Betreft: Manifest: Referentiekader Energietransitie in Leiden

Een bericht van wijkvereniging Houtkwartier

Beste medeburger,

Bijgaand vind je een nieuwsbrief met een uitnodiging voor een webinar op woensdag 12 januari 2022 over de energietransitie in Leiden. Tijdens het webinar zullen we een nieuw manifest presenteren. Dit manifest heeft als titel “Referentiekader voor de Energietransitie in Leiden”. Het manifest zal worden aangeboden aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Leiden.

Je kunt het webinar vanaf thuis bijwonen. De link kan je vinden in de uitnodiging.
De organisatie heeft aangegeven dat er een fout staat in de uitnodiging voor de webinar. Het juiste adres is: https://youtu.be/g9W5-_L0g2k

 

U kunt het webinar over het manifest na afloop terugkijken op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. Klik dan op de link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ/videos

Het webinar wordt opgenomen en kan je ook op een later moment terugkijken.

Het Manifest is bijgevoegd.

Het Manifest is van belang voor bewoners/eigenaren in alle wijken in Leiden en andere woonplaatsen. Het Manifest is een stevig document. Het behandelt alle verschillende aspecten van de energietransitie. Neem de tijd om het rustig te lezen.

 Afgelopen maandag 3 januari heb ik het webinar voorbereid met een aantal mensen van Leidse gesprekken. Dat leidde tot enthousiaste reacties:

  • Dit is wat we willen. Het gaat ons allemaal aan.
  • Dit geeft antwoord op alles wat we tijdens wijkbijeenkomsten hebben gehoord
  • Dit gaat ook om mij persoonlijk en mijn eigen huis

 Het is de bedoeling dat bewoners en eigenaren zich bezighouden met hun toekomstige energievoorziening.  Ze moeten daartoe in staat gesteld moeten worden.  Het begint klein met de woning en de oplossingen daarvoor. Vervolgens wordt het stap voor stap uitgebreid. Op basis daarvan kunnen ook collectieve oplossingen voor de wijk worden bepaald.  Dit zijn dan integrale oplossingen voor de gehele energievoorziening in de wijk. Met integraal bedoelen we warmte, koeling, opslag, elektriciteit en eventueel (duurzaam) gas.  Keuzevrijheid voor bewoners staat daarbij centraal. Als de collectieve oplossingen aantrekkelijk zijn, zal het niet moeilijk zijn om daar klanten voor te vinden. Als er onvoldoende klanten komen, is het klaarblijkelijk een weinig aantrekkelijke oplossing. Dan zou de oplossing moeten verbeteren.

 Om een oplossing te vinden, is het belangrijk om gedetailleerde gegevens te hebben van iedere wijk.  Dat moet eerst gebeuren.  Dit zijn gegevens over de woningen/gebouwen,  behoeftes en keuzes van bewoners en eigenaren, over de vraag naar energie (pieken en dalen) en ook over eventuele bronnen.  Dergelijke gegevens vormen het uitgangspunt en dienen als basis voor het nieuwe energiesysteem.

Met vriendelijke groet,

Wim Scholten
vooerzitter wijkvereniging Houtkwartier
mob +31 651 137 163