.

Als bewoner kunt u ook helpen om wateroverlast tegen te gaan. U kunt bijvoorbeeld uw regenpijp aan laten sluiten op de rioolbuis voor regenwater. Deze mogelijkheid biedt de gemeente bij elke woning waar een gescheiden rioolstelsel in de straat komt te liggen. U kunt het regenwater ook opvangen in een regenton of door een regenwatervijver aan te leggen in uw tuin. Woont u in een wijk waar een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd? De gemeente adviseert u graag hoe u de werkzaamheden kunt (laten) uitvoeren.